تازه‌ها

5 جولای 2013 - به روز شده در 18 دسامبر 2017

عبدالرحمان هوتک همکار سابق طالبان در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان


id&config_settings_showFooter=false&config_settings_language=en&embedReferer=http://www.bbc.co.uk/persian/&relatedLinksCarousel=false&messagesFileUrl... /> id&config_settings_showFooter=false&config_settings_language=en&embedReferer=http://www.bbc.co.uk/persian/&relatedLinksCarousel=false&messagesFileUrl...>