تازه‌ها

31 ممکن است 2006 - به روز شده در 18 دسامبر 2017

عابد توانچه وبلاگ نويس که از ٥ خرداد ماه ناپديد شده بود در زندان اوين است


عابد توانچه وبلاگ نويس که از ٥ خرداد ماه ناپديد شده بود در زندان اوين است سه شنبه ١٦ خرداد ماه عابد توانچه وبلاگ نويس و دانشجوی دانشگاه امير کبير تهران که از روز ٥ خرداد ماه ناپديد شده بود، طي تماسي تلفني با خانواده خود از محل بازداشت خود يعني زندان اوين تهرانن خبر داد. در اين مکالمه کوتاه عابد توانچه از سلامت خود خبر داد بدون توضيح بيشتری در باره ی وضعيت، علت دستگيری و اتهامات خود. هفته گذشته نشریه صبح صادق ارگان رسمي سپاه پاسداران در تحلیلی از حوادث اخیر دانشگاهها نوشت:صحنه گردانان اغتشاشات اخير در دانشگاه هاي اميركبير و تهران، اعضاي طيف ماركسيست دفتر تحكيم هستند. اين نشريه از جمله مسوولان دفتر تحکيم از عابد توانچه نيز نام برده است. مارکسيست ناميدن متهم در ايران به معنای مرتد اعلام کردن وی و در قانون مجازات اسلامي برای اين جرم مجازات مرگ در نظر گرفته شده است.

-----------------------------------------------------------

١٠ خرداد- ناپديد شدن يک وبلاگ نويس گزارشگران بدون مرز نگران دستگيری عابد توانچه است عابد توانچه وبلاگ نويس و دانشجوی دانشگاه امير کبير تهران از روز ٥ خرداد ماه ناپديد شده است. وی بر روی وبلاگ خود عکس ها و خبرهای اعتراضات دانشجويي هفته های اخير در دانشگاه اميرکبير را منتشر کرده بود. گزارشگران بدون مرز احتمال مي دهد که عابد توانچه توسط ماموران امنيتي بازداشت شده است. گزارشگران بدون مرز نگران وضعيت عابد توانچه است. وی وبلاگ نويس شجاعي ست که هزينه سرکوب جنبش دمکراتيک دانشجويان توسط مقامات امنيتي را بايد پرداخت کند. وبلاگ و تلاش وی نشانگر پايداری و تحرک جامعه مدني ايران در برابر تماميت خواهي و سانسور حکومت است. عابد توانچه از روز ٥ خرداد با خانواده و دوستان خود تماس نگرفته است و تلقن دستي ايشان نيز پاسخ نمي دهد. وی از جمله دانشجويان فعال در اعتراضات اخير دانشگاه اميرکبير است. در طي هفته های اخير دانشگاه امير کبير صحنه اعتراضات دانشجويان در برابر بسيجيان مورد حمايت حکومت و ارگان های نظامي بود. عابد توانچه گرارشات و عکس هايي از اين اعتراضات را در وبلاگ خود به نام انسان عدالت و حقيقت قرار داده بود . آخرين مطلب انتشار يافته در وبلاگ عابد توانچه که به تاريخ همان روز ناپديد شدن وی است، پيام ناصر زرافشان وکیل زنداني، خانواده های قربانیان قتل های سیاسی به هفتاد و دومین کنگره ی جهانی نویسندگان جهان است

در ايران دو وبلاگ نويس ديگر مجتبي سميعي نژاد و آرش سيگارچي در زندان بسر مي برند

با ١١ زنداني، ايران بزرگترين زندان روزنامه نگاران و وبلاگ نويسان در خاورميانه است محمود احمدی نژاد رئيس جمهور و آيت اله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامي از جمله ٣٧ رهبر و مقام دولتی در جهان هستند که از سوی گزارشگران بدون مرز بعنوان دشمنان آزادی مطبوعات برگزيده شده اند