تازه‌ها

8 آوریل 2007 - به روز شده در 16 آوریل 2019

طالبان اجمل نقشبندى را قبل از ضرب العجل تعيين شده به قتل رساندند


سخنگوى ملا داد الله ميگويد که اجمل نقشبندى را به تاريخ ١٩ حمل به قتل رساندند، اما ٤٨ ساعت براى ختم ضرب العجل تعيين شده از طرف آنها باقى مانده است. نقشبندى با ماسترو جياکومو ژورنالست ايتالوى و سيد آغا راننده افغان وى در اواسط ماه حوت سال گذشته در ولسوالى نادعلى ولايت هلمند، از جانب طالبان اختطاف گرديد. شهاب الدين اتل، سخنگوى ملا دادالله به تاريخ ١٤ حمل ( سه شنبه گذشته ) به رسانه ها گفته بود که براى رهايى اجمل ١٦٨ ساعت وقت تعيين نموده اند که مدت هفت روز ميشود. . وى افزود که اجمل را در منطقه لويه وياله ولسوالى هزار جفت ولايت هلمند به قتل رسانده اند. اتل در مورد سپردن جسد وى بافاميلش گفت که رهبرى آنها در اين مورد تصميم خواهد گرفت. اتل به تاريخ ١٩ حمل در يک تماس تيليفونى از يک محل نامعلوم به آژانس خبرى پژواک گفت که اجمل را حوالى ساعت سه و پنج دقيقه بعد از ظهر امروز به قتل رساندند. گرچه مدت ٤٨ ساعت ديگر براى ختم ضرب العجل تعيين شده از جانب طالبان، باقى مانده است اما اتل ميگويد که معياد ضرب العجل آنها تکميل شده بود. سخنگوى ملا دادالله اسامى دو تن از کسانى را که در بدل رهايى نقشبندى خواسته بودند، افشاء نکرد. اتل گفت: (( اگر دولت خواست مارا ميپذيرفت، آن وقت نام هاى اين افراد را افشاء ميکرديم. )) اجمل نقشبندى در حالى کشته شد که برعلاوه ژورنالستان خارجى، ژورنالستان مرکز و تمام ولايات افغانستان از طالبان خواهان رهايى وى گرديده بودند. گرچه خبرنگار ايتالوى ربوده شده با اجمل نقشبندى در نتيجه موافقه ميان طالبان و دولت در بدل رهايى پنج طالب بلند رتبه رهاء گرديد، اما سيد آغا راننده افغان خبرنگار نيز از جانب طالبان کشته شده است. آژانس خبرى پژواک