تازه‌ها

16 سپتامبر 2016 - به روز شده در 18 دسامبر 2017

صفحه دو آخر هفته: تاسیس انجمن روزنامه نگاران تهران


با حضور: فرزانه روستایی، روزنامه نگار و عضو انجمن صنفی روزنامه نگاران، مهدی تاجیک، روزنامه نگار و فرشته قاضی، روزنامه نگار