تازه‌ها

10 ژوئن 2016 - به روز شده در 16 آوریل 2019

سه والی خوب و سه والی بد برای اطلاع رسانی معرفی گردید


کابل پرس کلپ به همکاری انجمن ژورنالیستان آزاد انجمن ژورنالیستان جنوب شرق اسیا (سفما) از تاریخ اول فبروری 2016 تا اول جون به استثنای کابل در سی و سه ولایت کشور سروی ارزیابی را در مورد همکاری ادارات دولتی و والیان با رسانه و خبرنگاران انجام داده است.
در این سروی که از 370 خبرنگار پرسش صورت گرفته است، بسیاری از آنها از ادارات دولتی شکایت داشته و از رویه نامناسب با خبرنگاران یاد آوری نموده اند. درین سروی گفته اند که با رویکار آمدن حکومت وحدت ملی برخورد با خبرنگاران تغییر کرده، مسوولین ضمن اینکه طرز سلوک و برخورد با خبرنگاران را نمیدانند در مواردی معلومات قانونی را از خبرنگاران پنهان مینمایند. نتیجه سروی نشان میدهد که در ولایات زابل، کاپیسا، و ننگرهار نسبت به هر ولایت دیگر مشکلات در برابر خبرنکاران زیاد بوده و والیان اینولایات در هیچ بخشی با خبرنگاران همکاری نمیکنند. در همین ولایات بیشترین معلومات از خبرنگاران پنهان گردیده که در بسیاری موارد رسانه ها معلومات را از ادرس مردم محل یا منابع نا معلوم نشر مینمایند. مگر ولایات لوگر، تخار و کنر از ولایاتی اند که در سطح کشور با رسانه ها نسبت به همه همکاری خوب صورت گرفته است، والیان شان خودشان منحیث منابع خبری در برابر رسانه ها و خبرنگاران ظاهر گردیده اند و در هر موقع و زمان حاضر به پاسخ گفتن به سوالات خبرنگاران بوده و زمینه های خوب اطلاع رسانی را فراهم نموده اند. نشستی که بمنظور اعلان این سروی امروز در صالون هوتل انترکانتیننتال به اشتراک تعدادی از مسوولین نهاد های دفاع از خبرنگاران، مسوولین دفاتر مطبوعاتی ریاست جمهوری، ریاست اجرائیه و اداره ارگانهای محل والیان، وکلای شورای ملی و شورای ولایتی و خبرنگاران حضور داشتند، محفل با تلاوت قرانکریم آغاز گردیده و بعد از پخش سرود ملی عزیز احمد تسل رئیس کابل پرس کلپ در رابطه به هدف راه اندازی این سروی مختصراً معلومات داده سپس ضیا بومیا نماینده فدراسیون ژورنالیستان افغانستان در مورد وضعیت فعلی رسانه معلومات داد. متعاقباً رحیم الله سمندر مسوول انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان نتایج بدست آمده از سروی را اعلان نمود. سپس ضیاالحق امرخیل در رابطه به وضعیت حساس فعلی و مسوولیت خبرنگاران صحبت نموده خبرنگاران را به گزارشدهی و اطلاع رسانه جهت حفظ منافع ملی، تمامیت ارضی و یکپارچگی تمام اقوام و مناطق کشور فرا خواند. متعاقباً منیره یوسف زاده رئیس نشرات و اطلاعات اداره مستقل ارگانهای محل سروی انجام شده را برای دوام کار و ارزیابی والیان ولایات در عرصه اطلاعات خیلی مهم و موثر خوانده وعده دادند که با برویت همین نتیجه بدست آمده والیان را به کار بیشتر و بهتر با رسانه تشویق مینمایند. بعداً داکتر کمال سادات معین و سرپرست وزرت اطلاعات وفرهنگ نیز ضمن حمایت جدی وزارت اطلاعات و فرهنگ از سروی انجام شده از مقامات و خاصتاً والیان خواست تا مطابق به قانون در قسمت اطلاع دهی برای مردم با رسانه ها همکاری نمایند. متعاقباً جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرائیه ضمن انتقاد بر بعضی موارد از سروی انجام شده از والیان و ادارات دولتی خواستند تا در راه دسترسی به اطلاعات با رسانه ها همکاری نمایند تا مردم از وقایع و جریانات انجام شده در نظام اطلاع حاصل نمایند. در اخیر دواخان مینه پال معاون سخنگوی ریاست جمهوری کار سروی را توسط کابل پرس کلپ خیلی مهم و ارزنده خوانده و آنرا پارچه ای برای ارزیابی کار والیان ولایات عنوان نموده از آن عده والیانی را که توانستند به وجه احس با خبرنگاران و رسانه برخورد نموده اند ستودند و از والیانی که در این راه عقب مانده و از دادن معلومات و انجام مصاحبه و برخورد نیک با خبرنگاران ابا ورزیده اند خواست تا همکار خوب با خبرنگاران باشند. محفل با توزیع ایوارد و تصدیقنامه برای والیان و نمایندگان ولایات تخار، لوگر و کنر خاتمه پذیرفت. منبع : انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان