تازه‌ها

16 جولای 2003 - به روز شده در 18 دسامبر 2017

سفير ايران در فرانسه به خاک سپردن زهرا کاظمي را تاييد کرد


چهارشنبه بيست و پنج تير در ساعت يازده و نيم ، نمايندگان گزارشگران بدون مرز طي ملاقاتي با سفير جمهوری اسلامي ايران در فرانسه آقای سيد صادق خرازی، مطلع شدند که پيکر زهرا کاظمي روزنامه نگار ايراني تبار کانادائي در روز يکشنبه ٢٢ و يا دوشنبه ٢٣ تير ماه به خاک سپرده شده است. آقای خرازی از محل دفن ايشان اظهار بي اطلاعي کردند.
چهارشنبه بيست و پنج تير در ساعت يازده و نيم صبح ، نمايندگان گزارشگران بدون مرز طي ملاقاتي با سفير جمهوری اسلامي ايران در فرانسه آقای سيد صادق خرازی، مطلع شدند که پيکر زهرا کاظمي روزنامه نگار ايراني تبار کانادائي در روز يکشنبه ٢٢ و يا دوشنبه ٢٣ تير ماه به خاک سپرده شده است. آقای خرازی از محل دفن ايشان اظهار بي اطلاعي کردند. بدين ترتيب اظهارات سفير جمهوری اسلامي ايران در فرانسه، گفته های سفير ايران در کانادا را نفي مي کند، وی ديروز اعلام کرده بود که کميته تحقيقي که به دستورآقای خاتمي تشکيل شده است از دفن پيکر زهرا کاظمي تا پايان يافتن تحقيقات جلوگيری به عمل مي آورد. روبرت مئنارد دبير اول گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام نمود که : معاون رياست جمهوری ايران امروز اعلام نمود که مرگ زهرا کاظمي در اثر ضربه بر سر وی بوده است و اين روشن مي کند که اولين اعلام رسمي دولت ايران مبني بر سکته مغزی خانم کاظمي دروغ بوده است. وی همچنين اضافه نمود که برای ما شنيدن خبر به خاکسپاری پيکر زهرا کاظمي از زبان سفير ايران در فرانسه بسيار تعجب آور بود، چگونه هيات تحقيق دولت ايران و قوه ی قضاييه ايران مي خواهند در باره ی علل مرگ تحقيق کنند وقتي که پيکر مقتول دفن شده است؟ چگونه مي توان به کالبد شکافي انجام شده توسط مقامات ايراني اعتماد کرد وقتي که همين مقامات در اولين اقدام خود سعي بر سرپوش نهادن بر علل واقعي مرگ اين روزنامه نگار داشتند. حال که خاکسپاری پيکر زهرا کاظمي تاييد شده است، ما خواهان نبش قبر اين روزنامه نگار و انتقال پيکر آن به کانادا و يا اجازه ی يافتن پزشکان متخصص کانادايي برای ورود به ايران و انجام معاينه و بررسي در محل هستيم. اين روزنامه نگار در اثر ضرب و شتم جان سپرده است و اين اقدام چون در همه ی موارد پرونده ها و تحقيقات جنائي امری الزامي ست. آقای سيد صادق خرازی، سفير جمهوری اسلامي ايران در فرانسه همچنين به گزارشگران بدون مرز اعلام نمودند که پيش از خاکسپاری پيکر زهرا کاظمي اقدام به کالبد شکافي شده است و نتيجه آن به رييس جمهور، قاضي مسئول پرونده و هيات تحقيق رياست جمهوری اعلام شده است. گزارشگران بدون مرز رسما از سفير جمهوری اسلامي ايران تقاضا نمود که اجازه يابند برای انجام تحقيق در باره ی چگونگي مرگ زهرا کاظمي و ديدار با مادر زهرا کاظمي و خانواده های ديگر روزنامه نگاران زنداني به اين کشور سفر کنند. زهرا کاظمي در دوم تير ماه در حين تهيه عکس در اطراف زندان اوين بازداشت شده بود، در تاريخ پنجم تيرماه با وضع نامناسب جسمي به وزارت اطلاعات تحويل داده شده است. وی سپس به بيمارستان منتقل و به خانواده اش اطلاع داد شده است که به علت سکته مغزی در حالت كما به سر مي برد. زهرا کاظمي در بيست تير در بيمارستان نظامي بقية الله به علت سکته مغزی جان سپرد . چند روز پس از دستگيری محل اقامت ايشان در تهران مورد بازرسي قرار گرفته بود و ماموران انتطامي وسائل شخصي اين روزنامه نگار از جمله مقدار متنابهي پول خارجي، گذرنامه ی کانادايي و دوربين های عکاسي ايشان را به همراه خود برده بودند. اتاق زهرا کاظمي در بيمارستان بقية الله تحت کنترل ماموران اطلاعاتي رژيم قرار داشت به برخي از مقامات رسمي کانادايي در ايران اجازه داده شده بود که وی را در پشت شيشه ملاقات کنند. اما اين مقامات اجازه ی دسترسي به پرونده پزشکي اين روزنامه نگار را نداشتند. بنا بر اطلاعاتي که بدست گزارشگران بدون مرز رسيده است روزنامه نگاراني که اخيرا دستگير شده اند همه در اختيار سپاه پاسداران قرار دارند ودر همان مکاني زنداني هستند که زهرا کاظمي بازجويي شده بود. گزارشگران بدون مرز و خانواده اين روزنامه نگاران عميقا نگران سرنوشت اين زندانيان هستند. بخشي از خانواده های اين روزنامه نگاران ديروز با انتشار نامه ای خطاب به محمد خاتمي رييس جمهور ايران از احتمال شکنجه های جسمي و روحي عزيزان خود در بازداشتگاه ها ابراز نگراني و به رييس جمهور شکايت کرده اند. گزارشگران بدون مرز يادآور مي شود ايران با بيست وشش روزنامه نگار زنداني، دومين زندان بزرگ روزنامه نگاران در جهان است علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ايران ازجمله چهل و دو رهبر و مقام دولتی در جهان است، که از سوی گزارشگران بدون مرز بعنوان دشمنان ودرندگان آزادی مطبوعات برگزيده شده است.