تازه‌ها

19 فوریه 2004 - به روز شده در 18 دسامبر 2017

سرکوب مطبوعات پيش از رسيدن محافظه کاران به مجلس آغاز شد


گزارشگران بدون مرز بار ديگر قاطعانه اعمال قوه قضاييه و دادستان تهران سعيد مرتضوی، در سرکوب مطبوعات اصلاح طلب که تنها منبع اطلاع رساني آزاد در ايران هستند را محکوم مي کند و خواهان رفع توقيف فوری روزنامه های اصلاح طلب ياس نو و شرق است. در بيست و هشت بهمن ماه، ياس نو و شرق، بخش هايي از نامه ی سر گشاده ی نمايندگان اصلاح طلب مجلس، خطاب به آيت الله خامنه ای را منتشر کردند، که در آن شديدا به \"رهبر\" برای حمايت از کودتای پارلماني محافظه کاران و به وجود آوردن بحران سياسي در کشور انتقاد شده بود. حسن روحاني دبير شورای عالي امنيت ملي، انتشار اين نامه را برای همه ی رسانه ها ممنوع کرده بود.
در شبانگاه بيست و نه بهمن ماموران دادستاني با مراجعه به دفاتر روزنامه های اصلاح طلب ياس نو و شرق، پس از تفتيش و مهر وموم کردن دفتر ياس نو اين دو روزنامه را توقيف کردند. گزارشگران بدون مرز بار ديگر قاطعانه اعمال قوه قضاييه و دادستان تهران سعيد مرتضوی، در سرکوب مطبوعات اصلاح طلب که تنها منبع اطلاع رساني آزاد در ايران هستند را محکوم مي کند و خواهان رفع توقيف فوری روزنامه های اصلاح طلب ياس نو و شرق است. در بيست و هشت بهمن ماه، ياس نو و شرق، بخش هايي از نامه ی سر گشاده ی نمايندگان اصلاح طلب مجلس، خطاب به آيت الله خامنه ای را منتشر کردند، که در آن شديدا به رهبر برای حمايت از کودتای پارلماني محافظه کاران و به وجود آوردن بحران سياسي در کشور انتقاد شده بود. حسن روحاني دبير شورای عالي امنيت ملي، انتشار اين نامه را برای همه ی رسانه ها ممنوع کرده بود. بنا بر اطلاعاتي که به دست ما رسيده است، در فردای توقيف روزنامه ها سعيد مرتضوی در ملاقات با مسئولان اين دو روزنامه با توهين و بي احترامي به آنها، برخي از روزنامه نگاران را نيز تهديد به دستگيری کرده است. توقيف روزنامه های اصلاح طلب ياس نو و شرق، اصلاح طلبان را در تحليل و اطلاع رساني از چگونگی برگزاری انتخابات محروم مي کند، انتخاباتي که مقامات مسئول ايران، حضور ناظران بين المللي را برای تاييد صحت آن نپذيرفتند. از سوی ديگر در بيست و هفت بهمن صد و سيزده روزنامه نگار با انتشار بيانيه ای اعلام کرده اند که انتخابات مجلس هفتم را آزاد نمیدانند و در اين انتخابات شركت نمي كنند. گزارشگران بدون مرز يادآور مي شود که : ايران بزرگترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه است، يازده روزنامه نگار در پشت ميله های زندان بسر ميبرند. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ايران ازجمله چهل و دو رهبر و مقام دولتی در جهان است، که از سوی گزارشگران بدون مرز بعنوان دشمنان آزادی مطبوعات برگزيده شده است.