تازه‌ها

20 مارس 2009 - به روز شده در 16 آوریل 2019

سال نو مبارک


به یاد همه عزیزان دربند شمع روشن می کنیم تا در پرتو نور و روشنی، سیاهی سلول در جهان نماند. باشد تا در قدم باد بهار پریشانی شب‌ها و بد عهدی ایام به پایان رسد. شک نداریم امیدمان جاوید می ماند
سال نو را با یاد عزیز احمد جاوید روزنامه نگار افغانی و امیدرضا میر صیافی وب‌نگار ایرانی که در راه روشنگری و نبرد با سیاهی جان باختند، آغاز می کنیم . به یاد همه عزیزان دربند شمع روشن می کنیم تا در پرتو نور و روشنی، سیاهی سلول در جهان نماند. باشد تا در قدم باد بهار پریشانی شب‌ها و بد عهدی ایام به پایان رسد. شک نداریم امیدمان جاوید می ماند نوروز تان پیروز هر روزتان نوروز