تازه‌ها

16 فوریه 2005 - به روز شده در 18 دسامبر 2017

زنداني شدن يک وب نگار و دستگيری مجدد يک وبلاگ نويس


شنبه ١٧ بهمن مجتبي لطفي با تائيد حكم صادره از سوي دادگاه ويژه روحانيت به اتهام \"نشر اكاذيب و فعاليت عليه نظام\" و \"افشاي اسرار نظام\" به سه سال و ده ماه حبس محکوم و روانه زندان شد. شنبه ٢٤ بهمن ماه مجتبي سميعي‌‏نژاد وبلاگ نويس که در اوايل بهمن ماه بعد از ٨٨ روز زندان آزاد شده بود، پس از احضار غيرقانوني توسط دادسراي ناحيه ٢١و افزايش قرار وثيقه اش از ٥٠ به ١٠٠ ميليون تومان چون قادر به پرداخت اين مبلغ نبود مجددا بازداشت شد.
گزارشگران بدون مرز اين دستگيری ها و بزرگترين موج سرکوب آزادی بيان بر روی شبکه اينترنت در خاورميانه را محکوم و در اين باره اعلام مي کند تا دو روز ديگر هيئت نمايندگي دولت جمهوری اسلامي در اجلاس مقدماتي جامعه اطلاعاتي در ژنو شرکت مي کند. بايد پرسيد ايران چگونه مي تواند درکشور خود وبلاگ نويسان و وب نگاران را زنداني و همزمان در اجلاس سازمان ملل در باره ی شبکه اينترنت و آزادی ارتباطات شرکت کند. گزارشگران بدون مرز نيز در اين اجلاس شرکت خواهد کرد تا خواستار آزادی بدون قيد و شرط وبلاگ نويسان و وب نگاران زنداني شود و به ايران يادآوری کند که بايد تعهداتي را که در مرحله اول اجلاس مقدماتي جامعه اطلاعاتي امضا کرده است، محترم شمرد. ميثاقي که در آن بر رعايت اصل ١٩ اعلاميه جهاني حقوق بشر تاکيد شده است. مجتبي لطفي روحاني و وب نگار سايت نقشينه و روزنامه نگار سابق روزنامه های توقيف شده ی خرداد و فتح، در اواخر ارديبهشت ماه ١٣٨٣ در شهر قم دستگير و زنداني شد. در٢٤ مرداد ماه در دادگاه ويژه روحانيت شهر قم، پشت درهای بسته و بدون حضور وکيل مدافع محاکمه و به سه سال و ده ماه زندان محکوم اما با پرداخت ٦٥٠ ميليون ريال وثيقه تا دادگاه تجديد نظر آزاد شده بود. يکي از آخرين مقالات وی در سايت نقشينه در باره ی رعايت حقوق بشر در امور مربوط به علما و روحانيون است. سايت نقشينه(www.naqshineh.com ) خود نيز به دليل انتشار مقالاتي در باره ی انتخابات مجلس هفتم از اوا ئل فروردين ماه سال جاری مسدود و مدير آن حامد متقي از سوی دستگاه قضايي تحت پيگرد قرار گرفته است. مجتبي سميعي نژاد در١١ آبان ماه سال جاری به جرم انتشار خبر دستگيری سه وبلاگ نويس بر روی وبلاگش (HTTP://MAN-NAMANAM.BLOGSPOT.COM) بازداشت شده بود. در مدت دستگيری، وبلاگ اش توسط يک وبلاگ متعلق به گروه افراطي اسلامي حزب الله (HTTP://IRONGROUP.BLOGSPOT.COM/) هک شد. مجتبي سميعي نژاد به محض آزاد شدن وبلاگ جديدی (HTTP://8MDR8.BLOGSPOT.COM) را درست کرد. گويا نوشتن اين وبلاگ اتهامات جديد در پرونده سميعي‏نژاد است که به علت آن دوباره بازداشت شده است آرش سيگارچي سردبيری گيلان امروز وبلاگ نويس پنجره ی التهاب http://www.sigarchi.com/blog/ از ٢٧ دی ماه در بازداشت وزارت اطلاعات بسر مي برد. آرش سيگارچي روزنامه نگار و منتقد جدی بود که شجاعانه از همکارانش روزنامه نگاران زنداني، در وبلاگ خود دفاع کرد. اجلاس جهاني سران درباره جامعه اطلاعاتي طي دو مرحله برگزار مي شود. مرحله اول اجلاس جهاني سران درباره جامعه اطلاعاتي از ١٠ تا ١٢ دسامبر ٢٠٠٣ (١٩ تا ٢١ آذرماه ١٣٨٢) در ژنو آغاز به كار كرد. مرحله دوم به ميزباني دولت تونس، از ١٦ تا ١٨ نوامبر ٢٠٠٥ (٢٥ تا ٢٧ آبان ماه ١٣٨٤) برگزار خواهد شد. بر اساس تصميم گرفته شده در اولين نشست مقدماتی مرحله دوم اجلاس، دومين نشست کميته مقدماتی مرحله دوم اجلاس در تاريخ ١٧ تا ٢٥ فوريه ٢٠٠٥ مطابق ٢٩ بهمن تا ٧ اسفند ماه ١٣٨٣، در ژنو برگزار خواهد شد. گزارشگران بدون مرز يادآور می شود که : با يازده روزنامه نگار زندانی، ايران بزرگ ترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه است علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ايران ازجمله سي و شش رهبر و مقام دولتی در جهان است، که از سوی گزارشگران بدون مرز بعنوان دشمنان آزادی مطبوعات برگزيده شده است