تازه‌ها

5 جولای 2012 - به روز شده در 18 دسامبر 2017

روزنامه‌نگاران قربانیان تنش دیپلماتیک میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان


قابل پذیرش نیست که در جنگ دیپلماتیک دو دولت روزنامه‌نگاران و فعالان به گروگان گرفته شوند. ما خواهان ازادی فوری هلال ممدوف و همه روزنامه‌نگاران قربانی تنش میان دو دولت هستیم
گزارش‌گران بدون مرز خشم و نگرانی خود را از آزار و اذیت‌های دوام دار قضایی نسبت به مدافعان حقوق بشر و روزنامه نگاران را در آذربایجان اعلام می‌کند. هلال ممدوف سردبیر نشریه صدای تالش که در تاریخ ٢٣ خرداد ١٣٩١ بازداشت شده بود،متهم به جاسوسیشده است و در خطر محکومیت سنگین حبس ابد قرار دارد. « اتهامات جدید دستگاه قضایی جمهوری آذربایجان به این روزنامه‌نگار با توجه به مجازات در نظر گرفته شده برای این جرم تاسف‌آور است. این اتهامات بی پایه و اساس ناشی از شدت یافتن تنش میان سرویس‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان است. هر دو دولت باید به این تنش آفرینی پایان دهند. قابل پذیرش نیست که در جنگ دیپلماتیک دو دولت روزنامه‌نگاران و فعالان به گروگان گرفته شوند. ما خواهان ازادی فوری هلال ممدوف و همه روزنامه‌نگاران قربانی تنش میان دو دولت هستیم. سردبیر صدای تالش که بنا بر ماده.٤.٣. ٢٣٤ قانون مجازات جزایی به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر بازداشت شده بود، همچنان در بازداشت بسر می‌برد. در تاریخ ١٤ تیرماه ١٣٩١ وزیر کشور و دادستان کل جمهوری آذربایجان در گزارشی مشترک نتیجه تحقیق و بررسی در باره این روزنامه‌نگار را منتشر کردند. بنا بر این گزارش این روزنامه‌نگار از سال ١٣٧١ با عبدالی اغلو حمزه یکی از ماموران وزارت اطلاعات ایران همکاری می‌کرده است. بنا بر ماده ٢٧٤ قانون کیفری آذربایجان، مجازات خیانت و اقدام علیه تمامیت ارضی و امنیت کشور و ماده.٢.٢. ٢٨٣ کین‌افرینی ملی، نژادی، اجتماعی و مذهبی حبس ابد است. پرونده وی به دادستانی کل که مسئول رسیدگی به جرائم مهم است انتقال یافته است و گروهی از بازپرسان دادستانی کل، وزارت کشور و وزارت امنیت ملی مسوول رسیدگی به ان شده‌اند. در سال ١٣٨٧ نوروزعلی ممدوف، روزنامه‌نگار همین نشریه با اتهام جاسوسی و کین پراکنی ملی به ١٠ سال زندان محکوم شده بود، به گفته مقامات رسمی جمهوری آذربایجان وی در مرداد ماه ١٣٨٨ در بیمارستانی در شهر باکو درگذشت. از سوی دیگر، این بار در ایران فرید حسین و شهریار حاجی‌زاده، دو جوان شاعر که با صفحات ادبی و اجتماعی روزنامه‌هایی کاسپی و ٥٢٥ همکاری می‌کردند، از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران به جاسوسی متهم شده‌اند. بنا بر ماده ٥٠٢ قانون مجازات اسلامی این دو روزنامه‌نگار می‌توانند به یک تا پنج سال زندان محکوم شوند. این دو روزنامه‌نگار برای انتشار کتاب فرید حسین در ایران به تهران دعوت شده بودند، آنها روز ١٠ اردیبهشت ١٣٩١ به تهران رسیده بودند. در روز دوازده اردیبهشت در مراسم روگشایی کتاب شرکت کرده و فردای ان روز در میانه راه بازداشت شده بودند.