تازه‌ها

11 ممکن است 2010 - به روز شده در 18 دسامبر 2017

روزنامه‌نگاران زندانی در خطر


«اعدام پنج زندانی سیاسی در ایران نگرانی ما را در باره سرنوشت روزنامه‌نگاران زندانی بیشتر کرده است. روزنامه‌نگارانی که به شکل خودسرانه بازداشت و ناعادلانه به احکام سنگین محکوم شده‌اند، امروز بسیاری از آنها بیمار و از حق درمان نیز محرومند. برخی دیگر که به شکل موقت آزاد شده‌اند، یا پیوسته از سوی نهادهای امنیتی احضار و بازجویی می‌شوند و از سوی بازجویان با تلفن مورد تهدید و آزار قرار می‌گیرند. سرکوب در ایران پایان نیافته است کمیسر عالی حقوق بشر نباید به سکوت ادامه دهد. گزارشگران ویژه سازمان ملل باید به فوریت به ایران اعزام شوند. » وضعیت سلامت بسیاری از روزنامه‌نگاران زندانی در خطر جدی است. عمادالدین باقی، بدرالسادات مفیدی، محبوبه کرمی، سعید متین پور، هنگامه شهیدی و... نیاز فوری به درمان دارند. به گفته خانواده‌های آنها علیرغم تائید و توصیه پزشکان زندان اما مقامات وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران مانع اعزام روزنامه‌نگاران زندانی به بیمارستان می‌شوند. این برخی از روزنامه‌نگاران زندانی در روزهای اخیر از زندان اوین به زندان‌های دیگر انتقال داده شده‌اند. از دو هفته پیش وزارت اطلاعات در سراسر کشور روزنامه‌نگاران را احضار و از آنها می‌خواهد تعهد نامه‌ای مبنی بر عدم شرکت و منتشر نکردن خبرهای راهپیمایی و تظاهرات‌‌های احتمالی در سالگرد انتخابات مورد اعتراض محمود احمدی‌نژاد، امضا کنند. از سوی دیگر وضعیت روزنامه نگاران ایران روز به روز بدتر می شود. از خرداد ماه ١٣٨٨ بیش از ٢٠ نشریه توقیف یا تعطیلی شده‌اند، هم اکنون در ایران بیش از ٣٠٠٠ تن از کارکنان رسانه‌ها از حق کار محروم هستند. مدیران رسانه‌ها تحت فشارهای پیدا و پنهان مقامات دولتی و امنیتی از استخدام و همکاری با روزنامه‌نگارانی که با روزنامه‌های اصلاح‌طلب همکاری می‌کرده‌اند و یا زندانی بوده اند پرهیز می‌کنند. گزارش‌گران بدون مرز اعلام می‌کند : «دو دشمن آزادی مطبوعات در ایران ایت‌الله سید علی خامنه‌ای و محمود احمدی‌نژاد با برقراری حکومت وحشت و ترور در ایران کشور را از روزنامه‌نگاران خود محروم کرده‌اند و حق دانستن را برای مردم ممنوع کرده‌اند.» هنگامه شهیدی روزنامه نگار زندانی در تاریخ ١٨ اردیبهشت به شش زندان به اتهام شرکت در تظاهرات غیر قانونی،اقدام علیه امنیت ملی، و تبلیغ علیه نظام محکوم شد.