تازه‌ها

11 فوریه 2011 - به روز شده در 18 دسامبر 2017

رفتن مبارک باید آغازگر دورانی تازه برای آزادی‌های عمومی باشد


این جنبش باید تا آخر راه یعنی برقراری دولت واقعی قانونمدار ادامه یابد.ساختن کشوری که در آن روزنامه‌نگاران و شهروند وب‌نگاران هراسی از ابراز عقاید خود نداشته باشند
یک ماه پس از سقوط زین العابدین بن علی در تونس، رفتن رئیس حسنی مبارک در ١١ فوریه ٢٠١١ زنده کردن امیدهای بسیار به کثرت‌گرایی و آزادی در این منطقه است. گزارش‌گران بدون مرز پس از ١٥ روز خشونت و سرکوب علیه رسانه‌های ملی و جهانی، با خرسندی و احتیاط از این رویداد استقبال می‌کند. ژان فرانسوا ژولیارد دبیر اول گزارش‌گران بدون مرز در این باره اعلام کرد : این جنبش باید تا آخر راه یعنی برقراری دولت واقعی قانونمدار ادامه یابد.ساختن کشوری که در آن روزنامه‌نگاران و شهروند وب‌نگاران هراسی از ابراز عقاید خود نداشته باشند، آنجا که تنوع نظر و اندیشه به معنای خطر زندان به جان خریدن نباشد و حق دانستن و اطلاع‌رسانی محترم شمرده و رعایت شود. حسنی مبارک قدرت را به دست شورای عالی ارتش سپرده است ما رفتار نظامیان را در خودداری از سرکوب قیام مردمی فراموش نمی‌کنیم. پیش از بازگرداندن قدرت به غیر نظامیان با برگزاری انتخاباتی آزاد و شفاف، ارتش مصر باید با تغییرات عمیقی که مردم خواسته‌اند از جمله تضمین آزادی و کثرت‌گرایی رسانه، همراهی کند.