تازه‌ها

14 فوریه 2013 - به روز شده در 16 آوریل 2019

رسانه ها در دايکندى تحت فشار قرار دارند


برخى مسوولان رسانه ها در ولايت دايکندى ادعا دارند که فشارها وتهدید های والى و مقامات محلی، باعث مسدود شدن رادیو های دایکندی خواهد شد، اما والی دایکندی میگوید که هیچ فشاری بر رسانه ها نیست
برخى مسوولان رسانه ها در ولايت دايکندى ادعا دارند که فشارها وتهدید های والى و مقامات محلی، باعث مسدود شدن رادیو های دایکندی خواهد شد، اما والی دایکندی میگوید که هیچ فشاری بر رسانه ها نیست. در دايکندى دو راديوى محلى و پنج رسانۀ چاپى فعاليت دارند که رسانه های چاپی به شکل هفته وار، ماهوار وگاهنامه به چاپ میرسد. راديو تلويزيون محلى دولتى که اخبار و گزارشات را از کابل ريلى مى کند در دايکندى نيز فعال است. اما مسوولان این دو رادیو با استناد به مکتوب ها وفایل های صوتی از مقامات محلی مى گويند که والی، قوماندانی امنیه وریاست اطلاعات وفرهنگ دايکندى بصورت غیر قانونی رسانه ها را تحت فشار قرار میدهد تا سانسور نشراتی نمایند. محمد رضا واحدی مدیر مسوول رادیو نسیم به آژانس خبرى پژواک گفت که قربانعلی ارزگانی والی دایکندی از هرگونه مصاحبه با رادیو نسیم خود داری نموده وحتی به ساير کارمندان ولایت اجازه نمى دهد که با راديو نسيم مصاحبه نمايند. به گفتۀ وى، والى از مصاحبه و حضور رسانه ها در جلسات نيز ممانعت مى کند. واحدى علاوه نمود که مکتوبى هم از طریق ریاست اطلاعات وفرهنگ به این رادیو مواصلت کرده وخواهان افشای هویت منبعى شده است که در گزارش از آن ذکر شده بود. مسوول راديو نسيم مى گويد که آنها در اين گزارش از يک مسوول امنيتى در مورد گزارش امنيتى بدون تذکر اسمش نقل قول نموده بودند که رياست اطلاعات فرهنگ پافشارى داشته که بايد اسم وى افشا گردد. اما واحدی تصريح کرد که بدون حُکم محکمه، هیچ ارگانی حق افشای هویت منابع رسانه ها را ندارد واین اقدام ریاست اطلاعات وفرهنک به نحوى اعمال فشار وسانسور رسانه ها در دایکندی است . موصوف هشدار داد: (( اگر وضعیت وتهدیدات رسانه ها بدین شکل پیش برود دیگر رادیو های محلی قادر نخواهند بود که به کار رسانه ای خود ادامه بدهند.)) اما والی دایکندی مى گويد : (( من به اثر شکایات مردم از نشرات افترا واهانت آمیز رادیو نسیم فقط به شکل گلایه این موضوع را با مسوولین رادیو مطرح نموده وپیشنهاد دوستانه داشته ام که در نشرات شان رسالت رسانه يی را در نظر بگیرند.)) ارزگانی افزود ، در مورد اینکه او از مصاحبه خود داری میکند، هیچ وقتی چنین اتفاق نیفتاده وخبرنگاری تا حال از رادیو نسيم برای مصاحبه نیامده است که با او مصاحبه نماید. والی دایکندی علاوه کرد که متاسفانه غیر مسلکی بودن کارمندان این رادیو وسیاسی عمل کردن آن باعث شده است تا افکار عامه از نشرات غیر مسلکی این رادیو به ولایت شکایت نموده ووى برای اینکه قانون را همه باید رعایت کنند از طریق ریاست اطلاعات وفرهنگ خواهان جواز کاری رادیو شده است . او گفت که شانزده ماه این رادیو بدون اینکه جواز داشته باشد فعالیت کرد و مقام ولايت حتی بخاطر تقویت وافزایش رسانه ها مانع نشرات آن نگردیده است. ارزگانى با ذکر اينکه چه خوب خواهد بود که در این رابطه هیئت مُنصف به دایکندی آمده، قضیه را از نزدیک مورد مطالعه قرار بدهد ،افزود: (( ما از تمامی رسانه ها ،نهاد های مدنی ونهاد های که در راستای حقوقی وزنان کار میکنند حمایت میکنیم وزمینه کاری هم براى شان مساعد است.)) غلام حسین پرویز ریيس اطلاعات و فرهنگ دایکندی نيز مى گويدکه اين ریاست با هیچ رسانه ای مشکل ندارد وحتی در مورد گرفتن جواز رادیو نسیم از وزارت اطلاعات و فرهنگ همکاری زیادی نموده است. از جانب ديگر هادى رحيمى زاده منشى شوراى ولايتى دايکندى مى گويد که ادعاهاى راديو ها با مقامات محلى، مربوط خود شان است، اما او به عنوان نمايندۀ مردم از افزايش بيشتر رسانه ها و رقابت هاى بهتر اطلاع رسانى حمايت مى کند. او خاطر نشان کرد که احتمالاً اگر رسانه ها در دايکندى سانسور شوند، از ديد قانون و مردم قابل پذيرش نمى باشد. گفتنى است که راديو نسيم از سه سال و راديو نيلى از هشت سال بدينسو در دايکندى نشرات دارند. اين درحالى است که ديروز روز بين المللى راديو بود و بانکى مون سرمنشی سازمان ملل متحد طى پيامى گفت : ((رادیو از زمان اختراع تا حال که بیش از يک قرن سال از آن می گذرد، درخشنده ذهنیت ها بوده، درها را برای تغییر باز کرده و به مثابه مجرای فراهم کننده اطلاعات حیاتی مورد استفاده بوده است. )) وى افزود که رادیو فرحت بخش، آموزنده و اطلاع دهنده بوده، پایه های دیموکراسی را تقویت بخشیده و متاثر کننده نظریات می باشد. بانکى مون گفت: ((ما به تاریخ پر بار رادیو با زبان های مختلف، و شیوه های جدید آن برای استفاده در ارایه معلومات و خدمت به جهان افتخار می کنیم،اجازه دهید تا در این روز جهانی رادیو، نیرومندی آنرا تجلیل کنیم، بگزار یکجا با هم کار کرده و جهان را بالای طول موج صلح، انکشاف و حقوق بشر برای همه، عیار سازیم. )) منبع : آژانس خبری پژواک