تازه‌ها

1 ژوئن 2012 - به روز شده در 18 دسامبر 2017

راديو اروپای آزاد-راديو آزادی از افزايش فشارها بر خانواده‌های کارکنان راديو فردا در ايران، خبر داد


آرمان مستوفی، مدير راديو فردا روز جمعه، گفت:\" روند اعمال فشار بر نزديکان کارکنان راديو فردا بيش از يک سال است که آغاز شده و تا کنون در مجموع ۱۰ خانواده درگير آن بوده‌اند\".
راديو اروپای آزاد –راديو آزادی می گويد در يک سال گذشته، دستکم در ۲۰ مورد ، وابستگان کارکنان راديو فردا در ايران مورد بازجويی قرار گرفته و تهديد شده‌اند. آرمان مستوفی، مدير راديو فردا روز جمعه، گفت: روند اعمال فشار بر نزديکان کارکنان راديو فردا بيش از يک سال است که آغاز شده و تا کنون در مجموع ۱۰ خانواده درگير آن بوده‌اند. مدير راديو فردا گفت :بازجويان، خانواده‌های کارکنان را تهديد کرده‌ و خواسته‌اند تا ارتباط خود را با نزديکانشان در راديو فردا قطع کنند و در مواردی نيز از خانواده‌ها خواسته‌اند تا به نزديکانشان در راديو فردا بگويند از همکاری با اين رسانه دست بکشند و به ايران بازگردند. استيو کورن، مدير راديو اروپای آزاد/ راديو آزادی نيز گفت : اين اقدام نشان از تلاش شديد جمهوری اسلامی برای خودداری از گردش آزاد اطلاعات در ايران دارد.