تازه‌ها

4 اکتبر 2010 - به روز شده در 16 آوریل 2019

دو تلویزیون خصوصی افغانستان از نو اجازه فعالیت یافتند


وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به یک تلویزیون خصوصی در کابل که حدود دو ماه پیش مسدود شده بود، دوباره اجازه فعالیت داده است.
سید مخدوم رهین، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان که با بی بی سی صحبت می کرد، گفت که رئیس تلویزیون امروز، اخیرا نسبت به آنچه که اعتراض شورای وزیران را برانگیخته و منجر به توقف فعالیت این تلویزیون شده بود، عذرخواهی کرده و تعهد کرده است که پخش اینگونه برنامه ها تکرار نخواهد شد. تلویزیون خصوصی امروز، حدود دو ماه پیش از سوی شورای وزیران افغانستان به دامن زدن به اختلافات دینی و برهم زدن وحدت ملی متهم شده بود. این تلویزیون پس از آن، به دستور شورای وزیران موقتا مسدود شد. نجیب الله کابلی، رئیس این تلویزیون در همان زمان، تعطیلی تلویزیون امروز را ناشی از فشار بزرگان اهل تشیع دانست. آقای کابلی که از اعضای مجلس نمایندگان افغانستان است و به موضعگیری های ضد ایران شهرت دارد، ادعا کرد که پخش برنامه هایی در مخالفت با ایران دلیل اصلی تعطیلی تلویزیون امروز بوده است. اما وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان به بی بی سی گفت که آقای کابلی، با حضور در شورای رسیدگی به تخلفات رسانه ای تاکید کرد که تلویزیون امروز هرگز نیت دامن زدن به اختلافات مذهبی نداشته است. آقای رهین گفت که رئیس تلویزیون امروز با این حال نسبت به برنامه های که باعث اعتراض شورای وزیران شده بود، عذرخواهی کرد و تعهد کرد که پخش این برنامه ها تکرار نخواهد شد. آقای رهین افزود: کمیسیون (رسیدگی به تخطی های رسانه ای) این (عذرخواهی و تعهد) را پذیرفت و به کابینه پیشنهاد کرد که پس از این دلیلی برای ادامه توقف فعالیت تلویزیون امروز وجود ندارد. تلویزیون 'ساقی' وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان همچنین خبر داد که نشرات (پخش) برنامه های تلویزیون ساقی در شهر هرات نیز که اخیرا متوقف شده بود، از سر گرفته شود. این تلویزیون اخیرا از سوی کمیسیون رسیدگی به تخطی های رسانه ای وزارت اطلاعات و فرهنگ، به پخش برنامه های مغشوش کننده اذهان عامه متهم شده بود. حکومت و شورای علمای افغانستان، برنامه های تلویزیون های خصوصی این کشور را با دقت دنبال کرده و هر از چندگاه، نسبت به آنچه که از این تلویزیون ها پخش می شود، اعتراض می کنند. حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان اخیرا هشدار داد که اگر رسانه های خصوصی، به حساسیت های قومی، مذهبی و زبانی با هدف ایجاد نفاق دامن بزنند، مسدود خواهند شد. آقای کرزی، دامن زدن به این مسایل را خیانت ملی خواند و گفت این عمل به هیچ وجه قابل قبول نیست . به نقل از بی بی سی فارسی