تازه‌ها

8 اکتبر 2009 - به روز شده در 18 دسامبر 2017

\"دشمنان آزادی مطبوعات\" رسانه ها را دشمن خود می دانند


در تاریخ ١٣ مهر ماه گزارشگران بدون مرز از زندانی بودن دو روزنامه نگار دیگر در ایران مطلع شد. در همین تاریخ روزنامه های فرهنگ آشتی و آرمان در تهران و روزنامه تحلیل روز در شیراز از سوی هیات نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی، لغو امتیاز و توقیف شدند. گزارشگران بدون مرز در این باره اعلام می‌کند : آیت اله خامنه ای و محمود احمدی نژاد رهبران جمهوری اسلامی علنا رسانه ها را دشمن و ابزار سرنگونی اعلام کرده اند. جمهوری اسلامی رسانه های مستقل را بدون دلیل و استناد جدی حقوقی مورد اتهام قرار می دهد و به شکل سازمان یافته در کار آنها اخلال می کند. این رژیم همچنان در صدر فهرست کشورهای سرکوبگر جهان در عرصه ازادی و ایت اله علی خامنه ای و محمود احمدی نژاد در فهرست دشمنان آزادی مطبوعات در جهان قرار دارند. دوشنبه ١٣ مهر هیات نظارت بر مطبوعات مجوز انتشار روزنامه فرهنگ آشتی و آرمان را با استناد به قانون مطبوعات لغو کرد.این دو روزنامه در هفته های گذشته مقالاتی انتقادی و مقادیر یارانه های دولتی به روزنامه های دولتی و از جمله روزنامه کیهان را منتشر کرده بودند. روزنامه کیهان تحت نظارت ولی فقیه اداره می شود مدیر روزنامه آرمان اعلام کرده است که خبر توقیف روزنامه را پیش از تشکیل جلسه هیات نظارت شنیده است. یکی از بهانه های توقیف این روزنامه تغییر در روش انتشار اعلام شده است. تحلیل روز، روزنامه اصلاح طلب در شیراز نیز به دستور هیات نظارت توقیف شد و این روزنامه پرخواننده از سه سال پیش به شکل حرفه ای منتشر می شد. گزارشگران بدون مرز از سوی خانواده های زندانیان و زندانیان آزاد شده، از زندانی شدن دو روزنامه نگار مطلع شده است. محسن آزموده خبرنگار خبرگزاری نزدیک به دولت مهر به همراه همسرش در تاریخ ٢٦ خرداد به اتهام همکاری با گروهای ضد انقلاب بازداشت شد. همسر این روزنامه نگار اخیرا آزاد شده است، اما بازجویی از این روزنامه نگار در باره فعالیت های مطبوعاتی وی ادامه دارد. فیاض زاهد عضو شورای سردبیری روزنامه توقیف شده اعتماد ملی در تاریخ ٢٤ مرداد در خیابان از سوی ماموران لباس شخصی بازداشت شده است. این دو روزنامه نگار در زندان اوین زندانی ولی هنوز از سوی مقامات رسمی قضایی اتهامات آنها اعلام نشده است. نعمت احمدی وکیل تعدادی از روزنامه نگاران زندانی و از جمله فیاض زاهد به گزارشگران بدون مرز گفت روزنامه نگاران طبعا باید با استناد به قانون مطبوعات متهم و بازداشت شوند. اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تجمعات و یا نوشتن مقالات برای روزنامه نگاران غیر موجه است. این اتهامان در قانون مطبوعات برای متهم کردن روزنامه نگار وجود ندارد. گزارشگران بدون مرز بار دیگر نگرانی خود را از وضعیت بازداشت روزنامه نگاران زندانی در ایران اعلام می کند. بسیاری از آنها همچنان در سلول های انفرادی نگاهداری می شوند. محمد قوچانی و عیسی سحرخیز دو چهره شناخته شده روزنامه نگاری ایران در وضعیت نامساعدی بسر می برند. محمد قوچانی سردبیر روزنامه اعتماد ملی علیرغم درخواست قضایی برای آزادیش همچنان در زیر بازجویی بسر می برد. عیسی سخرخیز مدیر مجله توقیف شده آفتاب چهره روزنامه نگاری اصلاح طلب در تاریخ ١١ تیرماه با خشونت و ضرب وشتم از سوی مقامات امنیتی دستگیر واز آن تاریخ برای اعتراف تحت بازجویی و فشار قرار دارد.