تازه‌ها

29 ژوئن 2009 - به روز شده در 18 دسامبر 2017

دستگیری روزنامه نگاران ادامه دارد


گزارشگران بدون مرز از بازداشت کامبیز نوروزی دبیر کمیته حقوقی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در تاریخ یکشنبه ٧ تیرماه و اسماعیل حق پرست روزنامه نگار روزنامه فرهیختگان در روزهای اخیر مطلع شده است. از سوی دیگر روزنامه نگار سایت اعتماد ملی مجتبی تهرانی شنبه شب ٦ تیرماه از سوی ماموران امنیتی به هنگام ترک محل کار خود بازداشت شده است. دستگیری این روزنامه نگار به خانواده اطلاع داده نشده و فردای دستگیری ماموران به منزل این روزنامه نگار مراجعه و پس از بازرسی کامپیوتر و سی دی های او را به همراه برده اند. تعدادی از روزنامه نگاران ایران در طی روزهای اخیر از سوی نهادهای امنیتی – قضایی احضار و مورد بازجویی و تهدید قرار گرفته اند. از جمله بدرالسادت مفیدی دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران در هفته گذشته احضار شده است و ماشاله شمس الواعظین سخنگوی انجمن صنفی نیز برای این هفته در فهرست احضار شدگان قرار دارد. سایت آینده به نقل از علیرضا بهشتی اعلام کرده است که ٢٢ نفر از همکاران روزنامه کلمه سبز که دوشنبه اول تیرماه بازداشت شده بوده اند، آزاد شده اند. سه همکار این روزنامه که با سایت کلمه نیز همکاری داشته اند هنوز در بازداشت ماموران امنیتی بسر می برند. گزارشگران بدون مرز همچنین از تاریخ ٢٣ خرداد از سرنوشت ده ها از روزنامه نگاران ایرانی بی اطلاع است. از جمله کریم ارغنده پور که بازداشت ایشان تائید نشده است. اسامی روزنامه نگاران دستگیر شده از تاریخ ٢٣ خرداد ١٣٨٨ تهران : عبدالرضا تاجیک، مهسا امرآبادی، احمد زیدآبادی ،کیوان صمیمی بهبهانی،بهزاد باشو، سید خلیل میراشرفی، سمیه توحیدلو ،محمد عطریانفر، سعید حجاریان،محمد علی ابطحی،سعید لیلاز، محمد قوچانی، ژیلا بنی یعقوب ،بهمن احمدی امویی، مصطفی قوانلو قاجار، مازیار بهاری،ایاسون آتهاناسیادیس. علیرضا بهشتی پور شیرازی، مهدی زابلی،کامبیز نوروزی، مجتبا تهرانی، اسماعیل حق پرست. مشهد : روح اله شهوار رشت : مجتبا پورمحسن کرج : فریبرز سروش