تازه‌ها

9 مارس 2003 - به روز شده در 18 دسامبر 2017

دستگيری پنج روزنامه نگاردر کمتر از يک هفته


همزمان با تحقيق هيئت گزارشگران کميسيون حقوق بشر، در باره ی دستگير های خود سرانه در ايران، در کمتر از يک هفته، پنج روزنامه نگار مجلات سينمايي . كامبيز كاهه، سعيد مستغاثي، محمدعبدي، اميرعزتي و ياسمن صوفی، در تهران دستگير شده اند.
روبرت مئنارد دبير اول گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام نمود که اين دستگيری ها در پايان بازديد هيئت گزارشگران کميسيون حقوق بشر، تحت رياست لويي ژوانه از ايران، نشانه ی بي اعتنايي اين رژيم به موازين حقوق بشر و توهين به کميسيون حقوق بشر است. گزارشگران بدون مرز از رئيس قوه قضائيه ايران آيت اله محمود هاشمي شاهرودی خواهان آزادی فوری اين پنج روزنامه نگار و هشت روزنامه نگار زندانی ديگر از جمله جوانترين روزنامه نگار زنداني عليرضا اشراقي در ايران است. لويي ژوانه در مصاحبه مطبوعاتي خود در تهران نگراني خود را از وضعيت آزادی بيان در ايران اعلام کرده بود. وی همچنين زنداني نمودن طولاني مدت تعداد بسياری از زندانيان را در سلولهای انفرادی زندان در زندان خوانده و نسبت به خطر خودسرانه بودن اين نوع دستگيری ها هشدار داده بود. چهارشنبه ٨ اسفند، كامبيز كاهه و سعيد مستغاثي، روزنامه نگاران مجلات سينمايي سينما جهان، مجلهي فيلم، دنياي تصوير، نقد سينما، سينماي نو هفتهنامهي سينما در منزل خود و پس از بازرسي بازداشت و به محل نامعلومي برده شدند. جمعه ١٠ اسفند، محمد عبدی سردبير ماهنامه هنر هفتم و اميرعزتي روزنامه نگار ماهنامه ی فيلم به همين ترتيب دستگير شدند. شنبه ١١ اسفند، ياسمن صوفی منتقد موسيقی فيلم و همکار بسياری از مجلات سينمايي، پس از احضار به اداره ی اماکن و بازجويي، بازداشت و به محل نامعلومي برده شده است. اين دستگيری ها توسط اداره ی اماکن، نزديک به محافل اطلاعاتی ايران، انجام می گيرد که ظاهرا وظيفه اش رسيدگی به امور منکراتی است. محمد محسن سازگارا روزنامه نگار که در ٢٩ بهمن ماه در منزلش دستگير گرديده بود. در دوم اسفند ماه و بعد از چند روز اعتصاب غذا از زندان آزاد شد. اين دستگيری چند روز پس انتشار مقاله ای از ايشان به نام گام اول، حرف آخر که در آن صريحا بر ناکارآيي حکومت دينی و حاكميت بلا منازع و مطلق يك فرد و خواست اکثريت مردم برای تغيير قانون اساسي تاکيد نموده بود، صورت گرفت. از يکشنبه ٢٢ دی ماه عليرضا اشراقي روزنامه نگار حيات نو در بازداشت و در سلول انفرادی در زندان اوين بسر می برد. مهري زاينده روديزاده، مادر عليرضا اشراقی با ارسال نامه ای به سيدمحمد خاتمي نوشته است : من از اتهامات بيپايه فرزندم هيچ نگراني ندارم و مطمئنم در دادگاه صالح حكم برائت او صادر خواهد شد. تمام دغدغه من اين است كه در بحبوحه بلواي به پاخاسته، فرزندم قرباني تسويهحسابهاي پشت پرده قرار گيرد. وی در اين نامه همچنين تاکيد کرده است که : تحميل چهل روز انفرادي که منجر به كم كردن وزن بسيار و ايجاد وضعيتي براي پسرم كه آرزوي مرگ و خودكشي داشته باشد (او اين موضوع را در ملاقات اخير يعني دومين ملاقات خود در طول چهل روز بيان كرده) ظلم است. وی خطاب به آقای خاتمي نوشته است: مشخصاً درخواست اينجانب از شما كه سوگند بر اجراي قانون اساسي ياد كردهايد اين است كه باتوجه به از سرگذراندن چهل روز بازجويي و انفرادي، امكان دسترسي او به وكيل و آزادي مشروط به وثيقه ايشان (كه مكرراً در بازجوييها از سوي بازجوها به ايشان وعده داده شده و هيچگاه عملي نشده) تا زمان تشكيل دادگاه صالح فراهم آيد. در هفته گذ شته بيش از صد روزنامه نگار ايراني با ارسال نامه ای به مسوولان رژيم خواهان آزادی عليرضا اشراقي شده اند. در همين هفته دادگاه ويژه ی روحانيت از ملاقات وکيل عليرضا اشراقي با وی ممانعت به عمل آورد. دستگيری عليرضا اشراقي و توقيف روزنامه ی حيات نو در پي چاپ کاريکاتوری برگرفته شده از يک سايت رسمی امريکایی در شماره ی چهارشنبه هيجده دی ماه اين روزنامه بود. اين کاريکاتور در سال ١٩٣٧ در يک روزنامه ی امريکایي به چاپ رسيده و موضوع آن پيرامون اختلافات رئيس جمهور وقت امريکا روزولت و شورای عالی قضایي امريکا بوده است.