تازه‌ها

5 آوریل 2003 - به روز شده در 18 دسامبر 2017

دستگيری سه روزنامه نگار ديگر در ايران


همزمان با تعطيلات نوروزی سه روزنامه نگار بهزاد خورشيدی، عليرضا جباری و سيامک پورزند در تهران دستگير شده اند.
در دو هفته اخير سه روزنامه نگار بهزاد خورشيدی، عليرضا جباری و سيامک پورزند در تهران دستگير شده اند. همزمان با تعطيلات نوروزی سه روزنامه نگار بهزاد خورشيدی، عليرضا جباری و سيامک پورزند در تهران دستگير شده اند. اين روزنامه نگاران توسط اداره ی اماکن، نزديک به محافل اطلاعاتی ايران، که ظاهرا وظيفه اش رسيدگی به امور منکراتی است، احضار و پس از بازجو.يي روانه ی زندان شده اند. روبرت مئنارد دبير اول گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام نمود که در حالي که چشمهای جهانيان به سوی جنگ عراق دوخته شده است، ما نگرانيم که رژيم ايران دستگيری مخالفان خود را که چون هميشه به شکلي خود سرانه است، شدت دهد. گزارشگران بدون مرز از رئيس قوه قضائيه ايران آيت اله محمود هاشمي شاهرودی خواهان آزادی فوری اين سه روزنامه نگار و ٩ روزنامه نگار زندانی ديگر در ايران است. در ٢٦ اسفند ماه عليرضا جباری پس از احضار به اداره ی اماکن، بازداشت و روانه ی زندان گرديده است. اين دستگيری درپي انتشار مصاحبه ی از وی صورت گرفته، که در آن عليرضا جباری به تشريح شرايط بازداشت و اعمال فشار بر وی برای اعتراف گيری پرداخته بود. ٧دىماه علیرضا جباری مترجم و همکار روزنامه های مستقل از جمله همکار مجله ی توقیف شده ی آدینه، در محل کارش توسط مامورین شخصی پوش دستگیر و وی را سپس به منزل اش برده و پس از تفتیش و ضبط نوارهای ویدئویی شخصی، دیسک کامپیوتر و تعدادی کتاب و دست نوشته، به همراه خود به محل نا معلومی برده اند. وی درهفده بهمن ماه آزاد شده بود. در تاريخ ده فروردين سيامک پورزند، مجددا دستگير و روانه ی زندان اوين گرديد، وی ازدی ماه سال گذشته در مرخصي بسر مي برد. مرخصي دادن به زندانيان، روش جديدی ست که مقامات قوه ی قضاييه رژيم برای فرار از فشار های بين المللي در جهت آزادی زندانيان، برگزيده اند. روزنامه نگاران زنداني بدون هيچ گونه گواهي رسمي دال بر آزاد بودن شان ظاهرا آزاد مي شوند و مقامات رژيم هر گاه که بخواهند پايان مرخصي را اعلام و زنداني به زندان باز مي گردد. سيامک پورزند مسئول مجتمع فرهنگی هنری تهران و از روزنامه نگاران پرسابقه ی ايران است. که با بسياری از روزنامه های اصلاح طلب و توقيف شده همکاری می کرد. وی در آبان ماه سال ۱٣٨۰ توسط نيروهای امنيتی رژيم به هنگام ترک منزل خواهرش ربوده شد. درمدت دستگيری، محل بازداشت وی مخفی نگه داشته شد و پورزند از دسترسی به وکيل منتخب خود و امکانات پزشکی محروم بود. در سيزده ارديبهشت ۱٣٨١ يک دادگاه ويژه سيامک پورزند را به جرم اقدام بر عليه امنيت کشور و ارتباط با سلطنت طلبان و ضد انقلاب در خارج از کشور به يازده سال زندان محکوم نمود. گزارشگران بدون مرز بارها از فشارهای روحی- روانی که در مدت بازداشت برای وادار کردن سيامک پورزند به اعتراف وارد آمده بود وعدم رعايت استانداردهای جهانی ناظر بر رعايت حقوق بشر در دادگاه ابراز نگراني کرده بود. علت دستگيری مجدد سيامک پورزند توسط خانواده اش تحت فشار قرار دادن وی برای انجام مصاحبه تلويزيوني و امضا نهادن بر کتابي ست که توسط گروه های فشار و محافل اطلاعاتي نوشته شده است. شنبه ٩ فروردين بهزاد خورشيدی سردبير ماهنامه پيرامون به اداره ی اماکن احضار و بازداشت شده است. وی در تاريخ 26 اسفند ماه نيز يکبار ديگر به همين گونه احضار و مدتي بازداشت شده بود. از چهارشنبه ٨ اسفند تا جمعه ١٠ اسفند ، كامبيز كاهه و سعيد مستغاثي، روزنامه نگاران مجلات سينمايي سينما جهان، مجلهي فيلم، دنياي تصوير، نقد سينما، سينماي نو، هفتهنامهي سينما، محمد عبدی سردبير ماهنامه هنر هفتم و اميرعزتي روزنامه نگار ماهنامه ی فيلم در منزل خود و پس از بازرسي بازداشت و به محل نامعلومي برده شده اند. در همين زمان تعداد ديگری از روزنامه نگاران سينمايي چون مهرناز تهراني، سپيده ی ابروآويز، نرگس ويشکايي وعسل ثمری، به اداره ی اماکن احضار و مورد بازجويي و يا بازداشت قرار گرفته اند. ياسمن صوفی منتقد موسيقی فيلم و همکار بسياری از مجلات سينمايي، دو بار از ٥ تا ٧ و از ۲٦ تا ۲٩ اسفند، پس از احضار به اداره ی اماکن و بازجويي، بازداشت شده است. قوه ی قضاييه ايران و رسانه های نزديک به آن، علت بازداشت اين روزنامه نگاران را اتهاماتي چون انتقاد از سياست های فرهنگي رژيم و ارتباط با سيامک پورزند اعلام کرده اند. :گزارشگران بدون مرز يادآور می شود که ايران امروز بزرگترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه است، دوازده روزنامه نگار، پشت ميله های زندان بسر می برند. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ايران ازجمله چهل و يک رهبر و مقام دولتی در جهان است، که از سوی گزارشگران بدون مرز بعنوان دشمنان آزادی مطبوعات برگزيده شده اند