تازه‌ها

18 ممکن است 2004 - به روز شده در 18 دسامبر 2017

دستگاه قضايي ايران به ارتکاب جرم نقض آزادی مطبوعات ادامه مي دهد


در کمتر از يک ماه بازداشت دو روزنامه نگار، ممنوعيت فعاليت مطبوعاتي برای يک مدير مسئول، توقيف دو روزنامه دو روزنامه نگار در زنجان توسط دستگاه قضايي زنداني شدند. مسيح اله سلطاني و مسعود الماسي مدير مسئول و روزنامه نگار هفته نامه ی صدای زنجان در روزهای پنجشنبه ۲۴ و شنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۳۸۳ پس از احضار به دادگاه روانه ی زندان شدند.
دستگاه قضايي ايران به ارتکاب جرم نقض آزادی مطبوعات ادامه مي دهد در کمتر از يک ماه بازداشت دو روزنامه نگار، ممنوعيت فعاليت مطبوعاتي برای يک مدير مسئول، توقيف دو روزنامه دو روزنامه نگار در زنجان توسط دستگاه قضايي زنداني شدند. مسيح اله سلطاني و مسعود الماسي مدير مسئول و روزنامه نگار هفته نامه ی صدای زنجان در روزهای پنجشنبه ۲۴ و شنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۳۸۳ پس از احضار به دادگاه روانه ی زندان شدند. اين دو روزنامه نگار به اتهام نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي و ظاهرا در رابطه با انتشار خبري مبني بر تجاوز ۴ نفر به يك دختر چهار ساله در شماره صدو شش اين هفته نامه دستگير شده اند. روزنامه نگاران هفتهنامه صداي زنجان در اعتراض به اين دستگيری غير قانوني، انتشار اين هفته نامه را متوقف و خواهان آزادی همکاران خود هستند. یکشنبه ۲۷ ارديبهشت عيسي سحرخيز مديرمسئول ماهنامه آفتاب به شش ماه تعليق از فعاليت مطبوعاتی و پرداخت مبلغ دو ميليون ريال جزای نقدی محکوم شد. شعبه هفتاد و شش كيفری استان تهران سه ماه بعد از محاکمه ی اين روزنامه نگار حکم خود را صادر کرد. اين محکوميت در رابطه با انتشار ترجمه ی مقالهای است با عنوان درسهايی از ايران به قلم نويسنده ی اسرائيلي باری روبين که در شماره بيست و هشت آفتاب منتشر شده است. اين مقاله در باره ی انقلاب بهمن پنجاه و هفت ايران است و در آن باری روبين انتقاد آيت الله خميني را از مناسبات رژيم شاه با غرب نادرست خوانده است. دستگاه قضايي ايران اين انتقاد را توهين به آيت الله خميني قلمداد کرده است. از سوی ديگر پنجشنبه ۱۷ ارديبهشت توسط دادگاهي درآذربايجان شرقي روزنامه ی نداي آذرآبادگان برای مدت دو ماه توقيف و به پرداخت سه ميليون ريال جريمه ی نقدي محکوم شد. ابوالفضل وصالي مدير مسئول اين روزنامه در باره ی محکوميت روزنامه ی خود گفت:�اين حکم در پي رسيدگي به شکاياتي که از سوي بعضي نهادها ارگان هاي دولتي عليه روزنامه مطرح شده بود، صادر گرديده و قابل اعتراض مي باشد. روزنامه نداي آذرآبادگان در راستاي وظيفه اطلاع رساني و مطبوعاتي خود مبادرت به انتشارو يا افشاگري کرده و ايمان داريم که همه آنها عين واقعيت بوده است. در فردای اين روز هفته نامه گرگان امروز توقيف شد. مصطفى سبطى مدير مسئول اين هفته نامه از بيست و هشتم اسفندماه سال ۸۲ در زندان بسر مي برد. تخلف مطبوعاتي اين روزنامه نگار انتشار نامه ای از اهالي يک محله خطاب به مسئولان كشور در اعتراض به تملك زمين هاي جنگلي در شهرك تالار از سوي دادگستري است. مصطفی سبطی در ١٠ شهريور سال گذشته به علت شکايت مدعی العموم به دادگاه احضار و بازداشت شد ه بود، دادگاه بدوی وی را به سه ماه حبس قطعي و چهار ماه تعليقي محکوم کرد.در اسفند ماه اين حکم در دادگاه تجديد نظر تاييد و اين روزنامه نگار در شب سال نو روانه زندان گرديد. گزارشگران بدون مرز يادآور می شود که : با چهارده روزنامه نگار زندانی، ايران بزرگ ترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه است علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ايران ازجمله سي و شش رهبر و مقام دولتی در جهان است، که از سوی گزارشگران بدون مرز بعنوان دشمنان آزادی مطبوعات برگزيده شده اند.