تازه‌ها

22 آوریل 2003 - به روز شده در 18 دسامبر 2017

در سومين سال زنداني شدن اکبر گنجي


سه سال است که اکبرگنجي به \"جرم\" انجام وظيفه روزنامه نگاريش در زندان بسر مي برد، و احمد زيدآبادی نيز که اخيرا دوباره دستگیر شده است، هزينه انتقاد از رژيم حاکم را مي پردازد و اين برای همه ی مدافعان حقوق بشر غير قابل تحمل است\"
دو ارديبهشت ماه، اکبر گنجي سومين سال زنداني شدن خود را در سلول انفرادی جشن! مي گيرد. گزارشگران بدون مرز از همان فردای دستگيری اکبر گنجي در سال ١٣٧٩ به اين دستگيری اعتراض و خواهان آزادی وی شد. احمد زيدآبادی يکي ديگر از چهره های مطبوعاتي ايران نيز برای گذراندن بقيه محکوميت خود دوباره به زندان بازگشته است. روبرت مئنارد دبير اول گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام نمود که سه سال است که اکبرگنجي به جرم انجام وظيفه روزنامه نگاريش در زندان بسر مي برد، و احمد زيدآبادی نيز که اخيرا دوباره دستگیر شده است، هزينه انتقاد از رژيم حاکم را مي پردازد و اين برای همه ی مدافعان حقوق بشر غير قابل تحمل است اکبر گنجی روزنامه نگار صبح امروز در ٢ ارديبهشت ١٣٧٩ پس از احضار به دادگاه ١٤١٠ معروف به دادگاه مطبوعات دستگير گرديد. دليل عمده بازداشت و محاکمه ی وی روشنگری هايش درباره قتل روشنفکران و مخالفان رژيم معروف به قتل های زنجيره ای در سال ١٣٧٧ بود. گنجي در اين مقالات برخي از مسئولان رژيم چون علي فلاحيان، محسني اژه ای وعلي اکبر هاشمي رفسنجاني را به دخالت در اين قتل ها متهم نموده بود. اتهام ديگر اکبر گنجی شرکت در کنفرانس برلين بود. وی چندين بار اعلام نموده که در زندان تحت شکنجه قرار گرفته است. در دی ماه١٣٧٩ طی حکمی به ده سال زندان و پنج سال تبعيد محکوم گرديد، در ارديبهشت ١٣٨٠ دادگاه تجديدنظر حکم را به شش ماه کاهش داد ولی در ٢٤ تير ماه، ديوان عالی کشور بلا فاصله رای دادگاه تجديدنظر را مردود اعلام و گنجی را به شش سال زندان محکوم نمود . طي نامه ای همسر اکبر گنجی اعلام نموده که از هفتاد روز پيش گنجي در سلول انفرادی است ودر حالي که از ناراحتي کمر و زانو رنج مي برد، مسئولان قوه قضاييه وی را از امکان معالجه ی در بيمارستاني خارج از زندان محروم کرده اند . ٢٤ فروردين احمد زيدآبادی روزنامه نگار روزنامه ی همشهری و همکار مجله ی توقيف شده ی ايران فردا خود را به زندان اوين معرفي نمود. احمد زيدآبادي در دادگاه تجديد نظر به سيزده ماه زندان و پنج سال محروميت از حقوق اجتماعي و پرداخت پنجاه هزار تومان جريمه نقدي محكوم شد. وی پيش از اين در ۱٦ مرداد ۱٣٧٩ دستگير و سپس در هيجده اسفند ماه همان سال با قرار وثيقه آزاد شده بود، در ارديبهشت ماه سال گذشته توسط دادگاه١٤١٠ تهران به رياست قاضی سعيد مرتضوی به اتهاماتي چون تبليغ عليه نظام و اركان جمهوري اسلامي در جهت زير سؤال بردن اساس و موجوديت جمهوري اسلامي، نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي و توهين به مسؤولان رسمي كشور، تحريف و اغواي افراد در جهت برهم زدن امنيت كشور، عضويت در تشكلهاي و جمعيتهاي غيرقانوني به ٢٣ ماه زندان و ٥ سال محروميت از فعاليت های اجتماعی، محکوم شده بود. حسين قاضيان و عباس عبدی که در مهر و آبان ١٣٨١ دستگير شده بودند، در دادگاه تجديد نظر به چهار سال و نيم زندان محکوم گرديدند. اين دو روزنامه نگار به اتهام همكاري با دولت خارجي متخاصم به چهار سال و نيز اتهام تبليغ عليه نظام به شش ماه زندان محکوم شده اند. حسین قاضیان، مدیر موسسه نظرسنجی آینده و روزنامه نگار روزنامه ی (توقیف شده) نوروز در ٩ مهر و عباس عبدی سر دبير روزنامه ی توقيف شده ی سلام، عضو شورای سردبيری بسياری از روزنامه های توقيف شده ی اصلاح طلب و عضو هيئت مديره ی موسسه نظرسنجی آینده در ١٣ آبان دستگير شده اند. در دی ماه توسط قاضي مرتضوی محاکمه و به هشت و نه سال زندان محکوم شده بودند. اتهامات آنها جاسوسی و دريافت پول از سفارتخانه های خارجی و موسسه نظرسنجی امريکایی گالوپ و.... اعلام شده بود. اين روزنامه نگاران در رابطه با انتشار يک نظر سنجی در ٢٤ شهريور ماه توسط خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی- ايرنا، دستگير شده اند. در اين نظر سنجی اعلام شده بود که ٪٧٠،٧٦ ايرانيان، با گفتگو برای برقراری رابطه با امريکا موافق اند. گزارشگران بدون مرز همچنين نگراني خود را از وضعيت وشرايط بازداشت عليرضا جباری و سينا مطلبي اعلام مي دارد. اين دو روزنامه نگار درتاريخ در ٢٦ اسفند ماه و يکشنبه ٣١ فروردين توسط اداره اماکن احضار و به شکل خودسرانه دستگير شده اند و مقامات قضايي پيرامون دستگيری و وضعيت آنان سکوت کرده اند. همسر عليرضا جباری طي نامه ای به محمد خاتمي از وضعيت بازداشت همسر خود شديدا ابراز نگراني کرده است.