تازه‌ها

8 اکتبر 2012 - به روز شده در 18 دسامبر 2017

در اعتراض به پارازیت انداختن روی شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان دولت فرانسه به اتحادیه جهانی ارتباطات شکایت برد


id&config_settings_showFooter=false&config_settings_language=en&embedReferer=http://www.bbc.co.uk/persian/topics/video/?page=002&relatedLinksCarousel... /> id&config_settings_showFooter=false&config_settings_language=en&embedReferer=http://www.bbc.co.uk/persian/topics/video/?page=002&relatedLinksCarousel...>