تازه‌ها

2 دسامبر 2010 - به روز شده در 18 دسامبر 2017

درخواست روزنامه‌نگاران تاجیک از نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان


ین نامه روز چهارشنبه 1 دسامبر از سوی گروهی از روزنامه‌نگاران رسانه‌های مستقل تاجیکستان که پیشتر ائتلافی را به عنوان \"کمیته 29 سپتامبر\" تشکیل داده بودند، به مناره رهنوا، مشاور سفارت قزاقستان در دوشنبه ارایه شد.
قزاقستان فعلاً ریاست دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا را به عهده دارد و نامه روزنامه‌نگاران تاجیک درست در زمان برگزاری همایش رهبران کشورهای عضو این سازمان در شهر آستانه قزاقستان تهیه شده است. در این نامه از جمله آمده است: از 29 سپتامبر سال جاری در تاجیکستان برخی از سایتهای اینترنتی داخلی و خارجی مسدود شده و چاپخانه‌های دولتی و خصوصی این کشور از چاپ نشریه‌های مستقلل “فرژ”، “پیکان” و “نگاه” با بهانه‌های مختلف سرپیچی کرده‌اند. روزنامه‌نگاران تاجیک همچنین تأکید کرده‌اند که در مدت یک و نیم ماه چاپ این سه نشریه متوقف شده و هنوز هم “فرژ” و “پیکان” منتشر نمی‌شوند. چشم امید به سوی سازمان امنیت و همکاری اروپا مسئولان نشریات و رسانه‌های مستقل تاجیکستان گفتند که مراجعه مکرر آنها به مقامات دولتی تاجیکستان تا حال نتیجه‌ای نداده و هم اکنون مجبور شده‌اند برای حل این مشکل به سازمان امنیت و همکاری اروپا مراجعه کنند. مسئولان کمیته 29 سپتامبر در ماه اکتبر سال جاری ضمن یک نامه به رئیس جمهوری تاجیکستان که کفیل اجرای قانون اساسی و حمایت از ارزشهای دموکراتیک محسوب می‌شود، مراجعه کرده و خواستار دیدار با امامعلی رحمان و حل مشکلات موجوده با شرکت نمایندگان رسانه‌ها و نشریه‌های مستقل شده بودند. در این نامه از موارد فراوان فشار بر نشریه‌ها و رسانه‌های مستقل، سرپیچی چاپخانه‌ها از چاپ نشریه‌ها و مشکلات دسترسی به سایتهای اینترنتی ابراز نگرانی شده بود. کمیته دفاع از حقوق تخصصی روزنامه‌نگاران تاجیکستان یا کمیته 29 سپتامبر محض به دنبال مسدود شدن سایتهای اینترنتی Tojnews و Avesta و ایجاد محدودیتهای جدی در زمینه چاپ نشریه‌های فرژ، پیکان و نگاه در اوایل ماه اکتبر از جمله مسئولان نشریه‌ها و رسانه‌های مستقلل این کشور تأسیس شده بود. نور‌الدین قرشیبایف، رئیس انجمن رسانه‌های مستقلل تاجیکستان که در جریان تسلیم نامه روزنامه‌نگاران به سفارت قزاقستان شرکت داشت، گفت که قانون اساسی کشور تأمین چند‌اندیشی و آزادی بیان را ضمانت می‌دهد، اما برخی از مسئولان دولتی با استفاده از روشهای غیردموکراتیک با هر بهانه از فعالیت رسانه‌های مستقل مانع می‌شوند. آقای قرشیبایف گفت، همزمان مقامهای دولتی مفاد پیمان بین‌المللی حقوق شهروندی و سیاسی در زمینه آزادی بیان و مطبوعات را که تاجیکستان در سال 1999 آن را امضا کرد، رعایت نمی‌کنند. در نتیجه، به اعتقاد وی، ساکنان تاجیکستان از دریافت اطلاعات آلترناتیف محروم مانده‌اند. در پاسخ به این سؤال که آیا این نامه به حل مشکل آزادی بیان در تاجیکستان در واقع مساعدت خواهد کرد یا خیر، نور‌الدین قرشیبایف گفت تاجیکستان عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا است و باید تعهدات خود به این سازمان را اجرا کند. آقای قرشیبایف ابراز امیدواری کرد که در اجلاس سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر آستانه و دیدار دو جانبه رؤسای جمهوری قزاقستان و تاجیکستان وضع آزادی بیان در تاجیکستان مطرح خواهد شد. اجلاس سران سازمان امنیت و همکاری اروپا ضمناً، صبح روز چهارشنبه 1 دسامبر در شهر آستانه قزاقستان اجلاس سران کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا ، یک سازمان بین‌المللی بانفوذ، آغاز گردید که در آن نمایندگان 56 کشور عضو این سازمان شرکت دارند. رفع وضعیت بحرانی در مسائل مربوط به موافقتنامه در باره نیروهای مسلح در اروپا از موضوعات اصلی مورد بحث این همایش محسوب می‌شود. نورسلطان نظربایف، رئیس جمهوری قزاقستان و میزبان این نشست، ضمن افتتاح اجلاس سازمان امنیت و همکاری اروپا در آستانه گفت که برگزاری همایش سران سازمان امنیت و همکاری اروپا در کشورش نشانه‌ای از احیای این سازمان خواهد بود. آقای نظربایف از کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا دعوت کرد که اعلامیه عمومی جهان بدون هسته ای را تصویب کنند. همچنین، او پیشنهاد کرد که در شهر آستانه یک پژوهشگاه امنیتی سازمان امنیت و همکاری اروپا تأسیس داده شود. از سوی دیگر، نورسلطان نظربایف از اعضای سازمان امنیت و همکاری اروپا دعوت کرد که در زمینه آعادی سازی وضعیت در افغانستان استراتژی فراگیری را تهیه کنند.