تازه‌ها

3 ژانویه 2009 - به روز شده در 16 آوریل 2019

خبرنگار ربوده شده تلويزيون الجزيره رها شد


گروه سلفى طالبان ،ساعت ١٠ بجه ديروز ، سيد عبدالله نظامى خبرنگار تلويزيون الجزيره را در ولسوالى وته پور ولايت کنر حين عکاسى وتهيه گزارش ؛ ربودند. نظامى که ساعت ٤ عصر امروز دوباره رها شد به آژانس خبرى پژواک گفت که طالبان بعدازچک وسايل خبرنگارى اش، بدون قيد وشرط اوراآزاد نمودند . موصوف افزود که رباينده گان اورا به ساحه کوهستانى انتقال داده وتحقيقات شانرا درمورد اينکه براى کدام مرجعى کارميکند؛ آغاز نمودند که سرانجام برايشان معلوم گرديد که او خبرنگار آزاد و بيطرف بوده است . قارى دعوت قوماندان محلى طالبان درمورد آزادى خبرنگار الجزيره، طى تماس تيلفونى به آژانس خبرى پژواک گفت :( هرخبرنگار را که آزاد وبيطرف باشد و با خارجى ها ودولت رابطه نداشته باشد؛ ماآنرا قدر ميکنيم .) نعمت الله کرياب نماينده اتحاديه آزاد ژورنالستان در کنر، نظامى را خبرنگار آزاد وبيطرف خطاب نموده گفته بود که موصوف با هيچ گروهى رابطه نداشت . وى همچنان اضافه نموده گفت که آنها بخاطرآزادى نظامى از اسارت طالبان ؛ تلاش زياد نموده اند . اين درحاليست که سيد فضل الله وحيدى والى کنرنيز، از بزرگان قوم خواسته بود که در رهايى خبرنگار ياد شده؛ همکارى نمايند بگفته والى کنر خبرنگاران، آزاد و بى طرف بوده و واقعيت ها را به مردم انعکاس ميدهند... سيد عبدالله نظامى خبرنگار بخش عربى تلويزيون الجزيره و باشندۀ ولايت کنر بوده ؛در کنار خبرنگارى، نويسنده و شاعر جوان نيز شمرده ميشود. حدود ١٥ ماه قبل، يک خبرنگار بنام نجيب آغا (هالندى افغانى الاصل) که براى تلويزيون هالند کار ميکرد، نيز در ولسوالى وته پور ،توسط طالبان ربوده شد؛ اما بعد از ميانجيگرى بزرگان و موسفيدان آزاد گرديد. به نقل از آژانس خبرى پژواک،