تازه‌ها

18 نوامبر 2015 - به روز شده در 18 دسامبر 2017

حمایت ٨٠ پزشک، روزنامه نگار و فعال مدنی از آزادی حسن شیخ آغایی و ادامه کار روانگه


ازداشت حسن شیخ آقایی روزنامه نگار و مدیرمسوول سایت روانگه و توقف اجباری فعالیت سایت در حالی وارد دومین ماه خود می شود که ضرورت انتخاباتی گرم و پرشور در ماههای آتی بیش از پیش حضور صداهای قانونگرا و ملی اندیش و همگرا در صحنه را یادآور میسازد. در این فصل برگریزان طبیعت، سال همدلی و همزبانی در این خطه در صورتی به شکوفه می نشیند که بگذاریم در این باغ صد گل بشکفد. روزنامه نگاران بازداشتی در پایتخت و شیخ آقایی در كردستان هرکدام می توانند نوایی خوش آهنگ در ارکستر همدلی و همزبانی باشند. تاسف اما براي جای خالی روانگه و مدیر مسوول آن است. رسانه ای ملی اندیش که همیشه به رصد حرکات وحدت شکن و تفرقه انداز در منطقه می پرداخت. چرا که اعتدال، میانه روی، احترام به قانون و وفاداری به موازین حرفه ای، مشی کلی رسانه ای بود که در مدت کوتاهی توانست مخاطبینی پر شمار بیابد. با این وصف تعجب و استغراب خوانندگان و دوستداران روانگه را از این برخورد غیر قابل انتظار درک نموده و با تاکید بر مکشوف نبودن علت این برخورد قهری حتی برای خود دست اندرکاران سایت، امیدواریم که دلیل آن تنها سوء تفاهمی تاسف بار بوده و مدیر مسوول آن به زودی آزاد و فعالیت روانگه هم از سر گرفته شود. به شهادت خوانندگان و نیز آرشیو مطالب سایت که خوشبختانه هم اکنون در دسترس است، خطوط کلی حرکت روانگه بر اساس آنچه چندي پيش به عنوان بیانیه شورای سردبیریمنتشر شد، در موارد ذیل خلاصه می شود: ١- تلاش برای تولید گفتمان و محتوا در راستای متوازن کردن توسعه منطقه و پرهیز از نگاههای محلی و بخشی نگر، که ضمن آنکه نقیض توسعه متوازن و فراگیر است، مخل وحدت ملی و وفاق اجتماعی هم است. ٢- نقد عملکرد مسوولان شهرستانی و استانی در چارچوبی حرفه ای به منظور ارتقای عملکرد ادارات و دستگاههای اجرایی و ترویج فرهنگ پاسخگویی در میان مسوولان ٣- مبارزه با پدیده شوم و ویرانگر زمین خواری و کوه خواری و رانت خواری که بویژه در سالیان اخیر مورد تاکید جدی و مداوم مسولان ارشد نظام بوده است. تازه در این محور مهم و اساسی، روانگه با درنظرگرفتن ملاحظات گوناگون عرفی و شرعی، خیلی محدود و دست به عصا رفتار نموده است. ٤- ارایه خوانشهای انتقادی، تحلیلی و بیطرفانه در مورد تحولات و رویدادهای مناطق کردنشین. این فتح باب مبارک در صورت تداوم می توانست، نقشی مهم و گفتمان ساز در مواجهه علمی با مسایل حساس دارای بارعاطفی درپی داشته باشد. ٥- ارایه تحلیل و رهنمود درباره ضرورت برخورد نرم افزاری با برآمدن یک نحله نوظهور قوم گرایی افراطی که نوایی ناخوشایند در استان متنوع، رنگارنگ و زیبایمان دارد و آهنگ بیگانه گرای آن مغایر و ناآشنا با سنتهای غنی و پربار سیاسی و فرهنگی این سرزمین است. صدالبته علیرغم موارد بالا، ما امضا کنندگان منکر بروز برخی لغزشها و اشتباهات در کار متراکم و سنگین و روزانه یک رسانه پرکار نیستیم. بر عکس گلایه مان این است که به فرض وجود مورد یا مواردی از این دست، چرا مسوولان ذیربط به وظیفه قانونی خود در زمینه انذار و ارشاد عمل ننموده اند؟ آیا اصل بر هدایت و پیشگیری نیست؟ به زعم ما روانگه و مدیر مسوول آن شایسته مهر و عطوفتند نه مستوجب قهر و عقوبت! بدین جهت ما در آستانه انتخابات آتی مجلس و لزوم برگزاری انتخاباتی گرم و پرشور، مصرانه خواهانیم که زمینه برای فعالیت صداهای معتدل و قانونگرا فراهم شود. ما بر اين باوريم آزادی حسن شیخ آقایی و تداوم کار سایت روانگه، می تواند راهگشای تفوق صداهای ملی اندیش و وحدت طلب و به حاشیه رفتن نغمه های ضدملی و قانون شکن باشد. اسامي امضاكنندگان نامه؛ ١- سالار شریف زاده، دندانپزشك، مهاباد ٢- لقمان ادمی مکری، پزشك، مهاباد ٣- سیامند انوری، پزشك، تهران ٤- شهلا راستین، دندانپزشك، مهاباد ٥- هدایت صبوری، پزشك، مهاباد ٦- بهزاد قاسم زاده، پزشك، مهاباد ٧- صلاح الدين خديو، داروساز، ٨- جمال الدين خديو، داروساز ٩- علي آباديان، عضو خانه كشاورز، مهاباد ١٠- سيد معروف صمدي، فرماندار پيشين مهاباد ١١- فرشاد پي سوره ١٢- علي شمس برهان، پزشك و فعال سياسي، تهران ١٣- هيوا بنفشي ١٤- سيد مختار هاشمي ١٥- اجلال قوامي، فعال مدني، سنندج ١٦- احسان هوشمند، پژوهشگر، تهران ١٧- تروسكه مامه ره ش، فعال مدني، سنندج ١٨- رئوف آذري، فعال مدني، سردشت ١٩- دلير اسكندري، فعال مدني، سنندج ٢٠- هاشم محمودي گنبدي ٢١- خالد توكلي، دكتري جامعه شناسي، سقز ٢٢- عثمان مزين، وكيل دادگستري، تهران ٢٣- سامرند سليمي، روانپزشك، تهران ٢٤- يحيي سهرابي، فعال فرهنگي، سنندج ٢٥- اسعد ستوده، پزشك، بوكان ٢٦- سيد لقمان حسيني، سردبير چراوان، سقز ٢٧- سوران محمودپور، دانشجو، سردشت ٢٨- ابراهيم محمدحسيني، فعال مدني، سقز ٢٩- جمال دانشمند، ارشد حقوق بين الملل، مهاباد ٣٠- محمد رئوف جهاني، طنزنويس، مريوان ٣١- ذبيح هدايت پور، دندانپزشك، مهاباد ٣٢- كامران جوهري، كارمند، بوكان ٣٣- سياوش احمدي، ناشر، سنندج ٣٤- قهرمان حق پناه، ارشد حقوق، مهاباد ٣٥- ژينا مسگري، دانشجو، مهاباد ٣٦- تيمور محمدي، روحاني، دهگلان ٣٧- كژال كريمي، كارشناس ارشد كشاورزي، مهاباد ٣٨- خبات منگوري، آزاد، مهاباد ٣٩- رحيم جوانمردي، كارشناس عمران، ٤٠- سعدون مازوجي، روانگه، مهاباد ٤١- اسرين خادمي، دندانپزشك، مهاباد ٤٢- عثمان عباسی، دبیر آموزش و پرورش، سردشت ٤٣- احمد غلامي، دبير آموزش و پرورش، بوكان ٤٤- مراد رسول رمضاني، پزشك، مهاباد ٤٥- جلال جلالي زاده، نماينده پيشين مردم سنندج در مجلس ٤٦- آزاد نمكي، معلم، سنندج ٤٧- حامد كهنه پوشي، مدرس دانشگاه، مريوان ٤٨- آزاد حاجي آقايي، دانشجوي دكتري انديشه ي سياسي، تهران ٤٩- مختار خنداني، خبرنگار، ايلام ٥٠- منصور شيخ آقايي، مهندس برق، مهاباد ٥١- احمد سليماني، حسابدار صنعتي، تهران ٥٢- عبدالعزيز مولودي، پژوهشگر سياسي، بوكان ٥٣- امين عزيزي، كاسب، مريوان ٥٤- سعادت حسام، متخصص كودكان، مهاباد ٥٥- رسول كريمي، شاعر، مهاباد ٥٦- رشيد احمدرش، دكتري توسعه، بوكان ٥٧- حميد نادري، متخصص بيهوشي، مهاباد ٥٨- لقمان ستوده، داروساز، تهران ٥٩- اردلان آقاپوري، دانشجو، بوكان ٦٠- آزاد محمدياني، دانش آموخته علوم سياسي، بوكان ٦١- حاصل داسه، نماينده پيشين سردشت و پيرانشهر، تهران ٦٢- صابر موسي زاده، داروساز، مهاباد ٦٣- جمال اسماعيلي، مدير مسول ماهنامه انديشه اصلاح، تهران ٦٤- جماالدين طه، مديرعامل جامعه كردهاي مقيم مركز، تهران ٦٥- صالح گرامی ور، معلم، میاندوآب ٦٦- دکتر شهرضا داودی، فیزیوتراپیست، تبریز ٦٧- علیار راستی، فعال سیاسی، میاندوآب ٦٨- خسرو جابری، فعال اجتماعی و سیاسی، میاندوآب ٦٩- ایوب فرازیان، دبیر استانی حزب وحدت و همکاری ملی، اروميه ٧٠- عبدالە ابریشمی، داروساز، مهاباد ٧١- محمد حسن داودی، فعال مدنی، میاندوآب ٧٢- سلیمان منگوری، مهاباد ٧٣- حسن کبودی، داروساز، مهاباد ٧٤- اسماعیل خضری، داروساز، بوکان ٧٥- طاهر عباسي راد، متخصص مغز و اعصاب، مهاباد ٧٦- منصور نانوازاده، داروساز، مهاباد ٧٧- محمود چلبي، مهندس كشاورزي، مهاباد ٧٨- افسانه خياط، پزشك، تهران ٧٩- صالح نيكبخت، وكيل دادگستري، تهران ٨٠- كمال حسيني، روزنامه نگار، بوكان منبع : آژانس خبری موکریان