تازه‌ها

7 فوریه 2005 - به روز شده در 18 دسامبر 2017

حسن يوسفي اشکوری آزاد شد اما سرکوب مطبوعات در ايران ادامه دارد


گزارشگران بدون مرز اعلام مي کند \"آزادی حسن يوسفي اشکوری نشانه ی نرمش مقامات ايران در عرصه ی آزادی بيان و مطبوعات نيست ،٩ روزنامه نگار در ايران زنداني هستند. برخي از اين زندانيان که بشدت بيمار و در وضعيت نابساماني بسر مي برند
حسن يوسفي اشکوری عضو شورای سردبيری مجله توقيف شده ی ايران فردا که از ١٤ مرداد ماه ١٣٧٩ درزندان بسر مي برد در تاريخ شنبه ١٧ بهمن ١٣٨٣ به صورت مشروط از زندان آزاد شد. گزارشگران بدون مرز با ابراز خرسندی از آزادی اين روزنامه نگار اعلام مي کند متاسفانه هنوز در ايران ٩ روزنامه نگار در زندان بسر مي برند. گزارشگران بدون مرز اعلام مي کند آزادی اين روزنامه نگار نشانه ی نرمش مقامات ايران در عرصه ی آزادی بيان و مطبوعات نيست ،٩ روزنامه نگار در ايران زنداني هستند. برخي از اين زندانيان که بشدت بيمار و در وضعيت نابساماني بسر مي برند از سوی مسئولان از کمک های پزشکي محروم شده اند. روزنامه نگاران ايران بطور دائم قرباني دستگيری های خودسرانه هستند و در سال ميلادی گذشته بيش از ده ها نشريه به صورت موقت و يا دائم توقيف و بيشتر از ٦٠ روزنامه نگار توسط مسئولان امنيتي - قضايي احضار و مورد بازجويي قرار گرفته اند. حسن يوسفی اشکوری، در ١٤ مرداد ١٣٧٩ پس از تفتيش منزلش دستگير و در زندان اوين زندانی گرديد. در ارديبهشت ١٣٧٩ وی برای شرکت در کنفرانس برلين و معالجه بيماری ديابت به اروپا سفر کرده بود. در دادگاه ويژه روحانيت که به صورت غيرعلنی برگزار گرديد محاکمه و به اتهام اقدام برعليه امنيت ملی، اشاعه اکاذيب نسبت به مقامات و توهين به مقام روحانيت محارب شناخته شد. ٢٠ مهر ماه، دادگاه ويژه روحانيت، با احضار حسن يوسفي اشکوري حکم جديدی را به ايشان ابلاغ نمود. بر اساس اين حکم، يوسفي اشکوري به اتهام طرح بحث تغيير پذيري احکام اجتماعي اسلام و بحث اختياري بودن حجاب در کنفرانس برلين به ٤ سال زندان، به اتهام شرکت در اين کنفرانس به يک سال زندان ، همچنين به اتهام نشر اکاذيب در مورد پرونده قتلهاي زنجيره ای به ٢ سال زندان محکوم شده بود. حسن يوسفي اشکوری توسط يکي از پرشنونده ترين برنامه های راديو کانادا (Macadam Tribu) به فرزندخواندگي پذيرفته شده بود. پانزده سال پيش گزارشگران بدون مرز کارزار به فرزندی خواندگي قبول کردن يک روزنامه نگار زندانی توسط رسانه های جمعی را آغاز کرد. اين کارزار بر آن است که يک رسانه مسئوليت دفاع از يک روزنامه نگار که به خاطر ابراز عقايد و يا انجام وظيفه اش زندانی شده است را تا رهايی او بر عهده گيرد. هم اکنون بيش از ٢٠٠ رسانه جهان به دفاع از يک همکار زنداني پرداخته و با استفاده از شيوه های مختلف خواهان آزادی وی از مقامات کشور مربوطه مي شوند. اين حرکت توانسته است بسياری از روزنامه نگاران را از خطر زندان و يا مرگ نجات دهد. توقيف يک هفته نامه هفته نامه ی جامعه شش ماه پش از انتشار اولين شماره اش در شهريور ماه گذشته توسط وزارت ارشاد اسلامي در تاريخ ٨ بهمن ماه توقيف شد. بنا بر اظهار سردبير اين هفته نامه آقای حسن زارع زاده اردشير اين توقيف به دليل انتشار اخباری از وضعيت حقوق بشر در ايران صورت گرفته است. حسن زارع زاده اردشير از ١٣٧٩ بارها احضار و يا زنداني شده است. يک هفته پس اعلام توقيف هفته نامه جامعه، دادگاهي در تهران وی را به ٧ سال زندان به خاطر فعاليت های سياسي و مطبوعاتي اش محکوم کرد. تائيد محکوميت و خطر بازداشت عمادالدين باقي صالح نيکبخت وکيل مدافع عمادالدين باقي روزنامه نگار و فعال حقوق بشر اعلام کرد که دادگاه تجديد نظر حکم يکسال زندان موکل اش را تائيد کرده است. عمادالدين باقي روزنامه نگار روزنامه های توقيف شده ی نشاط و فتح است که از خرداد ١٣٧٩ تا بهمن ١٣٨١ به اتهاماتي نظير اقدام بر عليه امنيت ملي و تشويش اذهان عمومي زنداني بوده است. پس از آزادی از زندان با نوشتن مقالاتي در دفاع از آزادی بيان و عقيده و روزنامه نگاران در بند، تشکيل انجمن دفاع از حقوق زندانيان، فعاليت های خود را در دفاع از حقوق بشر در ايران تشديد کرده است. اين روزنامه نگار برای فعاليت های حقوق بشری، بطور مداوم تحت فشار مقامات قضايي و امنيتي ايران قرار دارد. در آبان ماه سال گذشته شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامي تهران عمادالدين باقي را به يکسال حبس محکوم کرد. روزنامه جمهوريت که سردبيری آن بر عهده ی وی بود در روز شنبه ٢٧ تير ماه به اجبار از انتشار بازماند. سعيد مرتضوی برای ادامه کار جمهوريت، ليستي از روزنامه نگاران اين روزنامه را به مدير مسئول ارائه و از وی مي خواهد تا به همکاری آنان در اين روزنامه پايان داده شود. در صدر اين ليست عمادالدين باقي سردبير جمهوريت قرار داشت. در صورت ابلاغ اين حکم خطر بازداشت اين روزنامه نگار را تهديد مي کند. وخامت وضعيت سلامت اکبر گنجی اکبر گنجی که از ٢ ارديبهشت ١٣٧٩ در زندان بسر مي برد. شديدا بيمار و نياز به مداوای فوری و بستری شدن دربيمارستاني خارج از زندان دارد. اکبر گنجي از بيماري های گوناگوني رنج مي برد. وکيل مدافع اين روزنامه نگار خانم شيرين عبادی یکشنبه ١٨ بهمن، نگراني خود را از وضعيت وی اعلام کرد. گزارشگران بدون مرز پيش از اين خواستار پايان يافتن رفتار تبعيض آميز مقامات قضايي ايران با اين روزنامه نگار شده است. اکبر گنجي برخلاف ديگر زندانيان نمي تواند از حق مکالمه تلفني با خانواده اش و مرخصي ماهيانه بهرمند شود. در يي بيش از چهار سال زندان اين روزنامه نگار کمتر از ٥٠ روز از مرخصي استفاده کرده است. اين روزنامه نگار از انحراف بيني که موجب ايجاد حساسيت و سينوزيت است و بيماری آسم که در زندان به آن مبتلا شده است، رنج مي برد. اکبر گنجي برای نوشتن مقالاتي درباره قتل روشنفکران و مخالفان رژيم معروف به قتل های زنجيره ای در سال ١٣٧٧ زنداني شده است. وی در روشنگری ها برخي از مسئولان رژيم چون علي فلاحيان، محسني اژه ای وعلي اکبر هاشمي رفسنجاني را به دخالت در اين قتل ها متهم کرده بود. اتهامات ديگر اکبر گنجی انتشار مقاله ای در حمايت از آيت اله منتظری (که از١٣٦٨ تا ١٣٨١ در خانه خود در قم تحت نظرقرار داشت) و شرکت در کنفرانس برلين است. وی چندين بار اعلام نموده که در زندان تحت شکنجه قرار گرفته است. در دی ماه ١٣٧٩ طی حکمی به ده سال زندان و پنج سال تبعيد محکوم گرديد، در ارديبهشت ١٣٨٠ دادگاه تجديدنظر حکم وی را به شش ماه کاهش داد ولی در ٢٤ تير ماه، ديوان عالی کشور بلا فاصله رای دادگاه تجديدنظر را مردود اعلام و گنجی را به شش سال زندان محکوم نمود. از تير ماه ١٣٨١ خانواده اکبر گنجي در رابطه با وضعيت سلامت وی ابراز نگراني مي کنند. گزارشگران بدون مرز يادآور می شود که : با ٩ روزنامه نگار زندانی، ايران بزرگ ترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه است علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ايران ازجمله سي و شش رهبر و مقام دولتی در جهان است، که از سوی گزارشگران بدون مرز بعنوان دشمنان آزادی مطبوعات برگزيده شده است