تازه‌ها

18 آوریل 2009 - به روز شده در 16 آوریل 2019

جلسه استیضاح وزیر فرهنگ بی نتیجه ماند


جلسه استیضاح عبدالکریم خرم، وزیر اطلاعات و فرهنگ در مجلس نمایندگان افغانستان بهم خورد و بدون نتیجه پایان یافت. آقای خرم به دلیل عدم اجرای قانون رسانه های افغانستان به مجلس فراخوانده شد و به پرسشهای نمایندگان پاسخ داد، اما بیشتر نمایندگان پاسخهای او را قناعت بخش ندانستند. مجلس نمایندگان می گوید قانون جدید رسانه های که بیش از شش ماه پیش قبل با دو ثلث آرای مجلس نمایندگان به تصویب رسیده است، لازم الاجرا است اما آقای خرم پیش از این گفته بود که این قانون به طور رسمی و از مجرای قانونی رسمی به او نرسیده است تا ملزم به اجرای آن باشد. وزیر فرهنگ در جلسه استیضاح بار دیگر بر این موضع خود تاکید کرد و به اعضای مجلس گفت که تا حال این قانون را از مجاری رسمی دریافت نکرده است. آقای خرم به نمایندگان مجلس گفت: اگر شما این قانون را ضم یک مکتوب به من فرستاده اید و گفته اید که این قانون نافذ است و تو آن را عملی کن، در آن صورت درست است، من باید پاسخگو باشم. او افزود: در صورتی که شما این (قانون رسانه ها) را به مراجعی که قانون به شما نشان داده، فرستاده اید و این قانون به من نرسیده است. اما نمایندگان مجلس این سخنان آقای خرم را نپذیرفتند و او را به دلیل عدم اجرای این قانون مقصر دانستند. نمایندگان همچنین سخنان پیشین او را که گفته بود، برخی از ماده های این قانون تحت تاثیر خارجیها به تصویب رسیده است، به شدت انتقاد کردند. در گذشته آقای خرم گفته بود در این قانون شرایطی پیشبنی شده است که در حال حاضر به نفع مردم افغانستان نیست. از جمله مواردی که آقای خرم به آن اعتراض داشت، این بود که قانون جدید رسانه ها رادیو و تلویزیون دولتی را به عنوان رسانه های مستقل و خارج از چارچوب وزارت اطلاعات و فرهنگ معرفی کرده است. پیش از این آقای خرم خارج کردن این شبکه ها را از کنترل وزارت اطلاعات و فرهنگ مورد انتقاد قرار داده و تاکید کرده بود که این رسانه ها به عنوان زبان دولت، باید تحت کنترل دولت باشد. در رای گیری که پس از استیضاح آقای خرم انجام شد، ۵۵ عضو مجلس پاسخهای آقای خرم را قانع کننده دانستند، اما ۷۱ نماینده دیگر با بلند کردن کارتهای سرخ، پاسخهای او را نپذیرفتند. پس از این دو دستگی در میان نمایندگان، جلسه مجلس بهم خورد و شماری از نمایندگان مجلس را ترک کردند. در پی بهم خوردن مجلس، مقامهای مجلس نمایندگان تصمیم گرفتند که موضوع تایید یا رد صلاحیت وزیر اطلاعات و فرهنگ را در آینده بررسی خواهند کرد. پیش از این هم در مواردی مجلس نمایندگان و همچنین مجلس سنا آقای خرم را فراخوانده و از او خواستار ارائه توضیحات در باره سخنان او در مورد قانون رسانه ها و برخی مسائل دیگر شده بودند. قانون رسانه ها از موارد جنجال برانگیزی است که در سالهای اخیر چند بار بازنگری و تعدیل شده است؛ آخرین بار این قانون شش ماه پیش از سوی مجلس با تغییراتی تصویب شد. اما حامد کرزی، رئیس جمهوری از امضای آن خودداری کرد و آن را به مجلس بازگرداند. مجلس نمایندگان بدون تغییر با دو ثلث آرای نمایندگان بار دیگر آن را تصویب کرد. به این ترتیب براساس روال قانونی در افغانستان، این قانون دیگر نیازی به امضای رئیس جمهوری ندارد. با این حال شماری از روزنامه نگاران در افغانستان این نگرانی را مطرح کرده اند که با به میان آمدن خلاء قانونی در کشور ممکن است آنان در اجرای کارهای حرفه ای خود با مشکلاتی مواجه شوند. برخی از روزنامه نگاران می گویند با ادامه این وضعیت ممکن است گروههای محافظه کار مذهبی و سیاسی مشکلاتی را بر سر راه آنان قرار دهند. به نقل از بی بی سی فارسی ویدئو جلسه ولسی جرگه را در این باره ببینید