تازه‌ها

7 جولای 2014 - به روز شده در 18 دسامبر 2017

جریمۀ ۲۲ رسانه به دلیل سرکشی از قانون در جریان انتخابات دور دوم ریاست جمهوری


حشمت الله رادفر، معاون کمیسیون رسانه‌های انتخابات روز یک‌شنبه در یک نشست خبری از تخلف این رسانه‌ها در انتخابات دور دوم یادآوری نمود. این رسانه‌ها از ۱۰۰هزار تا پنج‌هزار افغانی از سوی کمیسیون رسانه‌های انتخابات جریمه شده‌اند. در این میان تلویزیون‌های آینه، راه فردا، نگاه صدهزار افغانی، سبا هفتاد و پنج هزار افغانی، نور و ژوندون هریک شصت هزار افغانی، میترا چهل هزار افغانی، شمشاد سی هزار افغانی، تلویزیون باتور در جوزجان بیست هزار افغانی، طلوع و خاور ده هزار افغانی، تلویزیون غزنویان در غزنی و هیواد در کندهار هریک پنج هزار افغانی جریمه شدند. آقای رادفر گفت که یان شمار رسانه‌ها به دلیل پخش جانب‌دارانه، رعایت‌نکردن دورۀ سکوت و نشرات تحریک‌آمیز و تخریبی محکوم شده‌اند. وی خاطرنشان ساخت که در این جمع ۲۲ رسانه به گونۀ رسمی جریمۀ نقدی گردیده ۲ رسانه اخطار دریافت نموده و یکی دیگر از این رسانه‌ها به دادستانی معرفی گردیده‌اند. نظر به بررسی‌های کمیسیون رسانه‌های انتخابات تلویزیون طلوع، تمدن، آرزو، یک، طلوع نیوز، اریانا نیوز، کابل نیوز، میوند، نورین، آسیا در ولایت هرات، تلویزیون ملی و تلویزیون شرق در ننگرهار دارای بهترین برخورد نسبت به موضوع‌های انتخاباتی در جریان انتخابات دور دوم بوده‌اند. این در حالی‌ست که در جریان کارزارهای دور دوم انتخابات و پیش از آغاز دورۀ سکوت، این کمیسیون از رسانه‌ها خواسته بود تا طبق قوانین رفتار نمایند.