تازه‌ها

1 دسامبر 2008 - به روز شده در 18 دسامبر 2017

جايزه ويژه گزارشگران بدون مرز برای وبلاگ‌های چینی \"زنچینگ ین\" و وب سایت ایرانی \"تغییر برای برابری\"


جمعه ٨ آذر گزارشگران بدون مرز جايزه ويژه خود را در پنجمين مسابقه بین المللی بهترین وبلاگ های که از سوی دویچه وله هر ساله برگزار مي شود، مشترکا به وبلاگ چینی زنچینگ ین و وب سایت ایرانی تغییر برای برابری اهدا کرد. در این مسابقه ١٧٦ وبلاگ در سراسر جهان شرکت کرده بودند. وبلاگ چینی زنچینگ ین متعلق به همسر وب‌نگار معترض چینی، هو جیا است که در تاریخ ٣ آوریل سال جاری به سه سال زندان برای تشویق به براندازی دولت محکوم شده بود. این وبلاگ شرح زندگی روزمره همسر و دوختر زندانی چینی است که خود نیز در حبس خانگی بسر می‌برد. وب سایت تغییر برای برابری از دوسال پیش با هدف انتشار اخبار ونظرات کارزار یک میلبون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز نسبت به زنان در ايران، فعالیت خود را آغاز کرده است. امروز وب‌نگاران این سایت از رهبران جنبش بزرگ دفاع از حقوق زنان در ایران هستند. به همین دلیل نیز دائما به مراجع قضایی – امنیتی احضار می‌شوند. از جمله مبارزات آنها در سال جاری تلاش بازپس گرفتن طرح قانون حمایت از خانواده از مجلس قانون‌گذار ایران است که تعدد زوجات را قانونیت می‌بخشد. گزارشگران بدون مرز در این باره اعلام می‌کند فعالیت این زنان تلاشی ارزنده است، در ورای نوشته‌های سایت ما با شرایط زندگی هرکدام از در کشورشان آشنا می‌شویم. تلاشی ارزنده و سازنده که سمبل وجود مبارزه برای آزادی بیان در چین و ایران است. ما به شجاعت و قاطعیت این زنان در دفاع از حقوق خود، درود می‌فرستیم