تازه‌ها

30 ژوئن 2010 - به روز شده در 16 آوریل 2019

جاده ی شهید اجمل نقشبندی


جاده یی در کابل به نام شهید اجمل نقشبندی شهیدی از قافله ی شهدای خبرنگاران افغان مسمی گردید دراجتماع نام گذاری این جاده آقای عبدالحمید مبارز رییس اتحادیه ژورنالیستان افغان و جمع از مسوولین رسانه ها و خانواده نقشبندی اشتراک نموده بودند.
اجمل نقشبندی چهار سال پیش از امروز بعد از آن که با یک خبرنگار ایتالیایی توسط طالبان ربوده شد بدنبال یک معامله ی حکومت افغانستان با طالبان سربریده شد اما خبرنگار ایتالیایی آزاد گردید هر چند این قتل از سوی حکومت افغانستان به فراموشی سپرده شد و قاتلین وی نیز تا هنوز مجازات نگردیده اما خانواده ی مطبوعات کشور و دوستان نقشبندی همه ساله از روز شهادت وی یاد بود بعمل می آورند. آقای صدیق الله توحیدی رییس دیدبان رسانه ها در مراسم نام گذاری جاده ی بره کی به نام اجمل نقشبندی گفت بعد از شهادت اجمل نقشبندی، تهدید در برابر خبرنگاران توسط مخالفین آزادی بیان پیوسته ادامه داشته و در همین راستا بسیاری از خبرنگاران به تهدید های قتل، اختطاف،و خشونت روبه رو میگردند. وی می گوید خبرنگاران همیشه قربانی معاملات پنهان حکومت ها و جناح های متخاصم شده اند که از 3 می سال گذشته میلادی تا حال بیش از 70 مورد خشونت در برابر خبرنگاران صورت گرفته که شامل به شهادت رسیدن چهار تن از خبرنگاران، زخمی شدن شماری از آنان، تهدید و بازداشت های موقت بوده، که بیشترین این موارد از سوی حکومت افغانستان صورت گرفته است. آقای توحیدی با انتقاد از عملکرد حکومت در برابر خبرنگاران و رسانه ها و ادامه خشونت ها بالای خبرنگاران می گوید: نقش حکومت فقط در شعار بوده، اما عملاً هیچگونه اقدام در زمینه ی تأمین امنیت خبرنگاران، ایجاد و فراهم آوری تسهیلات لازم در عرصه کار رسانه یی از جانب حکومت افغانستان به وجود نیامده و هرگاه خبرنگاران اختطاف هم شده، حکومت کمترین کاری را در این زمینه انجام داده است اجمل نقشبندی که با یک روزنامه نگار ایتالیایی در ولایت هلمند کار می کرد، در 16 حوت 1385 با همکار ایتالیایی اش از سوی مخالفین مسلح دولت ربوده شدند، اما یک ماه پس روزنامه نگار ایتالیایی در بدل رهایی پنج تن از اعضای گروه طالبان مسلح از زندانهای حکومت افغانستان آزاد شد، در حالی که اجمل نقشبندی هم چنان در اسارت طالبان باقی ماند. طالبان برای رهایی نقشبندی خواستار یکتن دیگر از افراد خود از قید حکومت شده بودند، اما دولت افغانستان به این درخواست طالبان جواب منفی داد و طالبان مسلح، اجمل نقشبندی را به تاریخ 19 حمل 1386 سربریدند. گفته می شود آزادی روزنامه نگار ایتالیایی و قتل همکاران وی اجمل نقشبندی و راننده ی افغان شان از سوی طالبان به شیوه ی مرموزی انجام شده که این پیچیده گی ها تا هنوز روشن نگردیده است، اما غلام حیدر نقشبندی پدر شهید نقشبندی حکومت افغانستان را عامل قتل فرزندش می داند؛ من در جریان اسارت اجمل نقشبندی چندین بار از رییس جمهور تقاضای رهایی پسرم را نمودم، اما در واقع توجه صورت نگرفت و دقیقاً رهبری افغانستان را عامل قتل نقشبندی می دانم. به نظر می رسد بعد از به قتل رسیدن اجمل نقشبندی و کم توجهی دولت در این زمینه آرام آرام تهدیدها و خشونت در برابر جامعه روزنامه نگاران در افغانستان اوج گرفته که تا حال چندین خبرنگار در ساحات حاکمیت دولت و مخالفین حکومت به قتل رسیده و تا هنوز هیچ یک از این قضایا از سوی حکومت پیگیری نشده و در بسیاری موارد این موضوعات به فراموشی سپرده شده. به نقل از صبح به خیر افغانستان