تازه‌ها

22 اکتبر 2003 - به روز شده در 18 دسامبر 2017

تحصن و اعتصاب غذا در اعتراض به وضعيت روزنامه نگاران زنداني


گزارشگران بدون مرز خواهان پايان يافتن دادگاه های غير علني و مغاير با قوانين بين المللي از سوی قوه قضاييه ايران و آزادی فوری همه ی روزنامه نگاران در بند است.
گزارشگران بدون مرز خواهان پايان يافتن دادگاه های غير علني و مغاير با قوانين بين المللي از سوی قوه قضاييه ايران و آزادی فوری همه ی روزنامه نگاران در بند است. چهارشنبه بيست و سوم مهر ماه آقای غلامحسين الهام سخنگوی قوه ی قضاييه ايران اعلام نمود که سه روزنامه نگار ايراني در بند : تقی رحمانی روزنامه نگار هفته نامه توقيف شده اميد زنجان، رضا عليجانی سردبير محله توقيف شده ايران فردا و برنده دهمين جايزه گزارشگران بدون مرز و بنياد فرانسه در سال 2001، هدی صابر عضو تحريريه ايران فردا، که از ٢٥خرداد ماه در زندان بسر مي برند، محكوميت حبس خود را در زندان آغاز كرده اند. اما سخنگوی قوه ی قضاييه مشخص نکرد که دادگاه اين روزنامه نگاران در چه زماني و در کجا برگزار شده است. بيش از چهل روز است که وکلا و خانواده های اين روزنامه نگاران از آنها بي خبرند و در نگراني بسر مي برند. و اين در حالي است که بنا بر آخرين اخبار منتشره احتمالا اين روزنامه نگاران دست به اعتصاب غذا زده اند. آقای سلطاني وکيل اين سه روزنامه نگار اعلام نمود، در صورتي که خبر برگزاری دادگاه درست باشد اين امر نقض فاحش قوانين ملي و بين المللي است وی تا امروز امکان ديدار با موکلين خود را نداشته است. يکشنبه اين هفته خانواده های اين روزنامه نگاران به خانواده عباس عبدی پيوستند که از چند روز پيش در مقابل سازمان ملل متحصن شده اند. روبرت مئنار دبير اول گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام نمود که :برای ما برگزاری دادگاه در پشت درهای بسته توسط قوه ی قضاييه ايران غير قابل قبول است. در ايران روزنامه نگاران ابتدا دستگير و سپس در سلولهای انفرادی ناپديد مي شوند، بدون آنکه معلوم شود کدام دادگاه، در چه زماني و در کجا و به ويژه چرا آنها را محکوم به زندان نموده است. وکلا و خانواده ها اجازه ی ملاقات ندارند. آنچه که مي دانيم اين است که اين روزنامه نگاران در سلولهای انفرادی و در قطع ارتباط کامل با جهان خارج نگاهداری مي شوند. زمان آن فرا رسيده است که ايران مجبور شود به ابتدايي ترين قواعد حقوق انساني احترام نهد. اظهارات غلامحسين الهام سخنگوی قوه ی قضاييه ايران در شرايطي ست که دامنه ی اعتراضات جامعه ی مدني در ايران برای آزادی زندانيان سياسي و عليه محدوديت های آزادی بيان روز به روز بيشتر مي شود. دوشنبه ٢٩ مهر صدها تن از روزنامه نگاران، دانشجويان و فعالان سياسي در همبستگي با زندانيان سياسي به اعتصاب غذا(روزه سياسي ) دست زدند. محسن کديور يکي از روحانيون اصلاح طلب در اين رابطه تائيد نمود که محافظه کاران ايران را به بزرگترين زندان روزنامه نگاران و فعالان سياسي در خاورميانه تبديل کرده اند. از سوی ديگر گزارشگران بدون مرز توقيف هفته نامه آوای کردستان را توسط دادگاه انقلاب اسلامي سنندج محکوم و خواهان رفع توقيف فوری اين نشريه است. آوای کردستان بعد از انتشار چهار شماره بدون هيچ توضيحي از سوی قوه قضاييه توقيف شده است .