تازه‌ها

6 ممکن است 2009 - به روز شده در 16 آوریل 2019

تجليل از روز جهانى مطبوعات در افغانستان


از روز جهانى مطبوعات تحت نام ( گفت وشنود ، تفاهم وآشتى ) ازسوى يونسکو امروز درکابل تجليل بعمل آمد . درمحفل ياد شده برخى از اراکين بلند پايه دولت ، شمارى از وکلا ، برخى از دست اندرکاران رسانه ها وژونالستان اشتراک داشتند . درپيام بانکى مون سرمنشى سازمان ملل متحدکه توسط کوچورا ماسورا دايرکتر يونسکو خوانده شد ؛ آمده است که نقش رسانه ها درروند صلح ودموکراسى مهم است واز طريق آزادى بيان ميتوان به صلح دست يافت . درپيام همچنان آمده است که انتخابات رياست جمهورى نزديک است ورسانه ها بايد جايگاه بيطرف داشته باشند . بانکى مون گفته است : (( بيائيد تعهد کنيم که آزادى بيان را درسال ٢٠٠٩ درسراسر جهان انکشاف دهيم . )) عبدالکريم خرم وزير اطلاعات وفرهنگ با اشاره به اينکه آزادى بيان حق هر کس است اضافه نمود که درحال حاضر افغانستان درعرصه آزادى بيان ،از جمله کشور هاى پيشگام درسطح منطقه است . وى گفت : (( تعدد رسانه ها درکشور وکار دغدغه آنها نشان ميدهد که حکومت حامى آزادى بيان است . )) خرم تصريح نمود که درسال گذشته ميلادى،١٠ کشور بدترين وضعيت مطبوعات را داشتند که افغانستان شامل آن ده کشور نبود . درمحفل ياد شده نامه يى سرگشاده از سوى شکريه بارکزى نماينده مردم کابل درولسى جرگه عنوانى رئيس جمهور کشور خوانده شد. در نامه مذکور؛ ژورنالستان ودست اندرکاران مطبوعات خواهان رهايى ژورنالستان که زندانى هستند گرديدند . درنامه سرگشاده چنين آمده است : (( ما از رئيس جمهور که حامى آزادى بيان ، بانى ارزش هاى دموکراسى ودوست صميمى ژورنالستان هستند ؛ صميمانه رجامنديم تا دررهايى همکاران ما يکبار ديگر حمايت جدى شانرا از آزادى مطبوعات به همايش گذاريد وخانواده مطبوعات را همکار خوبى براى حفظ منافع ملى کشور وارزش هاى نوين پويايى باشيد . )) درپاى اين نامه ژورنالستان ودست اندرکاران مطبوعات که حضور داشتند ؛ امضا نمودند ونامه تقديم وزير اطلاعات وفرهنگ گرديد تا به رئيس جمهور برساند . مولوى قيام الدين کشاف سخنگوى شوراى علما که درمحفل حضور داشت نيز درپى اين نامه امضا نموده وخواستار رهايى سيد پرويز کامبخش گزارشگر نشريه جهان نو ومحصل ژورناليزم که به اتهام نشر مقاله اى تحت عنوان آيات زن ستيزى دراسلام وتوهين به پيامبر، از سوى محکمه استيناف به ٢٠ سال حبس محکوم گرديده واز حدود دوسال به اينطرف درزندان بسر ميبرد . احمد غوث زلمى ژورنالست سابقه دار کشور نيز به جرم ترجمه قران کريم بدون متن عربى درماه عقرب ١٣٨٦ حين خروج از کشور بازداشت وزندانى گرديد واز سوى محکمه استيناف به بيست سال حبس محکوم گرديده ودرزندان اند گرديد درحاشيه محفل امروزى مسوولين يونامانيز نشست خبرى به منظور روز جهانى مطبوعات با خبرنگاران درکابل داشتند . حليم صديق سخنگوى يوناما گفت :(( سوم مى فرصت خوبيست براى تاکيد وحمايت از آزادى بيان . )) وى نقش رسانه ها را درانتخابات رياست جمهورى که نزديک است مهم دانسته گفت که خبرنگاران بايد آزادى کامل داشته باشند . صديق تصريح نمود با نزديک شدن انتخابات رياست جمهورى ؛ ژورنالستان به چالش هاى مواجه خواهند شد وآنها تلاش کنند که گزارشات منصفانه ارايه نمايند . وى افزود گفت که آنها درماه هاى آينده تلاش مينمايد تا موارد خشونت عليه ژورنالستان را پيگيرى وتحقيق نمايند . همچنان ديده بان رسانه ها درارقامى که از ماه مى ٢٠٠٨ الى اپريل ٢٠٠٩ به آژانس خبرى پژواک ارايه نمودند موارد خشونت را ٦٠ مورد ذکر نموده اند . به اساس معلومات صديق الله توحيدى مسوول ديده بان رسانه ها ٤٠ مورد خشونت از سوى دولت ، ٢ مورد از سوى طالبان و١٨ موردخشونت از سوى افراد نامعلوم عليه خبرنگاران صورت گرفته است . درراپور ياد شده دو مورد قتل ، ٢٠ مورد بازداشت ، ٦ مورد اختطاف ، ١ مجروح ، وبقيه لت وکوب وسانسور صورت گرفته است . کميسيون اتحاديه اروپا جايزه يا ايوارد را بنام لورينزونتالى Lorenzo Natali ٢٠٠٩ براى ژورنالستان وفادار اعلان نموده است . در يک اعلاميۀ که از طرف کميسيون ياد شده، امروز به آژانس خبرى پژواک مواصلت ورزيده، گفته شده است که اين جايزه به همکارى ژورنالستان بدون مرز، و اتحاديه جهانى روزنامه نگارى داده ميشود. منبع افزوده، اين جايزه به آن عده ژورنالستان داده ميشود، که در عرصه هاى حقوق بشر، ديموکراسى و انکشاف، فعاليت هاى خوبى را انجام داده اند. ليوس مايکل Louis Michel کمشنر کميسيون اروپايى براى کمک هاى انسانى وانکشاف گفته است که انکشاف ايديل، حقوق بشر و ديموکراسى بدون آزادى بيان و رسانه ها ممکن نيست، موصوف افزوده : (( ديموکراسى حقيقى بدون آزادى بيان پياده نه ميشود.)) نتالى يک جايزه بين المللى است که از سال ١٩٩٢ بدينسو به ژورنالستان اهدا ميشود، به برنده اين جايزه، ٦٠ هزار يورو نيز برداخته ميشود. سيما سمر رئيس کميسيون مستقل حقوق بشر نيز در يک کنفرانس مطبوعاتى مشترک با کاى آيده نماينده سرمنشى سازمان ملل متحد درافغانستان گفت : (( آزادى مطبوعاتى بسيار ضرورى است و اگر مطبوعات آزادى نداشته باشد، جامعه رشد نميکند .)) وى افزود افغانستان در يک وقت بـسيار حساس قرار دارد که موجوديت آزادى بيان بسيار مهم و ارزشمند است . کاى آيده نماينده سرمنشى سازمان ملل متحد، از دولت خواست که بازداشت بى مورد کارکنان رسانه ها را توقف دهند . وى افزود همين رسانه ها است که واقعيت ها را انعکاس ميدهند و در جريان انتخابات مطبوعات رول عمده را ايفا ميکنند ؛نبايد آزادى آنها را صلب کرد . طبق يک خبر ديگر، از روز جهانى آزادى مطبوعات در ولايت کندز نيز تجليل شد. محفل از سوى دفتر يوناما در دفتر ميديوتيک( مرکز علمى- فرهنگى) کندز با شرکت ده ها ژورنالست رسانه هاى خبرى داير گرديد. شمس الدين حامدى مسوول اطلاعات عامۀ يوناما در زون شمالشرق ، روز جهانى آزادى مطبوعاتى را روز با اهميت خوانده؛ گفت که اين روز از سوى ملل متحد تصويب شده ، تمام اعضاى ملل متحد آنرا تجليل ميکنند و تعهدات خود در دفاع از آزادى بيان را تکرار مينمايند. زيد الله پيوند رئيس کميسيون حقوق بشر شمالشرق گفت ، با وجودى که دسترسى به اطلاعات حق هر ژورنالست است؛ اما آنها با مشکلات زيادى مواجه بوده و اطلاعات در اختيار شان قرار داده نمى شود. نور محمد سهيم مسوول ساحوى سفما( انجمن رسانه هاى آزاد جنوب آسيا) گفت هرگاه ژورنالست خواسته باشد به موقع در مورد رويداد ها بخصوص وقايع امنيتى اطلاع بدست آورد، نه تنها از سوى مسوولين امنيتى به آنها اطلاع داده نمى شود، بلکه مورد تهديد و توهين نيز قرار ميگيرند. در يکسال گذشته ،شمارى از ژورنالست ها در کندز تهديد و لت وکوب شده و حتى برخى رسانه هاى چاپى، از چاپ باز مانده اند.