تازه‌ها

11 مارس 2011 - به روز شده در 16 آوریل 2019

بیش از ۲۰ نشریه درولایت غزنی ازچاپ بازمانده است


مقامات درریاست اطلاعات وفرهنگ ولایت غزنی میگویند که تعداد23 نشریه بدلایل سیاسی ومشکلات اقتصادی ازچاپ بازمانده اما مسوولین آنها تاکنون این اداره ویا مقام ولایت را درجریان نگذاشته اند که خود نشان دهنده تخطی ازاصول رسانه ها میباشد. آقا محمد خوشه زاده مدیر اداری ریاست اطلاعات فرهنگ غزنی به آژانس خبری وخت گفت طی چند سال گذشته تعداد 23 نشریه دراین اداره ثبت و راجستر شده است که بعد ازچاپ چند شماره محدود بیشترشان ازچاب باز مانده است. خوشه زاده مسولین نشریه های متوقف شده را به سر پیچی از قانون رسانه ها متهم نموده میگوید، مسولان نشریه های که به دلایل مختلف ازجمله کمبود بودیجه ازنشربازمانده اند مسو لین اداره اطلاعات وفرهنگ را درجریان نگذاشته اند، بایدمورد پی گیرد قانونی قرارگیرند. وی گفت که هررسانه که ازنشر بازمیماند مسولین آنها مکلف اند تا کتبا به مقام ولایت و یاریاست اطلاعات فرهنگ اطلاع دهند درغیر آن ایشان همه ساله مورد جریمه نقدی دولت قرار میگرند. شهر غزنی که از جمله شهر های عمده زابلستان قدیم است دردوره غزنویان به مرکز تجمع دانشمندان بزرگ اسلامی مبدل شدوبه نوشته برخی مورخان چهارصد شاعر برجسته در دربارغزنویان میزیستند و2000 مدرسه و مسجد فعال دران بوده است. به باو ربرخی کارشناسان، امپراطوری غزنویان زمنیه نزدیکی فرهنگ های ملت های اسلامی را فراهم کرد. بسیاری فرهنگیان افغان میگویند بنا به گذشته پربارفرهنگی غزنه ، وزرا فرهنگ کشور های اسلامی در سال 2007 ، غزنی را به عنوان مرکز کشورهای اسلامی در سال 2013 میلادی معرفی خواهند کرد. نجیب الله معنوی یکتن از فرهنگیان غزنی به خبرنگارمحلی آژآنس وخت گفت که این شهر دردوره های اخیر یکی از سه ضلع فرهنگی مهم افغاستان بوده است. آقای معنوی افزود که با توجه به همان پیشینه فرهنگی غزنی است که حالا هم بین سده های گذشته این شهریکی ازسه ضلع فرهنگی کشور به حساب می اید. وی ولایت های بلخ ،مزارشریف وغزنی را سه ضلع اساسی فرهنگی افغاستان عنوان نموده میگوید که افزایش گروه های مخالف دولت و نا امنی ها، این شهرزا ازقافله فرهنگی با دوولایت دیگر بدورنگهداشته است. فرهنگیان غزنی میگویند، بعد ازسقوط دولت طالبان در افغاستان یک صفحه جدید درزمینه فعالیت های فرهنگی درافغاستان گشوده شده ودولت این کشور توجه درامرگسترش کار های فرهنگی و احیای افتخارات تمدن گذشته غزنی مبذول نداشت و هم اکنون از لحاظ فرهگی فرق زیاد میان غزنی گذشته وحالا به وجود آمده است. میرویس راید یک تن ازفرهنگیان د رعزنی به آژانس خبری وخت گفت که اکثر فرهنگیان در افغاستان ازغزنی میباشد اما به دلیل مشکلات امنیتی نمیتوانند درغزنی زندگی کنند. آقای راید گفت اکثر فرهنگیان غزنی که از چهره های شاخص افغاستان درامور فرهنگی اند که درداخل غزنی به دلیل مشکلات امنیتی نمتوانند زندگی کنند و این سبب میشود که آرزو های مردم وفرهنگیان بر اورده نشود و این یک زنگ خطر برای آینده غزنی و تپیدن ارزش های معنوی ابرمردان عرصه فرهنگ ومعرفت در دل خاک غزنه است. شهر غزنی در زمان سلطنت سلطان محمود و پسرش و سلطان مسعود به اوج شهرت و ابادانی خود رسید که بخش بزرگ از شاهکاری های ادبیات فارسی نیز د رغزنی پدیده امده است که شاهنامه فردوسی، تاریخ گردیزی، دیوان انصاری و دیوان فرخی تحت حمایت غزنویان درین شهر پدید آمده اند. به نقل از خبرگزاری وقت