تازه‌ها

4 اکتبر 2002 - به روز شده در 18 دسامبر 2017

باز هم سانسور و اعمال فشار بر مطبوعات در باره ی رابطه با امريکا


در هشت مهر ماه عبدالله ناصری مدير خبرگزاری رسمی ايرنا در پی انتشار يک نظرسنجی که نظرات مساعدی را در باره ی رابطه ايران و امريکا منعکس می نمود، توسط قوه ی قضاييه ايران به دادگاه احضار گرديد
روبرت مئنار دبير اول گزارشگران بدون مرز با ارسال نامه ای به رئيس قوه ی قضائيه ايران آيت اله شاهرودی به اين اعمال سانسور اعتراض نمود. وی در اين نامه متذکر شده است که موضوع رابطه ايران و امريکا يکی از موضوعات مرکزی مباحث سياسی در ايران است، اعمال سانسور در باره ی اين مسئله برانگيز حيات سياسی ايران، امری خطاست. ما از شما می خواهيم و به تعقيب قضائی عبدالله ناصری و همه ی روزنامه نگاران ايران پايان دهيد. در ٢٤ شهريور ماه خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی- ايرنا نظر سنجی را منتشر نمود که در آن اعلام شده بود که ٧٤.٧٪ ايرانيان، با گفتگو برای برقراری رابطه با امريکا موافق اند. اين نظر سنجی که به سفارش مركز پژوهشهاي مجلس انجام گرفته بود، در فردای سخنرانی علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ايران که امريکا را مورد حمله قرار داده بود انتشار يافت. دو روز بعد روزنامه ی محافظه کار کيهان که مدير مسئول آن از سوی رهبر جمهوری اسلامی ايران بر گزيده می شود، اين نظر سنجی را جعلی اعلام نمود، طبق معمول در پی دستور حمله ی کيهان، ايرنا از مشترکان خود خواهان ناديده گرفتن خبر نظر سنجي به بهانه ی خطای انسانی در آن شد. عبدالله ناصری توسط دادگاه ١٤١٠ احضار و یکی از موسسات نظر سنجی تعطيل و مسوولان آن به اتهام انتشار دروغ وتحريک اذهان عمومی به دادگاه احضار شدند. در 10 مهر ماه مجلس شورای اسلامی به اعمال فشار بر خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی و مدير آن عبدالله ناصری اعتراض از وضعيت بهروز گرانپايه مدير موسسه ملي پژوهش افكارعمومي، ابراز نگرانی نمود. در خردادماه سال جاری، ممنوعيت بحث پيرامون مذاكره و رابطه بين ايران و آمريكا، زمانی طرح شد که روزنامه نوروز ارگان اصلی اصلاح طلبان، طی چند شماره از مذاکرات غيررسمی از سوی دو هئيت ايرانی با مقامات امريکايی در نيکوزيا و آنکارا پرده برداشته بود. در حالی که موضوع رابطه با امريکا و مباحث سياست مبارزه با تروريسم ايالات متحده امريکا در منطقه، به بحثی عمده در درون رژيم تبديل شده است، قوه قضاييه ايران در چهار خرداد، بحث و انتشار اخبار در اين باره را جرم و برخلاف مصالح ملی اعلام کرد. گزارشگران بدون مرز يادآور می شود که : ايران امروز رکوردار بزرگترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه است، ده روزنامه نگار با محکوميت هائی از سه تا يازده سال، پشت ميله های زندان بسر می برند علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ايران ازجمله چهل و يک رهبر و مقام دولتی در جهان است، که از سوی گزارشگران بدون مرز بعنوان دشمنان آزادی مطبوعات برگزيده شده اند