تازه‌ها

14 ژانویه 2003 - به روز شده در 18 دسامبر 2017

باز هم دستگيری دو روزنامه نگار وتوقيف دو روزنامه


گزارشگران بدون مرز از مسئولان ايران خواهان آزادی فوری دو روزنامه نگار دستگير شده ی روزنامه ی حيات نو و رفع توقيف از اين روزنامه و روزنامه ی بهار است.
شنبه ٢١ دی ماه ، دو روزنامه نگار، روزنامه ی حيات نو عليرضا اشراقي و رحمان احمدی دستگير و اين روزنامه نيز توقيف شد. اين توقيف و دستگيری به بهانه ی چاپ کاريکاتوری در روزنامه بود که بعضی از روحانيون حاکم آن را توهين به آيت اله خمينی قلمداد کرده اند. گزارشگران بدون مرز از مسئولان ايران خواهان آزادی فوری دو روزنامه نگار دستگير شده ی روزنامه ی حيات نو و رفع توقيف از اين روزنامه و روزنامه ی بهار است. روبرت مئنار دبير اول گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام نمود که يک بار ديگر، اقتدارگرايان رژيم برای تصفيه حساب های سياسي خود مطبوعات را به گروگان گرفتند، ما اميدواريم که اصلاح طلبان از حرف فراتر رفته و بطور مشخص اقداماتی برای پايان دادن به اين حملات انجام دهند . گزارشگران بدون مرز همچنين خواهان آزادی فوری ده روزنامه نگار ديگر ايرانی است که هم اکنون در زندان بسر می برند و يادآور می شود که : ايران امروز � بزرگترين زندان روزنامه نگاران � در خاورميانه است، د وازده روزنامه نگار، پشت ميله های زندان بسر می برند. شنبه ٢١ دی ماه دادگاه ويژه روحانيت، هادی خامنه ای مدير مسئول روزنامه ی حيات نو را احضار ودستور توقيف اين روزنامه را صادر نمود. اين امر به بهانه ی چاپ کاريکاتوری برگرفته شده از يک سايت رسمی امريکایی در شماره ی چهارشنبه هيجده دی ماه اين روزنامه بود. اين کاريکاتور در سال ١٩٣٧ در يک روزنامه ی امريکایي به چاپ رسيده و موضوع آن پيرامون اختلافات رئيس جمهور وقت امريکا روزولت و شورای عالی قضایي امريکا بوده است. يکشنبه ٢٢ دی ماه به دعوت بعضی از روحانيون و حوزه های علميه تجمعاتی از گروه های فشار دراعتراض به توهين به آيت اله خمينی در سراسر کشور برگزار گرديد، در اين تجمعات شعار هايی در حمايت از اعدام روزنامه نگاران امريکای و عليه رئيس جمهور خاتمی داده شد. در همين روز علی يونسي، وزير اطلاعات دسنگيری سه روزنامه نگار حيات نو عليرضا اشراقي و رحمان احمدی و حميد قزويني را تائيد نمود. حميد قزويني يکشنبه شب آزاد ولی عليرضا اشراقي و رحمان احمدی همچنان در بازداشت بسر می برند. هادی خامنه ای مدير مسئول حيات نو در جمع خبرنگاران، دو روزنامه نگار حيات نو را مسئول خطای انجام گرفته خواند وی بيش از اين درسر مقاله حيات نو جمعه بيست دی ماه، از سوتفاهم به وحودآمده عذر خواهی کرده بود. شنبه ٢١ دی روزنامه ی اصلاح طلب بهار به دستور يکی از دادگاه های مطبوعات در تهران توقيف شد اين روزنامه پيش از اين ٢٩ ماه در توقيف بسر برده بود و پس از دوهفته انتشار مجدد، دوباره توقيف شد. بنا بر اخباری يکی از دلايل توقيف اين روزنامه می تواند خبری باشد که بهار چند روز پيش از توقيف خود در باره ی خريد های کلان و مشکوک بنياد الزاهرا از بازار بورس تهران به چاپ رسانده بود. از سه تن از رهبران قدرتمند رژيم و محافظه کاران، هاشمی رفسنجانی رئيس جمهور سابق، آيت اله محمد يزدی رئيس سابق قوه ی قضائيه و احمد جنتی رئيس شورای نگهبان قانون اساسی، بعنوان اعضای هئيت مديره ی اين شرکت نام برده می شود.