تازه‌ها

6 فوریه 2017 - به روز شده در 18 دسامبر 2017

بابک پاکزاد روزنامه نگار درگذشت


بابک پاکزاد روزنامه نگار ، مترجم پیشرو و فعال اجتماعی و صلح دوست پس از نبردی نابرابر و طولانی با بیماری جانکاه سرطان سرانجام چشم از جهان فروبست. بابک فرزند برومند هادی پاکزاد، زندانی دیکتاتوری شاهنشاهی و ادامه دهنده راه او بود. بابک خوش سخن و خوش قلم بود. او خوش سخن بود اما هرگز زبان به تملق صاحبان زر و زور نگشود. او خوش قلم بود اما هرگز قلمش را نفروخت . او روزنامه نگاری حرفه ای بود اما هرگز تسلیم قدرت نشد. و سرانجام او مترجمی زبردست بود اما نه از آن دسته مترجمانی که وقت خود را با ترجمه‍ی چگونه می توان پولدار شد؟ و پنیر مرا چه کسی دزدید؟ تلف کند. او برجسته ترین اندیشه های بشری را برای مردمش به ارمغان می آورد. یاد این انسان آرمانخواه پرشور و عدالتخواه برای همیشه در دل یارانش ماندگار خواهد بود. درو و بدرود بابک عزیز ما از یادت نمی کاهیم. زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست / هرکسی نغمه خود خواند و از صحنه رود صحنه پیوسته بجاست / خرم آن نعمه که مردم بسپارند به یاد جمعی از روزنامه نگاران و فعالان رسانه ای ایران