تازه‌ها

24 سپتامبر 2004 - به روز شده در 18 دسامبر 2017

بابک غفوري آذر آزاد شد، اما دو روزنامه نگار ديگر همچنان در بازداشت غير قانوني بسر مي برند


بابک غفوري آذر روزنامه نگار روزنامه حيات نو اقتصادی که در تاريخ ١٧ شهريور ماه در ارتباط با سايت های اطلاح طلبان دستگير شده بود پس از چهارده روز بازداشت غير قانوني، سه شنبه ٣١ شهريور آزاد شد. گزارشگران بدون مرز يادآور مي شود که دو روزنامه نگار ديگر حنيف مزروعي و شهرام رفيعزاده همچنان در بازداشت غير قانوني بسر مي برند و همه ی وب نگاران و کاربران اينترنت را به همياری برای آزادی آنها فرا مي خواند.
بابک غفوري آذر روزنامه نگار روزنامه حيات نو اقتصادی که در تاريخ ١٧ شهريور ماه در ارتباط با سايت های اطلاح طلبان دستگير شده بود پس از چهارده روز بازداشت غير قانوني، سه شنبه ٣١ شهريور آزاد شد. گزارشگران بدون مرز يادآور مي شود که دو روزنامه نگار ديگر حنيف مزروعي و شهرام رفيعزاده همچنان در بازداشت غير قانوني بسر مي برند و همه ی وب نگاران و کاربران اينترنت را به همياری برای آزادی آنها فرا مي خواند. گزارشگران بدون مرز همه ی وب نگاران، کاربران اينترنت و وبلاگ نويسان را فرا مي خواند که در حمايت از وب نگاران زنداني، پيام همبستگي خود را به آدرس ای ميل دفتر اينترنت ارسال کنند. اين پيام ها بر روی سايت فارسي گزارشگران بدون مرز انتشار يافته و برای خانواده ی بازداشت شدگان نيز ارسال مي شوند. بخشي از وبلاگ نويسان ايراني برای مبارزه با سانسور و مسدود کردن سايت های اصلاح طلبان در ايران، دوشنبه گذشته در همبستگي با سايت امروز نام وبلاگ های خود را به اين نام تغيير دادند و اخبار اين سايت را بر روی صفحات خود منتشر کردند. گزارشگران بدون مرز از مبارزه ی وب نگاران ايراني برای آزادی بيان برای همگان و بدون حصر و استثنا دفاع مي کند. يادآوری بابک غفوري آذر روزنامه نگار روزنامه حيات نو اقتصادی پس از بازرسي ماموران لباس شخصي از خانه اش بازداشت و به محل نامعلومي انتقال يافت. شهرام رفيع زاده دبير سرويس فرهنگي روزنامه اعتماد توسط چند مامور لباس شخصي در محل کارش و دفتر تحريريه اين روزنامه بازداشت شد. اين روزنامه نگار يک روز پيش از دستگيری احضاريه ای از سوی ادارهي اماكن به درخواست دادسراى ناحيه ۹ تهران دريافت کرده بود. حنيف مزروعي همکار بسياری از روزنامه های اصلاح طلب در ١٨ شهريور توسط دادسرای ناحيه ۹ تهران احضار و بازداشت شد. اين سه روزنامه نگار ظاهرا در ارتباط با سايت رويداد و توسط اداره اماکن که بازوي عملياتي سرويس های اطلاعاتي قوه قضاييه است، بازداشت شدند. اين سايت در اول شهريور ماه به دستور رسمي دادستان تهران مسدود شد. حنيف مزروعي و شهرام رفيع زاده همچنان در بند ويژه زندان اوين و در بازداشت غير قانوني بسر مي برند و از حقوق اوليه ی خود از جمله داشتن حق وکيل محروم هستند. گزارشگران بدون مرز يادآور می شود که : با دوازده روزنامه نگار زندانی، ايران بزرگ ترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه است علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ايران ازجمله سي و شش رهبر و مقام دولتی در جهان است، که از سوی گزارشگران بدون مرز بعنوان دشمنان آزادی مطبوعات برگزيده شده اند