تازه‌ها

31 ممکن است 2005 - به روز شده در 18 دسامبر 2017

اکبر گنجي به مرخصي آمد


ما خوشحاليم که خواست اين روزنامه نگار زنداني بالاخره اجابت شد. اما هوشيارانه مراقب وضعيت ايشان هستيم.
اکبر گنجي به مرخصي آمد گزارشگران بدون مرز خرسندی خود را از مرخصي اکبر گنجي برای مداوای پزشکي اعلام مي کند. گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام کرد ما خوشحاليم که خواست اين روزنامه نگار زنداني بالاخره اجابت شد. اما هوشيارانه مراقب وضعيت ايشان هستيم. گزارشگران بدون مرز تا آزادی بدون قيد و شرط اکبر گنجي و همه ی روزنامه نگاران و وبلاگ نويسان زنداني، به کارزار و اعمال فشار خود بر جمهوری اسلامي ادامه خواهد داد. يکشنبه ٨ خرداد در پي مذاکراتي که در زندان ميان مسئولان و اکبر گنجي و خانواده و وکلايش انجام شد. قرار بود که دو پزشک متخصص وی را معاينه وسپس در صورت تائيد نياز به مرخصي در اين زمينه اقدام شود. اما وقتي همسر آقای گنجي و دو پزشک مذکور به زندان اوين مراجعه مي کنند مسئولان مي گويند نيازی نيست و با يکهفته مرخصي برای ايشان موافقت شده است. امری که مورد موافقت اکبر گنجي قرار نمي گيرد و ايشان همچنان به اعتصاب غذای خود ادامه مي دهد. اکبر گنجي در باره ی چگونگي پذيرش مرخصي اش گفته است که در نيمه شب يکشنبه مقامات زندان با مرخصي من و از همان ساعت موافقت کردند. اکبر گنجي که از مدت ها پيش برای انجام معالجاتي در بيمارستان توان بخشي در نوبت قرار دارد؛ در هفته جاری مداوای پزشکي خود را آغاز مي کند. تلاش گسترده وبلاگ نويسان، روزنامه نگاران و سازمانهای مدافع حقوق بشر، انتشار سريع اخبار مقاومت و وضعيت جسمي وی، نقشي مهم در موفقيت کارزار برای آزادی اکبر گنجي داشته است که بايد ادامه يابد. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ايران ازجمله سي و شش رهبر و مقام دولتی در جهان است، که از سوی گزارشگران بدون مرز بعنوان دشمنان آزادی مطبوعات برگزيده شده است