تازه‌ها

3 مارس 2005 - به روز شده در 18 دسامبر 2017

ايران در آستانه ی شصت ويکمين اجلاس کميسيون حقوق بشر : دستگيری ، ممنوعيت فعاليت های مطبوعاتي، توقيف روزنامه ها و احضارها ادامه دارند


۱٢ اسفند خانم نجمه اميدپرور وبلاگ نويس طلوع آزادی
دستگيری ، ممنوعيت فعاليت های مطبوعاتي، توقيف روزنامه ها و احضارها ادامه دارند گزارشگران بدون مرزبه اين ستيزه جويي با آزادی بيان و مطبوعات معترض است و در اين باره اعلام مي کند در آستانه ی شصت ويکمين اجلاس کميسيون حقوق بشر، ايران يک بار ديگر وجه تمايز خود را در سخت گيری در ميان کشورها ی سرکوبگر آزادی بيان و مطبوعات نشان داد. احضار های مداوم و منظم ، صدور احکام زندان تعليقي شمشير داموکلسي ست بر بالای سر روزنامه نگاراني که تن به سانسور و خود سانسوری نمي دهند. قضات دادگستری برای هر نوشته ی ناخوشايند فتوای کفر صادر مي کنند و اگر روزنامه نگار زنداني نشود از فعاليت های مطبوعاتي محروم اش مي کنند. ايران امروز با سيزده روزنامه نگار و وبلاگ نويس زنداني بزرگترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه است، در طي سال 2004 ميلادی ده ها نشريه توقيف و بيش از شصت روزنامه نگار توسط مقامات قضايي- امنيتي احضار شده اند. ۱۱ اسفند ماه شعبه ٢٦ ديوان عالي کشور با تائيد حکم صادره ی شعبه ی ٧٦ دادگاه کيفری تهران در اسفند ماه سال گذشته، محمد حسن عليپور مدير مسئول دوهفته نامه ی آبان و روزنامه نگار مستقل را به شش ماه حبس تعليقي به مدت دوسال و دو سال محروميت از فعاليت های مطبوعاتي محکوم کرد. تعليق حکم به مدت دوسال به معنای آن است که در اين مدت به هر بهانه ای محمد حسن عليپور مي تواند متهم به ارتکاب جرمي ديگر شود و روانه ی زندان گردد. دوشنبه هفته گذشته عباسعلي عليزاده رئيس دادگستری تهران اعلام کرده بود دستورالعملي آيت‏الله شاهرودي داده‏اند و ما نيز آن را ابلاغ كرده‏ايم، اين است كه جاهايي كه بايد تذكر داده شود، تذكر مي‏دهيم و اگر موردي بالاتر از تذكر باشد، متخلف را احضار و توبيخ مي‏كنيم و اگر قرار باشد با مطبوعات برخورد كنيم، با آن مطبوعه برخورد نكنيم، .... زماني كه قاضي مي‏خواهد حكم صادركند، بايد به شخصيت افراد، موقعيت، سمت و شغل مجرم توجه كند و پس از آن تصميم قضايي بگيرد. اما در فردای همان روز سعيد مرتضوی اعلام کرد در اين باره دستور العملي دريافت نکرده است. از سوی ديگر در سوم اسفند ماه روزنامه‌ی ندای آذرآبادگان از سوی شعبه اول اجراى احكام دادگسترى آذربايجانشرقى و با چند شكايت از سوى دستگاه هاى دولتى به مدت دو ماه توقيف شد. علاوه بر توقيف دو ماهه روزنامه، آقای ابوالفضل وصالى ، مدير روزنامه نيز به ٣ ميليون ريال جزاى نقدى محكوم شده است. توقيف روزنامه بنا بر گفته ی مسئولان آن به جهت رويكرد مستقل و انتقادى آن نسبت به برخي دستگاه هاى دولتى است. در همين زمان شعبه اول دادگاه سنندج ٩ روزنامه نگار و همکار هفته نامه توقيف شده پيام مردم كردستان را به اتهام نشر اکاذیب احضار کرده است. مقامات قضايي ايران با آنکه آدرس همه ی روزنامه نگاران را در اختيار دارند اما با هدف فراری جلوه دادن آنها، آقايان اجلال قوامي، يوسف عزيزي(بني طرف)، كاوه حسين پناهي، جمشيد وزيري، جهانگير هاشمي، حسن اميني، ‏مجيد محمدي و خانم‏ تونيا كبودوند و نامو هدايتي را با انتشار احضاريه در جراید کثیرالانتشارومحلی و با قيد مجهول‏المكان به دادگاه فرا خوانده اند. روزنامه نگاران پيام مردم كردستان از فردای توقيف تحت فشار و احضار های پي در پي قرار دارند و برخي از آنها در خرداد ماه سال گذشته تهديد به بازداشت شده بودند. خانم نجمه اميدپرور همسر آقای محمدرضا نسب عبداللهي صبح ديروز ۱٢ اسفند ماه و چند روز پس از دستگيری همسرش بازداشت و روانه زندان شد. گزارشگران بدون مرز دستگيری اين زن حامله را عملي غير انساني دانسته و آن را محکوم و خواهان آزادی فوری ايشان است. ماموران لباس شخصي ديروز با حضور در منزل اين دو وبلاگ نويس، به بازرسي از منزل پرداخته کامپيوترها و نوشته ها و وسايل شخصي آنها را با خود برده اند. اين ماموران بدون نشان دادن هيچ حکمي خانم نجمه اميدپرور را بازداشت کرده اند. نجمه اميد پرور وبلاگ نويس طلوع آزادی است و يکي از اتهامات وی اين است که شجاعانه برای آزادی همسرش و ديگر وبلاگ نويسان زنداني اقدام کرده است. يک روز پيش از دستگيری، خانم اميدپرور در مصاحبه ای با راديو صدای آلمان به بازداشت همسرش اعتراض کرده بود . چند روز پيش از آن طوماری برای حمايت از آزادی وبلاگ نويسان بر روی وبلاگش نهاده بود. محمدرضا نسب عبداللهي تيتر آخرين نوشته اش را از امروز منتظر دستبندهای زندانم...تا بعد انتخاب کرده بود. گزارشگران بدون مرز يادآور می شود که : با سيزده روزنامه نگار زندانی، ايران بزرگ ترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه است علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ايران ازجمله سي و شش رهبر و مقام دولتی در جهان است، که از سوی گزارشگران بدون مرز بعنوان دشمنان آزادی مطبوعات برگزيده شده است