تازه‌ها

27 دسامبر 2010 - به روز شده در 16 آوریل 2019

انجمن خبرنگاران آزاد جنوب آسیا خواستار رهایی خبرنگاران از بند شد


از جناب رییس جمهور افغانستان، مقامات امنیت ملی و از تمام مسوولین وزارت داخله مجدداً می خواهیم که در این مساله تحقیق کنند و هر چه عاجلتر آقای مجددی رها شود، او بی گناه است. همچنان از مخالفین مسلح دولت می خواهیم که اگر واقعاً ما را بی طرف می دانند و در هر مساله از ما تقاضای بی طرفی دارند، باید دو ژورنالست فرانسوی را رها کنند.
به دنبال تلاش های که تا اکنون در مورد آزادی خبرنگار تلویزیون ملی و دو خبرنگار فرانسوی ربوده شده، صورت گرفته، بخش افغانستان انجمن خبرنگاران آزاد جنوب آسیا یا سفما خواستار رهایی این خبرنگاران شده است. حجت الله مجددی خبرنگار تلویزیون ملی افغانستان در ولایت کاپیسا به اتهام دست داشتن با مخالفین مسلح دولت افغانستان از سوی نیروهای امنیت ملی بازداشت شده و از حدود سه ماه به این طرف در بند به سر می برد. در عین حال دو خبرنگار فرانسوی نیز که به شمال افغانستان رفته بودند، از حدود یک سال به این طرف از سوی مخالفین ربوده شده اند. رحیم الله سمندر مسوول بخش افغانستان سفما به روز یکشنبه در کابل گفت که باید نیروهای امنیت ملی و مخالفین این خبرنگاران را رها کنند. وی افزود: «ما از جناب رییس جمهور افغانستان، مقامات امنیت ملی و از تمام مسوولین وزارت داخله مجدداً می خواهیم که در این مساله تحقیق کنند و هر چه عاجلتر آقای مجددی رها شود، او بی گناه است. همچنان از مخالفین مسلح دولت می خواهیم که اگر واقعاً ما را بی طرف می دانند و در هر مساله از ما تقاضای بی طرفی دارند، باید دو ژورنالست فرانسوی را رها کنند.» وی هم چنان گفت که با خبرنگار تلویزیون ملی که در توقیف امنیت ملی به سرمی برد، دیدن کرده و دریافته است که این خبرنگار در مشکلات جدی روحی به سر می برد. مخالفین دولت افغانستان که دو خبرنگار فرانسوی را در شمال افغانستان ربوده اند، تا اکنون در مورد تبصره یی نکرده اند. اما لطف الله مشعل سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان به رادیو آزادی گفت که تحقیقات در مورد قضیه که حجت الله مجددی به آن متهم است، جریان دارد و تا آن زمان در بند می ماند. بخش افغانستان انجمن خبرنگاران آزاد جنوب آسیا یا سفما و برخی از نهاد های دیگر دفاع از حقوق خبرنگاران همواره نگرانی خود را در مورد مصوونیت خبرنگاران در افغانستان ابراز کرده اند. خبرنگاران افغان و بین المللی همواره با مشکلات جدی امنیتی رو به هستند، اما با وجود آن که رییس جمهور کرزی دستور داده است تا به قضیه حجت الله مجددی خبرنگار تلویزیون ملی در ولایت کاپیسا رسیده گی شود، اما تا هنوز هم این خبرنگار در توقیف باقی مانده و معلوم نیست تا چه زمانی در بند خواهد ماند.