تازه‌ها

3 اکتبر 2012 - به روز شده در 16 آوریل 2019

انتقاد روزنامه نگاران افغان از سخنان اخیر حامد کرزی


اتحادیه ملی و اتحادیه آزاد خبرنگاران افغانستان از اظهارات اخیر رئیس جمهور حامدکرزی در مورد رسانه‌ها انتقاد کرده و آنرا خلاف مواد قانون رسانه‌های همگانی افغانستان خوانده اند.
حامد کرزی، در نشست شورای وزیران افغانستان گفته بود که نشرات شماری از رسانه ها علیه منافع ملی، صلح و ثبات افغانستان قرار دارد. اتحادیه ملی و اتحادیه آزاد خبرنگاران افغانستان از اظهارات اخیر رئیس جمهور حامدکرزی در مورد رسانه‌ها انتقاد کرده و آنرا خلاف مواد قانون رسانه‌های همگانی افغانستان خوانده اند. حامد کرزی، اخیرا در نشست شورای وزیران افغانستان گفته بود که نشرات شماری از رسانه ها علیه منافع ملی، صلح و ثبات افغانستان است. دفتر اداره امور افغانستان با نشر نامه خبری از رئیس جمهور کرزی نقل قول کرده که نشرات برخی از رسانه ها در افغانستان در تضاد با منافع ملی افغانستان قرار دارد. اما در این نامه خبری از هیچ رسانه‌ای مشخصی که دست به چنین نشراتی زده باشد نام برده نشده است. رئیس جمهوری افغانستان به وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان دستور داده تا این مساله را با جدیت دنبال کند. حالا دو نهاد مهم خبرنگاری در افغانستان از این اظهارات رئیس جمهوری ابراز نگرانی کرده و آنرا سئوال برانگیز توصیف کرده اند. اخپلواک ساپی رئیس اتحادیه آزاد خبرنگاران افغانستان می‌گوید کارکرد رسانه‌ها باید بربنیاد قانون رسانه ها و قانون اساسی این کشور ارزیابی شود. او می افزاید نگرانی این است که این اظهارات روشن نیست و آنگونه که لازم است در مورد آن وضاحت داده نشده است. به باور من خط نشراتی رسانه ها از پیش در قانون اساسی و قانون رسانه های همگانی پیش بینی شده و مشخص شده است. نیاز است تا حکومت کار کرد رسانه ها را بر بنیاد همین قوانین نافذه ارزیابی کند و با آنهایی‌ که تخطی می کند برخورد کند. توسعه رسانه‌ها در افغانستان در ده سال گذشته یکی از مهمترین دستاوردها دوره جدید در این کشور خوانده می‌شود اما سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان می‌گوید با رسانه هایی که علیه منافع ملی نشرات دارند، از طریق کمیسیون رسیدگی به تخطی‌های رسانه‌ای برخورد خواهد شد و با تمامی رسانه ها یکسان برخورد خواهد شد. آقای رهین گفت کمیسیون تخلف‌های رسانه‌ای از ده‌ها شکایت گاهی مجبور شده که یک یا دو شکایت را به مراجع قانونی ارجاع کند. همین امروز (سه شنبه ۲ اکتوبر) در جلسات کمیسیون ما سه چهار قضیه مهم را از طریق تفاهم بین رسانه‌ها و بین کسانی که شکایت کرده بودند، حل کردیم. من به آزادی بیان در افغانستان متعهد هستم. پیش از این اداره امنیت ملی افغانستان نیز برخی رسانه ها را متهم کرده بود که به نفع برخی کشور های خارجی نشرات دارند و این رسانه ها حمایت سازمانهای استخبارتی این کشور ها را نیز با خود دارند. این اداره از دو تلویزیون مشخص نام برد که از دو کشور همسایه افغانستان پول دریافت می‌کنند. توسعه رسانه‌ها در افغانستان در ده سال گذشته یکی از مهمترین دستاوردها دوره جدید در این کشور خوانده می‌شود و در حال حاضر ۱۵۰ رادیو، پنجاه شبکه تلویزیونی، صدها رسانه چاپی و چندین خبرگزاری غیردولتی در افغانستان فعال هستند. آمار دقیقی در باره تعداد خبرنگارانی که در این رسانه ها کار می کنند، وجود ندارد، اما برخی آمار تخمینی شمار آنها را تا حدود ده هزار نفر ذکر کرده است. منبع : بی بی سی فارسی