تازه‌ها

16 سپتامبر 2009 - به روز شده در 16 آوریل 2019

اعلامیۀ انجمنها و کانونهای خبرنگاران، رسانه ها و مدافعین ارزشهای حقوق شهروندی در افغانستان


کابل افغانستان - 22 سنبلۀ سال 1388 هجری خورشیدی به تأریخ هژدهم سنبله، برابر با نهم سپتامبر سال جاری، خبرنگار رسالتمند، متعهد و ارزشمند افغان، آقای سلطان محمد منادی، در جریان عملیات رهایی استیفن فرل خبرنگار ایرلندی روزنامۀ نیویارک تایمز توسط نظامیان بریتانیایی ، در قریۀ موسی خیل ولسوالی چاردرۀ ولایت کندز به شهادت رسید. سلطان منادی و استیفن فرل، چهار روز پیش از این حادثه، توسط طالبان مسلح، در ولایت کندز، اختطاف گردیده بود ند . قتل وحشیانۀ سلطان منادی در حالی صورت می گیرد که استیفن فرل، جان به سلامت برده و از محل حادثه بدون آسیب نجات یافته است. جسد بیجان خبرنگار افغان در محل باقی می ماند تا این که در حوالی صبح، خبر شهادت سلطان منتشر می شود. نهادهای رسانه یی و خبرنگاران افغان، تأثرات عمیق خویش را در رابطه به شهادت سلطان محمد منادی برای خانوادۀ به درد نشسته وی، خانوادۀ خبرنگاران کشور و تمام شهروندان افغان ابراز می دارند. کانونهای ژورنالیستی و دست اندرکاران آزادی قلم و سخن، با واکنش شدید در برابر آزار، تحقیر، توهین و قتل خبرنگاران کشور، انزجار عمیق خویش را از این عمل ناجوانمردانه ابراز می کنند و این گونه برخورد ناشایسته و نابایسته را شدیداً تقبیح نموده، نکات زیر را اعلام می نماید. *** • کانونهای ژورنالیستی، نهادهای مدنی و مدافعین حقوق بشر، از نهادهای نظامی بین المللی، آیساف و ناتو مصرانه می طلبند تا بر وفق اصول حقوق بشر بین المللی، حقوق بشرخواهانۀ بین المللی و اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، در جریان عملیاتهای نظامی خویش، از قتل افراد غیر نظامی و به صورت خاص از قتل خبرنگاران جلوگیری نمایند. • کانونهای ژورنالیستی، نهادهای مدنی و مدافعین حقوق بشر، از تمام جوانب داخلی درگیر منازعات در افغانستان، یکبار دیگر تقاضا می نمایند تا شهروندان بیگناه و غیر نظامی و خبرنگارانی را که حوادث و جریانات در کشور را بر مبنای معیار های ژورنالیزم تعقیب می نمایند، به قربانیان معاملات سیاسی خویش مبدل نکنند. • کانونهای ژورنالیستی، نهادهای مدنی و مدافعین حقوق بشر، از نهادهای نظامی ملی و بین المللی می طلبند تا برای کاهش تلفات افراد غیرنظامی و بیگناه، در اجرای عملیاتهای نظامی هماهنگی سازنده و مفیدی را راه اندازی نمایند. • کانونهای ژورنالیستی، نهادهای مدنی و مدافعین حقوق بشر، از حکومت افغانستان و شخص رییس جمهور مصرانه می طلبند تا برای حفط امنیت فردی و اجتماعی خبرنگاران، راهبرد های مفیدی را طرح واجرا نماید. • کانونهای ژورنالیستی، رسانه یی، نهادهای مدنی و مدافعین حقوق بشر، از رییس جمهور کشور مصرانه می طلبند، تا حکومت تحقیقات جدی وهمه جانبه ای را برای شناسایی عاملین این عمل غیرانسانی راه اندازی نماید. این تحقیقات باید چگونگی نقش نهادهای داخلی و بین المللی به ویژه نیروهای بریتانیایی مجری عملیات نجات را مشخص سازد و در نهایت سبب به دادگاه کشانده شدن عاملین این جنایت گردد. • کانونهای ژورنالیستی، نهادهای مدنی و مدافعین حقوق بشر، از وزارت امور خارجۀ کشور تقاضای جدی می نمایند تا از مجرای دپلوماتیک و اصول مناسبات بین المللی، در حفظ منافع و ارزشهای شهروندان افغانستان، اقدامات جدی نموده و نماینده گان دپلوماتیک دولتهایی را که نیروهای نظامی شان در این عملیات، سبب مرگ سلطان شهید گردیده اند، احضار نموده و یادداشت حکومت افغانستان را مبنی بر پیگیری و تحقیق این فاجعه به آنها بسپارد. • اصل مسؤولیت پذیری دولتها در حالت منازعه و جنگ، مطابق به مفاد کنوانسیونهای چهارگانۀ سال 1949 ژینوا، حکم می نماید، که دولتها مسؤولیت تأمین غرامات به قربانیان را به عهده گیرند. کانونهای ژورنالیستی، نهادهای مدنی و مدافعین حقوق بشر، از حکومت افغانستان و نماینده گی سازمان ملل متحد در افغانستان می طلبند تا زمینه های لازم را برای تأمین غرامت و مواظبت و مرحم گذاری به خانوادۀ شهید سلطان ، از مجراهای ملی و بین المللی فراهم سازد. • کانونهای ژورنالیستی، نهادهای مدنی و مدافعین حقوق بشر، از حکومت افغانستان، ناتو، آیساف وسازمان ملل متحد مصرانه می طلبند تا درپیگیری قتل وحشیانۀ سلطان منادی به خواستهای مندرج این اعلامیه رسیده گی نموده و نتیجۀ آنرا دردسترس رسانه ها قرار دهند. *** کانونهای ژورنالیستی، نهادهای مدنی و مدافعین حقوق بشر در کشور، از طریق پخش این اعلامیه و نشست خبری حاضر، اعلام می دارند که به منظور حمایت از ارزشها و کارکردهای سلطان شهید و سایر خبرنگاران شهید، برنامه های مستمر و پیگیرانه ای را از مفاد این اعلامیه راه اندازی خواهد نمود و در صورت ادامۀ تعلل به خواستهای مندرج این اعلامیه، از راه کارزارهای مدنی، به نهادهای ناظر به حقوق بشر بین المللی، میکانیزمهای حقوق بشرخواهانۀ بین المللی ودادگاههای جهانی مراجعه نموده و آن را به صورت جدی تعقیب خواهند نمود. این اعلامیه از سوی صدها رسانه، نهاد ژورنالستی، سازمان های جامعۀ مدنی و ژورنالستان افغانستان امضا گردیده که لست . به نقل از صبح به خیر افغانستان