تازه‌ها

22 ژوئن 2010 - به روز شده در 16 آوریل 2019

اعلاميه اتحاديه ملي ژورناليستان افغانستان؛ نبايد زبان ها و قلم ها را زنداني کنيد


اتحاديه ملى ژورناليستان افغانستان به پاس خدمات بانو ژيلا بنى يعقوب در عرصه اطلاع رسانى به ويژه انتشار گزارش هاى ضد جنگ و انعکاس وضعيت رقت بار زندگى پناهندگان افغان در ايران همبستگى خويش را با ايشان و ساير روزنامه نگاران در بند ايرانى اعلام مى دارد.
اخيرا يکي از دادگاه هاي جمهوري اسلامي ايران بانو ژيلا بني يعقوب سردبير کانون زنان ايران و روزنامه نگار شناخته شده را به جرم آزاد انديشيدن، حق گفتن و حق نوشتن به يک سال حبس تنفيذى و 30 سال محروميت از نوشتن و روزنامه نگارى محکوم نموده است. از آن جايى که اتحاديه ملي ژورناليستان افغانستان با کار روزنامه نگارى خانم يعقوب از نزديک آشنايي داشته، ايشان را يکي از بانوان شجاع در عرصه اطلاع رسانى مى داند، در اعتراض به حکم ظالمانه دادگاهى در تهران مراتب آتى را اعلام مي دارد: 1- اتحاديه ژورناليستان افغانستان به دادگاه کشانيدن و زندانى نمودن خبرنگاران را که در هرجاى از دنيا به شدت محکوم مى نمايد. 2- محروم گردانيدن از نوشتن (ممنوع القلم) از جمله جزاهاى قرون وسطى بوده و آزاد نوشتن و آزاد انديشيدن از حقوق بشرى است. لذا جمهورى اسلامى ايران بايد بر تعهدات خويش در مورد حفظ حقوق بشرى و آزادى بيان التزام داشته باشد. 3- اتحاديه ملى ژورناليستان افغانستان به پاس خدمات بانو ژيلا بنى يعقوب در عرصه اطلاع رسانى به ويژه انتشار گزارش هاى ضد جنگ و انعکاس وضعيت رقت بار زندگى پناهندگان افغان در ايران همبستگى خويش را با ايشان و ساير روزنامه نگاران در بند ايرانى اعلام مى دارد. 4- اتحاديه ملى ژورناليستان افغانستان از موسسات آزادى بيان، نهادهاى مدافع روزنامه نگاران و خبرنگاران منطقه و جهان مى طلبد تا جلو اجرايى شدن اين حکم ظالمانه دادگاه ايران را گرفته نگذارند زبان ها و قلم ها زندانى گردند. 5- اتحاديه ملى ژورناليستان افغانستان يکبار ديگر بر آزادى بيان، انديشه و قلم در سرتاسر جهان تاکيد ورزيده، از جمهورى اسلامى ايران تقاضا مى نمايد تا به مکلفيت هاى شرعى و بشرى خويش عمل نموده آزاده گان در بند را آزاد و بر حقوق انسانى آنها احترام بگذارند. بااحترام عبدالحميد مبارز رييس اتحاديه ملى ژورناليستان افغانستان