تازه‌ها

21 آوریل 2003 - به روز شده در 18 دسامبر 2017

اعتراض گزارشگران بدون مرز به دستگيری سينا مطلبي روزنامه نگار ايراني


سينا مطلبي در پي توقيف روزنامه ی حيات نو و دستگيری عليرضا اشراقي و موج دستکيری روزنامه نگاران سينمايي در روزنگارش به دفاع از آزادی همکاران زنداني خود پرداخته بود. گزارشگران بدون مرز خواهان آزادی فوری سينا مطلبي و ده روزنامه نگار زنداني در ايران است
يکشنبه ٣١ فروردين سينا مطلبي روزنامه نگار روزنامه توفيف شده ی حيات نو و روزنگار وبگرد بعد از احضار به اداره اماکن بازداشت شد. اين اداره بخشي از پليس تهران است که ظاهرا وظيفه اش رسيدگی به امور منکراتی ولي نزديک به محافل اطلاعاتی قوه ی قضاييه ايران است. روبرت مئنارد دبير اول گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام نمود اين دستگيری در آستانه ی صدور رای کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره ايران، نشانه بي اعتنايي اين کشور به موازين حقوق بشر است، نتيجه اين رای هر چه باشد، رژيم جمهوری اسلامي برای اين دستگيری ها خود سرانه ، دير يا زود بايد حساب پس دهد. سينا مطلبي در پي توقيف روزنامه ی حيات نو و دستگيری عليرضا اشراقي و موج دستکيری روزنامه نگاران سينمايي در روزنگارش به دفاع از آزادی همکاران زنداني خود پرداخته بود. انتقاد از سکوت بخشي از اصلاح طلبان در رابطه با اين دستگيری ها و روشنگری اش در باره ی خود سرانه و غير قانوني بودن دستگيری ها توسط قوه قضاييه، خشم بسياری را برانگيخته بود. وی در چند ماه گذشته در رابطه با دفاع شجاعانه اش از آزادی بيان و روزنامه نگاران زنداني بارها توسط قوه ی قضاييه احضار شده بود. در آخرين احضار توسط اداره اماکن به اتهام اقدام عليه امنيت ملي از طريق اقدامات هنري بازداشت گرديده است. گزارشگران بدون مرز خواهان آزادی فوری سينا مطلبي و ده روزنامه نگار زنداني در ايران است در طي هفته های اخير تعدادی از روزنامه نگاران ايراني به دليل مختلف به دادگاه احضار و مورد بازجويي قرار گرفته اند. معصومه علي نژاد روزنامه نگار روزنامه همبستگي، محمد نعيمي پور مدير مسئول روزنامه ی ياس نو، رضا منصرف مدير مسئول دوهفته نامه ی آوای ماکو، آقای سجادی سردبير روزنامه ی توسعه، محسن ميردامادی مدير مسئول روزنامه توفيف شده ی نوروز و... از جمله اين روزنامه نگارا ن هستند. :گزارشگران بدون مرز يادآور می شود که : ايران امروز رکوردار بزرگترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه است،يازده روزنامه نگار، پشت ميله های زندان بسر می برند. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ايران ازجمله چهل و يک رهبر و مقام دولتی در جهان است، که از سوی گزارشگران بدون مرز بعنوان دشمنان آزادی مطبوعات برگزيده شده اند