تازه‌ها

27 آوریل 2005 - به روز شده در 18 دسامبر 2017

اعتراض به دستگيری يوسف عزيزی بني ُطرُف و نگراني از وضعيت سلامت رضا عليجاني


گزارشگران بدون مرز خواهان آزادی فوری يوسف عزيزی بني ُطرُف که در روز دوشنبه ٥ ارديبهشت ماه در منزل اش دستگير شد و رضا عليجاني که نزديک به دوسال است در زندان بسر مي برد و سلامت اش به خطر افتاده است، مي باشد.
گزارشگران بدون مرز دستگيری يوسف عزيزی بني ُطرُف را قاطعانه محکوم مي کند. تنها جرم وی ابراز عقيده آزادنه در مقالات و در مصاحبه با ديگر رسانه ها است. امروز در ايران هر روزنامه نگاری که بخواهد آزادانه نظرش را ابراز کند از سوی مسئولان جمهوری اسلامي ايران مجازات مي شود. اين مجازات از توقيف روزنامه تا زنداني کردن است. تنها انتخاب مقامات ايران يا توقيف روزنامه است و يا زنداني کردن روزنامه نگار. با دستگيری يوسف عزيزی بني ُطرُف تعداد روزنامه نگاران و وب نگاران دستگير شده در ايران به ۱٢ نفر افزايش يافته است و متاسفانه ايران همچنان رکورد دار بزرگترين زندان خاورميانه برای روزنامه نگاران است. دوشنبه ٥ ارديبهشت ماه بيش از ٨ مامور لباس شخصي ظاهرا با حکم دادگاه انقلاب اسلامي وارد منزل آقای يوسف عزيزی بني ُطرُف شدند و پس از بازرسي و ضبط دست نوشته های شخصي و هارد ديسک کامپيوتر، حتا دفترچه تلفن مورد استفاده ی خانواده وی را نيز به همراه خود بردند. با اينکه اين ماموران اعلام کرده بودند که حکم دارند ولي همسر آقای يوسف عزيزی بني ُطرُف نتوانست اين حکم را رويت کند و ماموران نيز اعلام نکردند که اين روزنامه نگار را به کدام بازداشتگاه خواهند برد. بنا بر گفته های همسر وی احتمالا آقای عزيزی بني ُطرُف به زندان اوين انتقال يافته است. در همان شب و پس از چند مصاحبه ی خانم سليمه فتوحي در باره دستگيری همسرش با رسانه ها از سوی مقامات امنيتي ايران تهديد شده است. اين دستگيری در پي ناآرامي های اخير در خوزستان صورت مي گيرد که در آن تظاهرات و اعتراضات اقليت عرب به درگيری با نيروهای انتظامي کشيده شد. يوسف عزيزی بني ُطرُف يکي از چهره های برجسته ی عربتبار ايران است که از خواست های معترضان دفاع و در عين حال هر حرکت خشونت بار را محکوم کرده بود. وی از همکاران روزنامه ی همشهری بود که بعد تسلط محافظه کاران افراطي بر اين روزنامه، اخراج شده بود. يوسف عزيزی بني ُطرُف با بسياری از روزنامه های معتبر عرب زبان جهان همکاری مي کرد. گزارشگران بدون مرز شديدا نگران سلامت رضا عليجاني است. اين روزنامه نگار زنداني از بيماری تنفسي رنج مي برد و شرايط دشوار زندان بر وخامت بيشتر وضعيت جسمي او افزوده است. عليرغم درخواست های متعدد خانواده و پزشکان معالج، مسئولان زندان اوين از فراهم آوردن امکانات و شرايط لازم برای درمان وی امتناع مي ورزند. ما از مقامات مسئول ايران مي خواهيم که رضا عليجاني را هر چه سريعتر آزاد کنند تا مداوای وی درمحيطي مناسب ادامه يابد. رضا عليجاني به همراه تقي رحماني و هدی صابر در ٢٥ خرداد ماه ١٣٨٢ ا بدون ارائه هيچ دليل قانوني به دستور سعيد مرتضوی دادستان تهران بازداشت شدند. وی از بيماري تنفسي رنج مي برد که بطور دايم بايد تحت نظر پزشک باشد. اين روزنامه نگار چهارشنبه هفته گذشته در اعتراض به تکرار بي توجه ای مسئولان زندان به درخواست های وی برای مراجعه به پزشک به مدت سه روز دست به اعتصاب غذا زد که در اين مدت بيش از هشت کيلو وزن کم کرد. پانزده سال پيش گزارشگران بدون مرز کارزار به فرزندی خواندگي قبول کردن يک روزنامه نگار زندانی توسط رسانه های جمعی را آغاز کرد. اين کارزار بر آن است که يک رسانه مسئوليت دفاع از يک روزنامه نگار که به خاطر ابراز عقايد و يا انجام وظيفه اش زندانی شده است را تا رهايی او بر عهده گيرد. هم اکنون بيش از ٢٠٠ رسانه جهان به دفاع از يک همکار زنداني پرداخته و با استفاده از شيوه های مختلف خواهان آزادی وی از مقامات کشور مربوطه مي شوند. اين حرکت توانسته است بسياری از روزنامه نگاران را از خطر زندان و يا مرگ نجات دهد. رضا عليجاني سردبير مجله توقيف شده ايران فردا و برنده دهمين جايزه گزارشگران بدون مرز در سال 2001 است، اين روزنامه نگار در سال 2004 برنده ی جايزه ی حقوق بشر روزنامه معتبر اکنوميست نيز بود. وی از سوی چند رسانه به فرزندخواندگي پذيرفته شده است. از جمله : Ottawa Citizen, 93.3 (Radio Qu�bec), La presse dans tous ses �tats (CIBL), Mozaik Media, El periodico de Catalunya, Aldaketa Hamasei-Cambio 16, La Voz del Occidente, REE, McGill Daily.