تازه‌ها

5 ممکن است 2011 - به روز شده در 16 آوریل 2019

از روز جهانی آزادی مطبوعات تجلیل به عمل آمد


از آغاز سال 1390 تا به اکنون 15 واقعه خشونت و تهدید علیه ژورنالیستان ثبت شده که ازجمع این وریداد ها 12 واقعه آن ضرب وشتم و 3 واقعه آن تهدید می باشد
سوم ماه می مطابق 13 ثور روز جهانی آزادی مطبوعات است،که از این روز در سراسر دنیا از سوی رسانه ها ،ژورنالیستان، انجمن ها و اتحادیه های ژورنالیستی تجلیل به عمل می آید. صدیق الله توحید ی رییس دیده بان رسانه ها در تجلیل از این روزامروز درکابل به رسانه ها از افزایش تهدیدات و خشونت ها علیه خبرنگار خبر داد وګفت: «از آغاز سال 1390 تا به اکنون 15 واقعه خشونت و تهدید علیه ژورنالیستان ثبت شده که ازجمع این وریداد ها 12 واقعه آن ضرب وشتم و 3 واقعه آن تهدید می باشد،که 4 واقعه آن از طرف مظاهره کننده گان ومتباقی آن توسط اردوی ملی،یک سناتور و څارنوالان صورت گرفته است.» وی گفت ما از تمام مسوولان حکومتی می خواهیم تا تهدیدات وخشونت ها را علیه خبرنگاران کاهش بدهند و مصونیت شغلی را برایشان مساعد کنند. توحیدی افزود که هنوز هم ژرونالیستان با مشکلات و چالشهایی رو برو اند،زیرا تا به حال کسی در پیوند با تهدید وخشونت علیه ژورنالیستان مجازات نشده است، این کار سبب می گردد که تهدیدات و خشونت ها علیه ژورنالیستان ادامه یابد. رییس دیده بان رسانه ها علاو کرد ،که در پهلوی سایر مشکلات،حق دستررسی به معلومات، برخورد دوگانه مسوولان حکومتی و عدم پرداخت امتیازات ژورنالیستان از سوی صاحب رسانه ها از جمله مشکلات عمده ژورنالیستان به حساب می آید . به گفته وی علت آن اینست که تا کنون قانون دستررسی به معلومات و قانون اشتغال زایی ویا مقرری ها در رسانه ها نداریم. صدیق الله توحیدی همچنان از وزارت اطلاعات و فرهنگ خواست تا سوم ماه می را که روز جهانی مطبوعات در سطح دنیا است در تقویم جا دهند تا مثل سایر کشور های دنیا از این روز به وجه ا حسن آن تجلیل شود. دین محمد مبارز راشدی معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت،قانون دستررسی به معلومات نهایی شده است که بزودی این قانون تصویب خواهد شد وهمچنان طرزالعمل کاری نیز روی کار خواهد آمد تا تمام مشکلات که ژورنالیستان در امتیازات خود در رسانه ها دارند،حل گردد. وی همچنان از ایجاد محکمه مطبوعاتی به منظور جرایم مطبوعاتی برای ژورنالیستان خبر داد و علاوه کرد که ژورنالیستان که متهم به جرایم مطبوعاتی می شوند نمی شود که با مجرمین دیگر محکمه گردد. معین وزارت اطلاعات و فرهنگ روز جهانی آزادی مطبوعات را یک روز بسیار مهم دانست. فریده نیکزاد معاون کمیسیون رسانه های آسیای جنوبی در تجلیل از ین روز گفت: تهدیدات و خشونت ها در آغاز سال قابل نگرانی است و ما امیداریم تا این خشونت ها وتهدیدات کاهش یابد. خانم نیکزاد همچنان برخورد دوگانه مسوولان حکومتی را محکوم نموده وافزود که باید مسوولان حکومتی با سایر رسانه ها برخورد دوگانه را پایان دهند و حاضر به پاسخگویی باشند. وی در مورد خشونت و بدرفتاری در مقابل ژورنالستان بخصوص زنان جدا از حکومت و نهاد های امنیتی خواست که با سربازان و افسران شان بفهمانند که ژورنالستان هریک شخصیت های قابل احترام استند هدف از حضور شان در ساحه پوشش رویداد ها و مسایل میباشد نه اینکه مورد تهدید یا ضرب شتم قرار گرفتن محافظین یا کارمندان امنیتی. از روز آزادی بیان در حالی تجلیل میاید که با آغاز سال 1390 که بیش از دو ماه نمیگذرد در حدود 15 ژورنالست در مرکز و ولایات مورد تهدید و ضرب و شتم از قرار گرفته اند که این خود سبب نگرانی از شروغ سال برای صنف ژورنالیزم شده میتواند. منبع : سایت خبری وخت