تازه‌ها

6 آوریل 2012 - به روز شده در 16 آوریل 2019

ارتباط با شبکه های ارتباط اجتماعی در افغانستان افزایش می یابد


وزارت مخابرات افغانستان ادعا می کند، رشد انترنت از 0.25 درصد در سال 2005 به 10 درصد در سال 2009 افزایش یافته است، در حالیکه در جریان همین مدت، توسعه و استفاده از تیلفون های موباییل از 3 درصد به 16 درصد افزایش یافته است.
افغان ها بر علاوهء سایر وسایل ارتباط جمعی، از طریق سایت های انترنتی و استفاده از شبکه های ارتباط اجتماعی مانند فیس بوک از اخبار و رویداد ها در کشور شان اطلاع حاصل کرده، با گذاشتن پیام ها و تبصره ها در مورد واکنش نشان می دهند. اما دسترسی به شبکهء روابط اجتماعی مانند فیس بوک بیشتر در مناطق شهری میسر بوده، تفاوت فاحش در سطح سواد اجتماعی میان باشنده گان مناطق شهری و روستایی افغانستان و امکانات دسترسی آن ها به ابتدایی ترین خدمات مانند انرژی برق وجود دارد که به نوبهء خود دسترسی به شبکهء انترنت را محدود تر می سازد. وزارت مخابرات افغانستان ادعا می کند، رشد انترنت از 0.25 درصد در سال 2005 به 10 درصد در سال 2009 افزایش یافته است، در حالیکه در جریان همین مدت، توسعه و استفاده از تیلفون های موباییل از 3 درصد به 16 درصد افزایش یافته است. در افغانستان که نفوس آن حدود 30 ملیون تخمین شده است، صرف حدود 3 تا 4 در صد مردم آن به شبکهء انترنت دسترسی دارند، اما حدود 50 درصد مردم افغانستان از تلیفون های موباییل استفاده می کنند. روی همین دلیل استفاده از تیلفون های موباییل به حیث یک وسیلهء ارتباط با شبکه های ارتباط اجتماعی بسرعت در حال توسعه می باشد. افغان ها از طریق شبکه های موباییل واکنش هایشان را در قبال حوادث ورویداد های جاری کشور شان با هم تقسیم می کنند و به شکل آرام شبکه های ارتباط اجتماعی مانند فیس بوک و سایر شبکه های که طریق تلیفون های موباییل مردم را با هم وصل می کند، در زنده گی افغان ها راهش را باز می کند و مردم افغانستان به خصوص جوانان آن کشور به اهمیت در حال افزایش آن پی برده بر علاوهء تامین ارتباط در عرصهء اخذ معلومات و اطلاعات از تلیفون های موباییل استفاده می کنند. منبع : رادیو آزادی