تازه‌ها

10 فوریه 2003 - به روز شده در 18 دسامبر 2017

ابراز خرسندی گزارشگران بدون مرز از آزادی عمادالدين باقي و نگرانی از ادامه ی بازداشت عليرضا اشراقي


\" گزارشگران بدون مرز از اتحاديه اروپا خواهان اعمال فشار بر مقامات حکومت ايران، برای آزادی فوری و بدون قيد و شرط، ديگر روزنامه نگاران در بند، شده است.
عمادالدين باقي روزنامه نگار بسياری از روزنامه های اصلاح طلب پس از نزديک به سه سال حبس و در پايان محکوميت اش در هفده بهمن از زندان آزاد شد . عليرضا جباری روزنامه نگار ديگر نيز بعد از سي و سه روز بازداشت در شانزده بهمن آزاد گرديد. گزارشگران بدون مرز خرسندی خود را از آزادی اين دو روزنامه نگار که همزمان با ديدار کريس پاتن کميسر روابط خارجي کميسيون اروپا از ايران انجام گرفت، اعلام می دارد. کريس پاتن برای مذاکرات پيرامون مواقفتنامه های اقتصادی و ادامه روابط اروپا با ايران که مشروط بر رعايت حقوق بشر شده است، به تهران سفر کرده بود. روبرت مئنارد دبير اول گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام نمود که ما از اتهامات جديد و تدارک دادگاهي ديگر برای محاکمه ی آقای باقي نگرانيم، و از رئيس قوه قضائيه ايران آيت اله محمود هاشمي شاهرودی خواهان آزادی فوری عليرضا اشراقي و شش روزنامه نگار زندانی ديگر در ايران هستيم. گزارشگران بدون مرز از اتحاديه اروپا خواهان اعمال فشار بر مقامات حکومت ايران، برای آزادی فوری و بدون قيد و شرط، ديگر روزنامه نگاران در بند، شده است. عمادالدين باقي در بعد از آزادی با قيد کفالت، در١٧ اسفند ماه بايد خود را به دادگاه معرفي کند، اتهام وی همچنان مقالاتي است که در باره ی قتل های زنجيره ای نوشته است. روزنامه نگار فتح، نشاط، در ٩ خرداد ١٣٧٩ در پی احضار به دادگاه به اصطلاح مطبوعات دستگير گرديد. در ٢٧ تير به اتهام اقدام بر عليه امنيت ملي و نشر اکاذيب به هفت سال و نيم زندان محکوم گرديد. در دوم آبان١٣٧٩و در دادگاه تجديد نظراين حکم به سه سال تقليل يافت. عمادالدين باقي را برای انتشار مقاله ای در روزنامه ی توقيف شده ی نشاط در مهر ماه ١٣٧٨ که درآن، با نگاهي نو از اسلام، به نفی مجازات اعدام پرداخته بود و انتشار مقالاتي در افشای قتل های سياسي در ايران، قتل روشنفکران و مخالفان آزاديخواه، مجيد شريف، عضو تحريريه ايران فردا، محمد مختاری و محمد جعفر پوينده، نويسنده و روزنامه نگار، و داريوش و پروانه ی فروهر، در سال ١٣٧٧ که به قتل های زنجيره ای معروف شدند، محکوم و زندانی شد . عمادالدين باقي و همکار دربند ديگرش اکبرگنجي در اطلاع رساني از اين جنايات که بعضی از عاملين آن از بلند پايگان دستگاه امنيتي رژيم محسوب مي شوند، نقش مهمي ايفا نمودند. علي فلاحيان وزير سابق اطلاعات، سپاه پاسداران و راديو تلويزيون دولتي ايران از جمله شاکيان پرونده ی عمادالدين باقي هستند. عمادالدين باقي نويسنده چندين جلد کتاب است که آخرين آن تراژدی دمکراسي در ايران در تابستان ١٣٧٩ از کتابفروشي ها جمع آوری و ممنوع گرديد. ٧دىماه علیرضا جباری مترجم و همکار روزنامه های مستقل از جمله همکار مجله ی توقیف شده ی آدینه، در محل کارش توسط مامورین شخصي پوش دستگیر و وی را سپس به منزل اش برده و پس از تفتیش و ضبط نوارهای ویدئویی شخصي، دیسک کامپیوتر و تعدادی کتاب و دست نوشته، به همراه خود به محل نا معلومي برده اند. وتا زمان آزادی خانواده اش از وی بي اطلاع بودند. سه روز پيش از دستگيری علیرضا جباری طي مصاحبه ای با روزنامه ی شهروند اعلام کرده بود که که اقتدارگرایان و بيت رهبر انقلاب، آيت اله علي خامنه ای، مسئول ايجاد بحران در سراسر کشور اند. علیرضا جباری عضو کانون نویسندگان ایران، مترجم آثار متعددی از زبان انگلیسی به فارسی ست که بعضی از این آثار با سد سانسور روبرو و يا ممنوع شده اند. وی در شانزده بهمن ماه با سپردن وثيقه از زندان آزاد شد و در مصاحبه ای ناپديد شدن خود را پس از سي و سه روز بي خبری تکذيب نمود. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ايران ازجمله چهل و يک رهبر و مقام دولتی در جهان است، که از سوی گزارشگران بدون مرز بعنوان دشمنان آزادی مطبوعات برگزيده شده اند