تازه‌ها

8 سپتامبر 2011 - به روز شده در 16 آوریل 2019

آيساف: قواى امريکايى اميدخپلواک را کشته اند


کابل ( پژواک، ١٧ سنبله ٩٠): آيساف، تحقيقات خود را در مورد قتل احمد اميد خپلواک خبرنگار آژانس پژواک بعد از چهل روز تکميل نموده، امروز اعلام کرد که اين خبرنگار توسط نيروهاى امريکايى به اشتباه به قتل رسيده است.
کابل ( پژواک، ١٧ سنبله ٩٠): آيساف، تحقيقات خود را در مورد قتل احمد اميد خپلواک خبرنگار آژانس پژواک بعد از چهل روز تکميل نموده، امروز اعلام کرد که اين خبرنگار توسط نيروهاى امريکايى به اشتباه به قتل رسيده است. خپلواک در حملۀ مسلحانه و انتحارى ٦ اسد سال جارى که بر مقام ولايت، مقر راديو تلويزيون و کندک شاهراه در ترينکوت مرکز ولايت ارزگان صورت گرفت، کشته شد. در اين رويداد به شمول خبرنگار پژواک، ٢١ تن کشته و ٣٧ تن مجروح شدند که در بين آنها زنان و اطفال نيز شامل بود. این گزارش را امروز ١٧ سنبله ، گرى کولب( Gary Kolb ) افيسر آگاهى عامۀ آیساف( نیروهای بين المللى کمک به امنيت ) در ملاقات با دانش کړوخیل رییس آژانس خبری پژواک قرائت کرد. اين راپور تحقيقاتى در مورد مرگ احمد اميد خپلواک نظر به يافته هاى مقررات نظامى 15-6 آيساف منتشر شده است. جنرال الن قوماندان عمومى آيساف يک افسر تحقيقات مستقل را براى بررسى شرايطى که منجر به مرگ احمد اميد خپلواک شد، مقرر نمود وپس از تحقيقات مکمل، مشخص گرديد که اين خبرنگار در حالت اشتباه هويت، کشته شده است. بر اساس اين تحقيقات، خپلواک توسط يک عضو آيساف که باور ميکرد وى يک مخالف مسلح دولت است و تهديد تلقى ميشد و نزديک بود که واسکت انتحارى مملو از مواد منفجره را انفجار بدهد، مورد اصابت مرمى قرار گرفت. افسر تحقيقات دريافت نمود که عضو دخيل آيساف در اين حادثه با پيروى از قوانين برخورد مسلحانه و قوانين درگيرى در تحت شرايط،عمل منطقى کرده است. اما شاهدان عينى صحنه، به پژواک گفته بودند که اميد خپلواک در آن صحنه کارت هاى هويت پژواک و بى بى سى را به نيروهاى امريکايى نشان داد، ولى با بى اعتنايى آنها مواجه گرديد. قوماندان عمومى آيساف در افغانستان ،تسليت خود را به خانواده خپلواک و آژانس خبرى پژواک ابراز داشت. در تحقيقاتى که از سوى آيساف تکميل گرديده ، آمده است که در آن روز، مخالفان مسلح يک حملۀ گروهى را در شهر ترينکوت ولايت ارزگان آغاز نمودند، اهداف مورد حملۀ شان تعمير هاى ولايت و راديو تلويزيون ملى بود. در تعمير راديو تلويزيون دو مخالف، با سلاح خفيف و واسکت هاى انتحارى از يک موتر مملو از مواد انفجاريه جهت تخريب دروازۀ ورودى ويک قسمت ديوار استفاده نموده، تا در تعمير راديو تلويزيون داخل گرديدند،آنها داخل تعمير گرديده و با نيروهاى امنيتى افغان از فاصلۀ نزديک تبادل آتش نمودند. زمانى که نيروهاى امريکايى به تعمير رسيدند، با فيرهاى اسلحۀ خفيف از جانب مخالفان مسلح مواجه گرديدند که نيروهاى امريکايى با اسلحۀ خفيف،اما بعداً با سلاح ثقيل پاسخ دادند. قطعه، توسط رهبرى يونيفورم دار افغان در ساحه مطلع گرديده بود که دو شخص انتحارى در داخل تعمير راديو تلويزيون هستند، آنها از حضور افراد ملکى آگاهى نداشتند. نيروهاى بيشتر امريکايى به ساحه رسيدند و يک سرباز امريکايى با آتش سلاح خفيف زخمى شد،زمانى که نيروها قادر نبودند تاحملۀ مخالفان مسلح را با آتش زمينى خنثى سازند، قطعۀ هليکوپتر اپاچى -٦٤ را با تفنگ ٣٠ ملى مترى بر تعمير درگير نمود، بعد از آخرين درگيرى با اين تفنگ، فيرها از جانب تعمير متوقف گرديد. از جايى که يک بخش زياد نيروهاى امنيتى افغان متعهد به مقابله در تعمير ولايت بودند ، نيروهاى امريکايى عمليات تصفيوى تعمير را شروع نمودند تا متيقن شوند که ديگر مخالفان تهديدى نيستند. به مجرد داخل شدن نيروهاى امريکايى در داخل تعمير راديو تلويزيون، هر دو فرد انتحارى خود را منفجر نمودند که سبب فرو افتيدن ديوارهاى جلوى ساختمان و محاصرۀ اعضاى تيم پاکسازى زير مقدار زياد خشت و خاک گرديد. وقتى که تعدادى از نيروهاى امريکايى براى کمک به زخميان آمدند، تعداد ديگر براى گرفتن امنيت نظارت مينمودند، در حالى که اين عمليات دوام داشت به يک تيم کوچک سربازان وظيفه داده شد که به تصفيۀ بقاياى تعمير راديو تلويزيون ادامه بدهند. در جريان عمليات تصفيوى يک سرباز امريکايى در موقعيت نظارتى در خارج از ساختمان، تحرک يک مرد جوان را در داخل ساختمان از يک سوراخ بزرگ در بين ديوار شکسته تشخيص نمود. اين شخص در اتاقى که بود، در جوار اتاقى بود که يکى از افراد انتحارى خود را انفجار داده بود و در آنطرف سالون، انتحارى ديگر يک دقيقه قبل، خود را انفجارداده بود. سرباز آواز يک فير را شنيد که او فکر کرد که دقيقاً از محلى که اين شخص است مى آيد . احتمال دارد که اين فير شنيده شده در واقع توسط يک سرباز در داخل ساختمان در جريان تصفيه فير شده باشد. سرباز ناظر تشخيص نمود فردى را که او ديده است دشمن بوده و يک مرمى را که او فير نمود به وى اصابت نکرد. درين لحظه پريشانى وعجله بسيار احتمال دارد که سربازانى که در حويلى خارج از ساختمان بودند، اشتباهاً تصور نمودند که اين فير توسط شخص مذکور از داخل ساختمان صورت گرفته بود، تعداد زياد از سربازان به اين باور بودند که او فير مينمود و به ديگران هشدار دادند. به يک سرباز وظيفه داده شد تا بالاى ديوار شکسته در جايى که آن مرد ديده شده بود، بالا شود. زمانيکه سرباز نزديک شد مشاهده کرد که يک مرد جوان که ريش داشت و چيزى در مشتش بود، ميخواست که با دست ديگرش به چيزى در وجودش دسترسى يابد. به اساس حوادث لحظات قبلى، سرباز اين عمل را مانند يک قدم براى منفجر ساختن مانند افراد انتحارى که تهديد کُشنده براى تعداد زياد سربازان موجود در ساحه ، ارزيابى نمود. او با تفنگ ام ٤ دست داشته ، بر او فير نموده وى را به قتل رسانيد. سربازان امريکايى به سبب خطرى از ناحيۀ مهمات منفجر ناشده به آن مواجه بودند، بعد از بيرون آوردن افراد خود از زير آوار، به زودى ساختمان را ترک نمودند. نيروهاى افغان جسد را از ساختمان بيرون کردند که اين فرد احمد اميد خپلواک بود. او مسلح نبود، هيچ سلاحى در آن نزديکى پيدا نشد. اينطور معلوم ميشود مرمى هايى که تصور ميشد که از موقعيت او مى آيد، به عوض از طرف سربازان امريکايى فير ميشد. در پايان تحقيقات نيروهاى آيساف تصريح شده است : بطور خلاصه، احمد اميد خپلواک به سبب اشتباه هويت کشته شده بود. او توسط فير نيروهاى امريکايى که باور داشتند که او يک مخالف مسلح است و بر آنها توسط سلاح فير نموده و بالاخره ميخواست که واسکت انتحارى مملو از مواد انفجارى اش را منفجر سازد، به قتل رسيد. از سوى ديگر، جاوید خپلواک برادر احمد امید خپلواک میگوید که امروز دو هیئت جداگانه آسترالیایی و امریکایی نیروهای آیساف از فامیل وی در شهر ترینکوت دیدار و ابراز تعزیت نمودند. خپلواک علاوه کرد که مادر وی هنگام ديدار با این هیئت به آنها گفته است که فامیل وی در خطر است و آنها باید در کشورهاى خارجى زمينه پناهندگى را به فامیل وی مساعد بسازند. قبلاً گزارش هاى آژانس خبرى پژواک بر اساس گفته هاى شاهدان عينى و شواهدى که در صحنه بدست آمده بود، نيز نشان ميداد که خپلواک توسط نيروهاى امريکايى کشته شده است. پژواک درين مورد بار ها خواهان تحقيقات شده بود تا بالاخره بعد از چهل روز ثابت شد که خپلواک از سوى نيروهاى امريکايى، جانش را از دست داده است. خپلواک سومین خبرنگار آژانس پژواک است که طی چند سال اخیر کشته میشود. قبل از این نیز دو خبرنگار این آژانس عبدالصمد روحانی و جان الله هاشمزاده در هلمند و شهر پشاور از سوی افراد مسلح ناشناس به قتل رسيده اند، اما تا هنوز معلومات در مورد کشته شدن آنها منتشر نگردیده است.