تازه‌ها

30 سپتامبر 2010 - به روز شده در 18 دسامبر 2017

آغاز بازرسی مالیاتی نشریه‌های مستقل در تاجیکستان


صبح روز چهارشنبه 29 سپتامبر بازرسان مالیاتی یکجا با گروه نواربرداری کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان به دفتر شرکت \"آئیله پرینت\" که تعدادی از نشریه‌های مستقل را چاپ می‌کند، وارد شده و اسناد این شرکت را با خود برده‌اند.
مأموران مالیاتی (‌انداز) تاجیکستان به بازرسی فعالیت مالی برخی از نشریه‌های مستقلل چاپ دوشنبه آغاز کرده‌اند. مقامات می‌گویند که این بازرسیها طبق برنامه صورت می‌گیرد، ولی به اعتقاد مسئولان نشریه‌ها، زمان چنین بازرسیهایی شبهه ناک به نظر می‌رسد. در آخر هفته گذشته وزارت دفاع تاجیکستان از چاپ مطالب تحلیلی بیشتر نشریه‌های مستقل در باره حادثه کمراب شدیداً انتقاد کرده بود. صبح روز چهارشنبه 29 سپتامبر بازرسان مالیاتی یکجا با گروه نواربرداری کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان به دفتر شرکت آئیله پرینت که تعدادی از نشریه‌های مستقل را چاپ می‌کند، وارد شده و اسناد این شرکت را با خود برده‌اند. سیاوش همدم اف، رئیس این شرکت، می‌گوید: حضور این گروه بازرسان به یک حمله مانندی داشت و آنها بیشتر از تیراژ نشریه‌های مستقل سؤال می‌کردند. به گفته آقای همدم اف، بعد از تقاضای رئیس این شرکت برای بازگرداندن این اسناد، بازرسان راضی شده‌اند که بعد از نسخه‌برداری، آنها را بازگردانند. در همین حال، مسئولان کمیته مالیات تاجیکستان گفتند که بازرسی فعالیت چاپخانه‌ها و نشریه‌ها طبق نقشه صورت می‌گیرد. زیرا اخیراً زمان تعلیق بازرسیهای مالیاتی که با فرمان رئیس جمهور تاجیکستان برای دو سال راه‌اندازی شده بود، انجام یافته و نهادهای مالیاتی حقوق بازرسی را دوباره دریافت کرده‌اند. خورشید عطاالله، سردبیر نشریه مستقل فرژ، می‌گوید که واقعا آنها و مسئولان هفته‌نامه‌هایی ملت و نگاه، دو نشریه خصوصی دیگر، سه روز قبل از نهادهای مالیاتی در باره انجام بازرسی بر طبق نقش اطلاع گرفته‌اند. وی افزود: ما مخالف بازرسی نیستیم و با انجام نقشوی بازرسی نیز موافق هستیم. ولی زمان انجام این بازرسیها شبهه ‌ناک به نظر می‌رسد. هفته جاری میان برخی از نشریه‌های مستقلل چاپ دوشنبه و وزارت دفاع تاجیکستان جنجال لفظی صورت گرفت. نخست، وزارت دفاع با پخش بیانیه ای نشریه‌ها را به چاپ مطالب اغوا انگیز و بی‌مسئولیتی متهم کرد. به نوبه خود، رهبران نشریه‌ها و سازمانهای دفاع از حقوق خبرنگاران با پخش بیانیه ای این اقدام وزارت دفاع را یک نوع مداخله در فعالیت رسانه‌های گروهی و تلاش برای محدودسازی آزادی بیان در این کشور عنوان کردند. در همین حال، نور‌الدین قرشیبایف، رئیس انجمن رسانه‌های مستقلل تاجیکستان، گفت که این سازمان اقدام نهادهای مالیاتی را مورد بررسی قرار خواهد داد. وی گفت: اگر این بازرسی از روی نقشه صورت بگیرد، باکی نیست. ولی چرا نماینده‌های کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان آنها را در این بازرسیها همراهی می‌کنند؟ این امر باعث تردید و گمانهایی می‌شود. آقای قرشیبایف افزود که هفته گذشته مأموران دادستانی و نهادهای مالیات در ولایت سغد فعالیت رسانه‌های مستقلل این منطقه را بازرسی کرده‌اند و به گفته مسئولان رادیوها و تلویزیونهای خصوصی این استان، چنین بازرسیها بدون نقض قوانین صورت گرفته است. ولی در گذشته، به گفته ناظران، موارد گوناگون استفاده دولت از بازرسیهای مالیاتی و گمرکی و سنجش نحوه استفاده از نیروی برق برای فشار بر فعالیت رسانه‌های مستقل مشاهده شده است. از جمله، در پی چنین بازرسیها فعالیت نشریه‌هایی مثل روز نو، نیروی سخن و آدم و عالم که در باره فعالیت نهادهای دولتی مطالب انتقادی منتشر می‌کردند، متوقف شده است.